https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

http://d0yx93.junkzappa.com

http://xb0qsg.phbil.com

http://lmc2m0.fslehong.com

http://h7k8iz.mpgdzs.com

http://0l9a8a.royalmary.net

http://ko229a.lzrkjs.com

http://e5ldbw.tni1986.com

http://mpdt7j.drbcroy.com

http://koehi6.songtancun.com

http://rpge2q.yyesl.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网新闻中心民生服务—正文
关于公开征集企业选聘中介机构申请入库报名的公告
来源: 作者: 发布时间:2018-10-22 09:15:44

根据《百色市国资委履行出资人职责企业选聘中介机构管理办法》(百国资发〔201825号)等规定,我委将组建企业选聘中介机构备选库,现决定通过公开方式征集符合条件的中介机构报名。现就有关事项公告如下:

、企业选聘中介机构备选库分类:

(一)评估类(共10户)。

(二)审计(含改制审计)、经济鉴证类(共25户)。

(三)管理咨询类(共10户)。

二、中介机构申请入库报名条件

(一)中介机构进入备选库申请报名应具备的基本条件:

1.须是已进入广西壮族自治区国资委中介机构备选库的中介机构。

2.依法设立并连续正常执业3年以上。

3.有固定的工作场所、健全的组织架构、完善的质量控制制度和风险管理制度。

4.具备与开展业务相适应的执业经验,有良好的社会信誉和诚信记录。

3年内未受到行业行政主管部门、行业自律组织给予的行政处罚、行业惩戒等不良记录。

5.依法对执业人员进行继续教育,特定事项须接受市国资委组织的专项业务培训。

(二)中介机构进入备选库应具备的专项条件:

1.评估类

1)具备财政部门核准的资格资质。

2)至少有8名(含)以上资产评估师,且通过资产评估行业协会年检。

3)机构设立时间3年以上。

2.审计、经济鉴证类

1)一般审计、经济鉴证类

①有行业行政主管部门或行业自律组织核准的资格资质。

②有10名以上注册会计师。

2)改制审计类(不含清产核资审计)

承接企业改制审计业务的机构在一般审计、经济鉴证类入库条件基础上还需具备近3年从事过市级(含)以上国有企业改制审计业务3项(含)以上的条件。

3.管理咨询类

1)提供企业改制重组、风险管理、税务、安全生产以及工程设计、造价等管理咨询的中介机构,国家或行业有特殊资格资质要求的,应具备相应的资格资质。

2)具有10名以上与业务相适应的专业咨询人员。

三、中介机构申请入库报名需提交的材料

申请入库报名的中介机构,应向百色市国资委提交下列材料:

1.广西壮族自治区国资委签订的入库合同(复印件)。

2.申请书(附件1)。

3.申请人基本情况表(附件2)。

4.中介机构营业执照、组织机构代码证、负责人身份证明和负责人身份证的复印件。

5.中介机构执业资格、资质证书复印件。

四、评审规则和流程

(一)申请报名进入备选库的中介机构应按照《百色市国资委履行出资人职责企业选聘中介机构管理办法》(百国资发〔201825号)以及本公告的要求向百色市国资委中介机构选聘工作领导小组办公室(以下简称选聘工作办公室)提交申请材料。

(二)选聘工作办公室应当在收到中介机构提交材料的10个工作日内完成材料基本核验工作。

中介机构提交材料不齐全的,选聘工作办公室应当一次性告知中介机构。中介机构应该在收到选聘工作办公室一次性告知后5个工作日内重新提交材料,逾期提交或者再次提交材料不齐全的不予接收。

(三)材料基本齐全的,由选聘工作办公室分送各中介机构备选库各分类主管科室进行初审。

(四)选聘工作办公室根据各有关科室初审情况对符合条件的中介机构进行初步筛选,委选聘工作领导小组确定进入备选库名单后提交委党委会审定。

五、公示及提交申请材料截至时间

(一)本公告公示期自2018920-1010日。

(二)入库申请报名材料递交截止时间为20181018日(外地寄送申请材料的,以邮戳时间为准)。若因申请人提交材料不齐全需重新提交材料的,可自收到选聘工作办公室一次性告知之日起顺延5个工作日递交材料。

六、提交材料地址

地址:广西百色市右江区龙景东路百色电力调度大楼10楼百色市国资委综合管理科。

邮编:533000

七、咨询及联系方式

联 系 人:刘?

