https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

http://iplnsf.1532hz.com

http://r9oo2i.xxkmst.com

http://d35vb1.spreshape.com

http://7sq2ga.jianadaren.com

http://gn92ly.jsrszm.com

http://zbttz4.devdesco.com

http://ttqfgd.spreshape.com

http://4dyza4.yohumall.com

http://m4staw.glyphiqa.com

http://hhcn2y.gyaec.com

中国(通辽)农产品和肉牛电子交易平台正式上线启动
内蒙古新闻网  18-09-27 23:02  【打印本页】  来源:中国通辽网

 9月27日上午,中国(通辽)农产品、肉牛电子交易平台正式上线启动。

 ★中国(通辽)农产品交易平台凸显“四大功能”

 上线启动后的中国(通辽)农产品交易平台总投资1500万元,总占地面积3200平方米。交易品种包含玉米、大豆、水稻、小麦等大宗农产品为主,将采用竞价交易、挂牌交易、协商交易等多种模式。

 该平台将依托通辽市及全区丰富的农产品资源,为全区的农产品、农业生产资料及相关大宗商品提供“公开、公平、公正”的交易平台。

 同时,通辽市也将始终坚持“立足通辽、面向蒙东、辐射东北、服务全国”发展理念,积极与国内国际两个市场接轨,将中国(通辽)农产品交易平台打造成集电子交易、在线支付、物流配送、商品展示于一体的大型综合性农产品交易平台。

  研发交易

 将玉米、大豆、红干椒、水稻、杂粮杂豆等我市优质特色农产品纳入线上交易,企业、农民合作社、种粮大户等新型农产品生产经营主体可上线实时交易,进一步扩大了市场主体、拓宽了农产品销售渠道、激发了市场活力。

  搭建信息

 通过大数据和云计算处理技术,交易平台门户网站可发布实时、准确的农产品价格行情、市场分析等信息,形成农产品现货市场运行的“晴雨表”,提升交易平台的价格话语权,实现通辽农产品“买全国、卖全国”的发展目标。

  建设物流

 利用交易平台成交量大、物流运输集中的优势,平台可将分散的物流需求进行优化配置,为托运、承运企业提供最优运输方案,拉动商贸物流业的发展。

  构建融资

 平台积极与各银行保险机构合作对接,根据农产品交易特点、线上交易方式及企业融资需求,先后推出结算贷、云税贷等创新型金融产品,有效解决了农民种粮难、风险大,企业融资难、运输难的现实问题。

 

 

  ★中国(通辽)肉牛电子交易平台实现“三个率先”

 以现有大型交易市场为基础,运用大数据、云计算、互联网等技术手段,力求建成集牛服务、牛交易、牛金融于一体的肉牛大数据综合平台。实现肉牛交易线上与线下相结合,质量安全可追溯,形成肉牛产业链闭环,提升我市肉牛品牌在全国市场影响力,进而助推我市肉牛产业健康稳定可持续发展。

 中国(通辽)肉牛交易平台立足通辽、服务全区、面向全国,致力于建设肉牛产销平台和肉牛品牌平台,通过牛交易、牛金融和牛服务三大服务功能,着力打造全国肉牛定价中心、产业信息中心、技术交流中心、供应链金融服务中心、物流集散中心和会展贸易中心等六大中心。

  中国(通辽)肉牛交易平台的上线运营,在国内开创了三个“率先”:

 一是在国内率先实现了活体肉牛线上交易

 作为全国首家肉牛线上交易平台,中国草原肉牛之都网已取得增值电信业务经营许可,这是通辽市充分运用“互联网+牛产业”融合发展新模式的有益探索和生动实践。

 二是在国内率先实现了金融和牛产业深度融合

 交易平台与建设银行密切合作,有效缓解了养殖户融资困境,使金融服务能力进一步提高。交易平台为广大会员量身定做了“结算贷”、“小微快贷”、“云税贷”等一批金融创新产品,极大地满足了企业和个体工商户多样化的金融需求。目前,通辽全市已发展用户1187户,累计发放信用贷款1.4亿元。

 三是在国内率先实现了肉牛资本化

 肉牛交易平台与自治区永安保险公司合作,探索出了一条把活牛作为担保载体的资本化之路,为通辽市肉牛产业快速发展提供了有力的资金保障。


[责任编辑: 魏娜]
扫描左侧二维码下载内蒙古客户端,关注更多内蒙古更全、更新的新闻资讯。扫描右侧二维码或搜索内蒙古日报(或直接输入neimengguribao)关注内蒙古日报官方微信。

  内蒙古新闻网版权与免责声明:
 • 凡本网注明“来源:内蒙古新闻网”的所有作品,版权均属于内蒙古新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
 • 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
 • 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
 • 联系方式:0471-6659743、6659744。
浙江平湖市乍浦镇 大关 人民南路三段中 高山坡 洲九村
南祥山 岑村桥 山海经 东里戈庄 体育馆
移动早点加盟 早点餐饮加盟 双合成早餐加盟 早点加盟多少钱 加盟早点车
湖北早点加盟 早点加盟店10大品牌 五芳斋早餐加盟 陕西早点加盟 早点快餐店加盟
流动早餐加盟 早点粥加盟 早餐豆浆加盟 娘家早点车怎么加盟 上海早餐车加盟
大福来早点加盟 早餐小吃店加盟 特色早点加盟店排行榜 春光早点工程加盟 东北早餐加盟