https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

http://4iag5f.drexpo.cn

http://ng50yu.szmxwk.com

http://c7osgx.ljunet.com

http://umo1lc.sicsworld.com

http://d6aq65.yyesl.com

http://fxfvy0.legalin50.com

http://tloft5.tssbsi.com

http://uxv0oh.pbmoda.com

http://vtwu1d.gmcproshot.com

http://dr7gux.loftsms.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 社会 >>  正文

超六成初二学生近视?七成四年级学生睡不饱

发稿时间:2018-10-21 06:14:00 来源:人民网 中国青年网
传奇sf 古力娜扎演绎春季T恤+外套搭配Look  美美的娜扎的街拍Look也很养眼,大面积的蓝色系干净清爽,内搭一件白色T更能起到衬托好气质作用。

  人民网北京7月25日电 (记者林露)义务教育是教育工作的重中之重,是提升国民素质的奠基性工程。记者今天从教育部获悉,近日教育部基础教育质量监测中心发布了我国首份国家义务教育质量监测报告——《中国义务教育质量监测报告》。

  根据《中华人民共和国义务教育法》和《国家义务教育质量监测方案》,按照国务院教育督导委员会办公室的部署和要求,教育部基础教育质量监测中心自2015年起,开展了国家义务教育质量监测工作。

  2015年-2017年,教育部基础教育质量监测中心组织实施了第一周期国家义务教育质量监测,监测以四年级、八年级学生为对象。监测抽取了全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的973个县(市、区)的572314名学生参加监测。

  监测发现,学生心肺功能、速度素质达标率较高,但肥胖、近视和睡眠不足问题较为突出。根据《国家学生体质健康标准》(2014年修订),四年级学生肺活量达到及格标准的比例(达标率,下同)为98.1%,优秀率为33.4%;八年级学生肺活量达标率为95.9%,优秀率为31%。四年级学生50米跑达标率为96.3%,优秀率为18.3%;八年级学生50米跑达标率为94.7%,优秀率为21.4%。

  监测还发现,学生肥胖比例较高。四年级男生肥胖比例为8.5%、女生为5.1%,八年级男生为8.5%、女生为6.2%。

  同时,学生视力不良问题突出。四年级、八年级学生视力不良检出率分别为36.5%、65.3%,其中四年级女生视力中度不良和重度不良比例分别为18.6%、10.4%,男生分别为16.4%、9%;八年级女生视力中度不良和重度不良比例分别为24.1%、39.5%,男生分别为22.1%、31.7%。

  此外,学生睡眠时间总体不足。教育部《义务教育学校管理标准》(2017年)规定,小学生每天睡眠时间应保证10小时,初中生9小时。监测结果显示,四年级学生睡眠时间在10小时及以上的比例为30.7%,八年级学生睡眠时间为9小时及以上的比例为16.6%。

原标题:超六成初二学生近视?七成四年级学生睡不饱
责任编辑:宋继祥
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
右安门村 中澳 齐心村 东立区 苏庄乡
关下新胜利胡同 西赵楼村委会 吉祥庵 阎庄镇 荆州区
全球加盟网 凡夫子早餐加盟 北京早餐加盟 范征早餐加盟 上海早点
爱心早餐加盟 早餐加盟排行榜 早点加盟网 北京早点摊加盟 早点夜宵加盟
早点加盟排行榜 江苏早点加盟 天津早点加盟车 清真早点加盟 清美早餐加盟
港式早餐加盟 东北早餐加盟 天津早点加盟 早点加盟小吃 加盟放心早点