https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

http://jrfnl3.hzltjz.com

http://z2wdlo.jsrszm.com

http://cpscqi.mtbtees.com

http://luwmu1.yohumall.com

http://p9ndho.majalive.com

http://mvm6jm.149shop.com

http://1o50q5.sicsworld.com

http://6sq0jr.czoao.cn

http://jbecl0.hzltjz.com

http://hkcqyr.huizhetao.com

新华网 正文
国企运行态势良好 去杠杆成效显现
2018-10-24 08:48:31 来源: 中国经济网—《经济日报》
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  财政部9月26日发布的数据显示,1月份至8月份,全国国有及国有控股企业营业总收入370034.7亿元,同比增长10.3%;国有企业利润总额23031.9亿元,增长20.7%。8月末,国有企业资产负债率64.9%,降低0.5个百分点。

  “今年前8个月,全国国有及国有控股企业经济运行态势良好,偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升,利润增幅高于收入10.4个百分点。”财政部有关负责人表示。

  中国财政科学研究院副院长白景明接受经济日报记者采访时表示:“总体看,国企发展态势良好,利润增速要明显高于收入增速,说明国企发展效益较好。国企多分布在产业链上游,比如能源、供水供电等公用事业、设备装备制造产业等,国企利润增长较快反映出当前经济增长的内生动力较强,说明整个生产体系的内需拉动较强。”

  值得注意的是,在这一次的国企经济运行情况月报中,增加了净资产收益率和资产负债率两项指标。1月份至8月份,国有企业净资产收益率2.8%,增长0.2个百分点。8月末,国有企业资产负债率64.9%,降低0.5个百分点。“这两项指标能更加全面地反映国企经营状况和发展质量。资产负债率的下降是净资产收益率上升的基础。”白景明说,净资产收益率增长,反映资产运营效果更好,资产价值更大;资产负债率降低,说明国企发展质量更趋优化,反映了去杠杆成效。

  在营业总成本方面,1月份至8月份,国有企业营业总成本355739.5亿元,增长9.7%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别增长7.1%、9.6%和14%。

  “成本增速低于收入增速,说明减税降费以及各项降成本措施取得成效。今年以来,国家出台多项减税降费措施,减负效应正在逐步显现扩大。但从财务费用的较快增长来看,说明去杠杆还应进一步坚持。”白景明说。

+1
【纠错】 责任编辑: 高方圆
新闻评论
加载更多
八月十八潮
八月十八潮
“寸锦寸金”——探访南京云锦
“寸锦寸金”——探访南京云锦
探访空客天津总装线
探访空客天津总装线
稻香映金秋
稻香映金秋

?
合水县 化纤厂 云美 民院路 苍江村
省建委 东台市渔舍农场 王串场环盛里 湖边社区 新荣
早点加盟连锁 便民早点加盟 早餐行业加盟 特许加盟 早餐加盟哪个好
流动早餐加盟 早点加盟店排行榜 健康早餐店加盟 江苏早餐加盟 北京早餐加盟
卖早点加盟 加盟 早点 油条早餐加盟 早餐类加盟 春光早点加盟
河南早餐加盟 早饭加盟 早餐类加盟 全国招商加盟 特色早点小吃加盟