https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

http://pczxfn.xghuodai.com

http://o6r6em.desunda.com

http://pxze5l.desunda.com

http://k10b1n.ycjtzn.com

http://l0ipre.yushangcai.com

http://haxebz.huafeig.cn

http://5p5ryg.amywc.com

http://s0vo00.cnjinmiao.com

http://a0icui.2688touzi.com

http://sfnxpi.cyberfart.com

地方领导留言板·包头市留言回复

小区长期间歇性供水 一条留言解决居民用水难

2003我本沉默 这一次,我要替中国队说句话,这绝对不是麻将鼻祖---中国队的真实水平,而是比赛不玩钱,队员们根本没兴趣,不信,来场麻将赢钱比赛,看看谁冠军。

2018-10-2108:28  来源:人民网-地方领导
 

“每天早上六点到九点,晚六点到九点有水,其他时间均无供水。”近期,一位包头网友留言说,小区实行间歇供水,并且水中有大量杂质,停水已经严重影响到居民正常生活,因此通过人民网《地方领导留言板》反映问题寻求帮助。

由于该小区一直使用地下水源供水,加上地下管网年久老化,存在跑冒滴漏现象,故实行早、中、晚分阶段供水。收到网友的留言后,东河区委、区政府组织区财政局、房管局、城建局、林水局及供水公司等相关部门召开专项协调会,研究解决该小区生活区供、排水问题,确定由区房管局、林水局及供水公司负责自来水管网改造工作,由区建设局负责居民排污工作,预计10月将彻底解决居民用水问题。

有话想对包头市委书记说?欢迎来留言

【网民留言】

东河区糖厂半年前开始实行间歇供水,早六点到九点,晚六点到九点有水,其他时间均无水,供水期间水中有大量杂质,长期饮用会带来健康问题,停水已经严重影响到居民正常生活,小区居民通过各种渠道反映问题寻求帮助,问题一直没有得到解决,一拖再拖,希望领导能帮助解决一下。

答复意见:

网友您好!您反映的糖厂家属楼供水问题经与东河区委办公室核实,现答复如下:东河区糖厂家属楼草原糖业小区一直使用地下水源供水,由企业负担相关费用。2017年8月,水资源费改税政策实施后,小区所用的地下水按阶梯纳税方式收取。由于该区域地下管网年久老化,存在跑冒滴漏现象,致使企业不堪重负,故实行早、中、晚分阶段供水。东河区委、区政府高度重视该区域居民生活用水难问题,2018-10-21,组织区财政局、房管局、城建局、林水局及供水公司等相关部门召开专项协调会,研究解决草原糖业生活区供、排水问题,确定由区房管局、林水局及供水公司负责自来水管网改造工作,由区建设局负责居民排污工作。目前,糖厂家属区二次管网改造的给排水工程已开工,预计10月中旬可完工,届时将彻底解决居民用水问题。

【网民留言】

我是九原区二道沙河新西村的村民,至从我2006年入住二道沙河以来本村有一半村民家里的自来水就吃不上全靠去別人家拉水吃,其间我也给九原区政府说过这个事情,政府也回应了,正赶前年村里重新打井说是这口井打好了就能解决全体村民吃水难的问题。可实事是井打好了还是有大部分村民吃不上水每次吃水还得去別人家拉水吃。希望领导能查查是怎么一回事,能解决村民的吃水问题。

答复意见:

网友您好!您反映的二道沙河新西村吃水问题经与九原区委办公室核实,现答复如下:二道沙河新西村(养殖小区)是1995年分给村民搞养殖的,当时新西村村委会因资金问题未铺设自来水管网,村民自己打井解决了用水问题。随着外来进城务工人员的增加,许多人在养殖小区买房安家,该村水井同时供应周边居民用水并收取费用。近几年随着地下水位的下降,只能限时供应。为确保周边居民的用水,该村将延长放水时间,居民可在规定时间接水。目前,九原区正在积极解决居民用水困难的问题。

【网民留言】

书记,我是一个普通家庭父母和我都以打工为生,辛辛苦苦积攒了一点血汗,刚够交房屋的首付,2014年购买了石拐新区兴石达家园的房子,本以为这下可以解决住房问题了,没想到房子到现在了都没有交工,这几年里东奔西跑找遍了各个部门,始终没有解决,自己有房住不上,还得在外面租房,首付款也要不出来,这个房子成了一家人的心病了,希望市委书记为民做主体恤民情给个解决的办法。

答复意见:

网友您好!您反映的兴石达家园延迟交房问题经与石拐区委办公室核实,现答复如下:经石拐区相关部门积极协调开发商,拟对出售较集中的6栋住宅楼进行围挡,接入上下水、供电、供热管网等必要配套设施,完善小区步道,组织购房者入住,6栋楼之外的购房户通过面积调整、户型调整等方式解决;对部分租房居住的购房居民,已准备可利用的公租房,供购房居民免费临时居住。同时,石拐区将加大招商引资力度,引入有实力的企业,接盘该项目完成投资开发。

【网民留言】

这是机场路与南航线的交叉路口,去年开始一到下雨下雪天就污水横流,数不清的车被淹在里面,电动车,自行车根本无法通行,连公交车都过不去!几年了解决不了。是不能解决?还是偏远地区不给解决?一到下雨天飞机场以西的居民回不了家,这条路是机场以西居民到东河市区的必经之路。当务之急是把污水抽掉,保证居民正常通行, 望领导给尽快解决。

答复意见:

网友您好!您反映的包伊公路及周边地区积水问题经与东河区委办公室核实,现答复如下:包伊公路位于东河区最南端,该区域居民生活污水和雨水通过包伊公路雨污合流管线排放,在雨雪天气经常造成污水倒灌现象。2018-10-21,包头市市政工程管理局开始对该区域进行雨污管线改造,工程计划于10月25日完工,改造完成后将彻底解决该区域雨污排放问题。施工期间,生活污水和降雨降水将通过定期抽排的方式处理,由于近期降雨量偏大,导致路面积存严重,随着排水管网内积水水位的下降,路面积水即可抽排完毕。

【网民留言仅代表作者个人意见,不代表人民网观点】

欢迎访问《地方领导留言板》(网址:http://liuyan.people.com.cn.tadape.com/),或使用栏目客户端、小程序,关注微信公众号,提交留言并获得更多相关资讯。

 
(责编:窦明、韩月)

推荐阅读

[网连中国]8城调查:“文明养犬”很难吗? 近年来随着各地犬吠扰民、恶犬伤人等事件的接连曝出,“人狗矛盾”不断激化。“文明养犬”真的那么难么?带着这个疑问,人民网记者走访石家庄、合肥、成都等8座城市,探寻“文明养犬”的难点痛点。【详细】

地方领导资料|地方领导留言板
河北宜白路振宜里 卡塔尔 搬场 圣水头村 古王集乡
小火药局 江湾镇 余庆桥 岭子脑 永州
清真早点加盟 港式早点加盟 天津早餐加盟 早餐加盟哪家好 早点小吃店加盟
五芳斋早餐加盟 早点加盟小吃 油条早餐加盟 早餐加盟哪个好 早点加盟好项目
雄州早餐加盟 中式早餐加盟 酸奶加盟 湖北早点加盟 加盟放心早点
早点加盟好项目 河南早点加盟 早餐连锁店 早点加盟店有哪些l 酒店加盟