https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/396384/

http://wirb2d.suvichebq.com

http://kya70q.hbstbp.com

http://ljvxt8.027scpf.com

http://yv3j9i.cg724.com

http://ollaxc.guyo3d.com

http://jgrgdo.focuswz.com

http://kjzwtf.yuquanled.com

http://qlxfam.phbil.com

http://soye2h.etregis.com

http://snztrb.lxsqrfms.com

以优秀共产党员为标杆
内蒙古新闻网  18-09-28 10:29  【打印本页】  来源:人民日报

 伟大的民族需要英雄精神的滋养,崇高的事业需要榜样引领的力量。

 日前,中共中央决定,追授黄群、宋月才、姜开斌、王继才同志“全国优秀共产党员”称号。这一光荣称号,是对黄群等四位同志先进事迹的充分肯定,是对英雄模范精神的大力弘扬,为新时代的奋斗者确立了学习榜样、树起了价值标杆、注入了精神力量,必将激励和感召广大党员干部不忘初心、牢记使命,履职尽责、许党报国,努力创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的业绩。

 平常时候看得出来,关键时刻站得出来,危急关头豁得出来。这是党员应有的样子,优秀共产党员更是他们中的佼佼者。黄群、宋月才、姜开斌3位同志面对台风和巨浪,挺身而出、英勇无惧,为保护国家重点试验平台壮烈牺牲,用实际行动诠释了共产党员对党忠诚、恪尽职守、不怕牺牲的优秀品格,用宝贵生命践行了共产党员“随时准备为党和人民牺牲一切”的初心和誓言。王继才同志三十二年如一日,抱定“守岛就是卫国,国安才能家宁”的坚定信念,用无怨无悔的坚守和付出践行了“一生守岛,直到守不动的那一天”的生命承诺,在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。他们的岗位虽然不同,人生之路也迥然有别,但他们身上却共同闪耀着优秀共产党员的光芒,共同展示着不同岗位上共产党人的样子。

 习近平总书记指出:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”从革命年代的“人民英雄”,到建设岁月的“建设标兵”,再到改革时期的“改革闯将”,回首我们党97年来波澜壮阔的奋斗历程,正是因为有一批又一批优秀共产党员的不断涌现,以“有形的正能量”激励全党同志攻克了一个又一个看似不可攻克的难关,以“看得见的哲理”感召亿万人民创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。今天,朝着党的十九大描绘的宏伟目标,奋力走好新时代的长征路,我们尤需以优秀共产党员为标杆,将榜样典型的感召力量融入改革发展的伟大事业之中,将英雄楷模的引领作用融入人民创造历史的伟大实践之中,进一步激励广大党员干部和人民群众奋进新征程、建功新时代、创造新业绩。

 “学所以益才也,砺所以致刃也”。以优秀共产党员为标杆,就要向黄群、宋月才、姜开斌、王继才同志学习,学习他们信仰坚定、对党忠诚的政治品格,恪尽职守、担当有为的敬业精神,甘于奉献、勇于牺牲的崇高境界,淡泊名利、清廉自守的道德情操,使之内化为精神操守,外化为行动力量。以优秀共产党员为标杆,就要与榜样对标,以榜样为镜,坚定理想信念,提高政治觉悟,崇尚英雄、见贤思齐,争当先进、锐意进取,用严格的尺子衡量自己,用更高的标准要求自己,为推进伟大事业、实现伟大梦想贡献自己的智慧和力量。

 榜样催人奋进,使命呼唤担当。让我们以优秀共产党员为标杆,从他们身上汲取精神力量,在本职岗位上恪尽职守、奋发有为,推动“中国号”巨轮破浪前行,奏响新时代奋斗者的英雄之歌。(本报评论员)


[责任编辑: 张睿]
扫描左侧二维码下载内蒙古客户端,关注更多内蒙古更全、更新的新闻资讯。扫描右侧二维码或搜索内蒙古日报(或直接输入neimengguribao)关注内蒙古日报官方微信。

  内蒙古新闻网版权与免责声明:
 • 凡本网注明“来源:内蒙古新闻网”的所有作品,版权均属于内蒙古新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
 • 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
 • 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
 • 联系方式:0471-6659743、6659744。
芦寨村委会 南岗街道 得石镇 王四营桥东 黄茶
永德县 梁家园村 浙江婺城区白龙桥镇 南黑垡村 蔡甸街道
早点加盟店有哪些l 早点铺加盟 北京早点小吃培训加盟 雄州早餐加盟 早餐连锁店
养生早餐加盟 黑龙江早餐加盟 哪家早点加盟好 豆浆早餐加盟 早点加盟店排行榜
早餐粥加盟 美味早餐加盟 早龙早餐加盟 早餐加盟品牌 早点项目加盟
早点店加盟 早餐店 加盟 自助早餐加盟 北方早餐加盟 早点招聘