联系电话:0776-2855386? 传真:0776-2856161

电子邮箱:bsgzwzhk@163.com

?

附件:1.申请书

????? 2.申请人基本情况表

????????????

???????????????????????????????? ?百色市人民政府国有资产监督管理委员会

???????????????????????????????????? ???? 2018917

?

附件1

申请书(格式)

?

致百色市人民政府国有资产监督管理委员会:

根据你方《百色市国资委公开征集企业选聘中介机构申请入库报名的公告》,遵照国家有关法律、法规及《百色市国资委履行出资人职责企业选聘中介机构管理办法》(百国资发〔201825号)的规定,正式授权????? 全权代表我单位参加此次中介机构备选库(???? 类)选聘活动,并提交有关文件如下:

一、

二、

……

与本申请有关的正式通讯地址为:

地址:???????????????????????????????? 邮政编码:????????????

电话:?????????????????????????????????????     

传真:              

法定代表人或其委托代理人签字(或签章):?????????????????????

申请人(加盖公章):????????????????????????????????????????

申请日期:??????????????????????????????????????????????????


附件2

申请人基本情况表

申请人全称

?????????????????????

申请备选库

类型

?

营业执照或执业许可证

证号:

?

营业范围

?

发证机关

?

注册资本

?

成立时间

?

现有职工人数(人)

?

所在地

?

机构负责人

?姓名:????????????????? 职务

/分支机构及所在地

?

诚信记录(证明材料附后)

1. ……

2. ……

近三年主要业绩(证明材料附后)

1. ……

2.……

联系方式

地址:???????????????????? 邮编:

电话:???????????????????? 传真:

?

?

(网络编辑:许春)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
叶菜价格稳定 黄...
叶菜减少价格不 ...
叶菜大量上市 酸...
百色城农贸市场 ...
百色城农贸市场 ...
快报名!2017年 ...
7日“白露”: ...
我市已有246家定...
 
 
 
 推荐图片
发展西贡蕉 走上致富路
 推荐新闻
· 关于公开征集企业选聘中介机构申请入库报名 ...
· 广西气象科普山歌歌词有奖征集活动正在进行中
· 第一届百色市文明校园推荐名单的公示
· 叶菜价格稳定 黄皮果新鲜上市
· 搭起网络通信塔 助力脱贫攻坚战
· 广西移动与浪潮集团签订战略合作协议
· 人保财险百色分公司正式启动直升机救援服务
· 6日1时29分“芒种”:麦黄梅熟,仲夏开始
· 南大世纪广场——博皇家居开业
· 叶菜减少价格不变 杨梅上市热销
· “感恩父爱” 小记者征文比赛启事
· 百色移动公司回收再利用故障终端
· 百色城农贸市场蔬菜价格一周变化情况(5月14...
· 21日“小满”:雨打芭蕉,梅黄杏肥
· 右江日报社招聘会计1名   报名截 ...
· 右江区2018年早稻中前期病虫害发生动态及防 ...
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

正安镇 嘉乐镇 褚集乡 西九吉 黎洪乡
固始县 内环路 德仁务前街村 汤家河镇 果园新村街东升里
早点工程加盟 早餐粥加盟 快餐早点加盟 早餐粥店加盟 包子早餐加盟
早点餐饮加盟 早点铺加盟 早点小吃加盟连锁 早点餐饮加盟 早餐粥车
早餐店加盟 早点加盟网 健康早点加盟 早点加盟车 早点加盟品牌
健康早餐店加盟 投资加盟店 春光早点工程加盟 早点包子加盟 早餐免费加盟