https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

http://bbzxv7.lodifarm.com

http://xbqtpf.7dips.com

http://qrjplc.dtftship.com

http://2nzegu.simplify8.com

http://hidzd7.fideliles.com

http://vzpagv.yyesl.com

http://rthn99.tatytrade.com

http://c5zzxq.jzytour.com

http://xxrn4s.tipparna.com

http://4j932h.qianlle.com

当前位置: 深圳新闻网首页>行业资讯频道>科技>本日精选>

深圳智造惊艳第20届中国国际工业博览会

深圳智造惊艳第20届中国国际工业博览会

分享
人工智能朗读:

第20届中国国际工业博览会近日在国家会展中心(上海)落下帷幕。深圳展团由深圳市经信委牵头组织,共精选了30家优秀的智能制造企业出征上海,向全球展示了深圳智造的新成果,收获丰硕成果。

奇迹sf最新发布网   水果酸还是甜,是由其中的“糖酸比例”所决定的,如果含糖量高而含有机酸低,那吃起来就甜甜的,相反,如果含有机酸高而含糖量低,水果吃起来就会比较酸了,跟维生素C并没有啥直接的关系。

第20届中国国际工业博览会近日在国家会展中心(上海)落下帷幕。深圳展团由深圳市经信委牵头组织,共精选了30家优秀的智能制造企业出征上海,向全球展示了深圳智造的新成果,收获丰硕成果。

工博会是中国制造业第一大展

工博会是目前我国装备制造业最具影响力的国际工业品牌展,是我国工业领域面向世界的一个重要窗口和经贸交流平台。第20届工博会由工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、科技部、中国科学院、中国工程院、中国国际贸易促进委员会、联合国工业发展组织和上海市政府共同主办,展览规模达28万平方米,设8大专业展区,共有来自27个国家和地区的2631家参展商,吸引中外专业观众超过17万人,展览规模和参展企业数量都创下历史新高。本届展会汇聚了瑞士ABB、日本发那科、德国库卡、日本安川电机、意大利吉玛泰克、中国格力等众多国际知名企业,集中展示了从基础材料、关键零部件到先进制造装备、整体解决方案的智能绿色制造全产业链,内容丰盛,精彩纷呈。

今年是改革开放40周年,也是工博会举办20年。作为我国唯一以中国冠名且历史最悠久的工业展会,工博会20年见证了一批深圳制造精品的诞生,更见证了物联网、人工智能等新技术不断为制造业赋能。对于从第一届开始就一直参会的深圳展团来说,工博会不仅是展示和交易的平台,同时也验证了深圳的科创智造实力,更让深圳企业看到了产业未来的发展方向。深圳作为改革开放的最前沿,拥有最全的智能制造的业态。这20年来,深圳智造与工博会相辅相成,共同成长,受益匪浅。

深圳展团彰显深圳智造魅力

此次深圳展团主要分布在6.1、6.2工业自动化馆内,展位面积由去年的300平方米增至600平方米,力求提高“深圳智造”的知名度和影响力。深圳企业汇聚了大族激光、英威腾、威远精密、易驱电气、鑫赛科、兴和瑜等一众佼佼者,集中展示了工业传感器、变频器、机械臂、工业计算结等最新科技创新产品,向观众展示了深圳智造的实力与魅力,吸引了众多客商驻足交流咨询,气氛热烈火爆。

作为工博会上的“老面孔”,深圳市威远精密技术有限公司已参加了十多届工博会。此次参展充分结合了“创新、智能、绿色”的主题,通过36平方米的特装展台展示了全新的品牌形象,参观咨询、来访客户络绎不绝。首次亮相工博会的深圳市中科亿信智能信息有限公司,是中科亿信技术有限公司今年5月新成立的全资子公司。据参展负责人介绍,目前公司已为工控产品专门开了一条com express计算机模块产品线,主要目的是希望军用产品能在工业上实现广泛应用。几天下来,已接洽到数十家意向客户。深圳兴和瑜创新科技有限公司公司总经理廖晔汲取汉诺威展的参展经验,首次参加工博会就选择了特装搭建,并提前了大半年时间做精心准备。展会期间,公司自主研发的减速电机、无刷电机产品凭借高效率、寿命长、质量稳定的优势,受到了业内观展人士的广泛关注。

深圳展团意向成交额达2.5亿元

展会结束后,组委会工作人员进行了初步成果统计,结果令人欣喜:深圳展团再创佳绩,意向成交金额高达2.5亿元人民币。深圳市易驱电气有限公司对展位进行了精心搭建,现场展出的变频器深受欢迎,收获意向客户300多家。深圳市志奋领科技有限公司是一家全球领先的精密和智能传感器解决方案及产品设计制造商,此次参展收获颇丰,意向客户高达150家。深圳市镭神智能系统有限公司的激光雷达,深圳市英士达机电技术开发有限公司的伺服电机和步进电机,深圳市威远精密技术有限公司的机械臂等同样成果喜人。

展会同期,组委会还主办了2018创新与新兴产业发展国际会议、改革开放40周年制造业国际合作论坛等系列活动,为参展企业提供了大量有关人工智能、互联网产业、智能制造等方面的信息。

[责任编辑:田志强]
彩管厂 红丰镇 唐山 北辰工顺义道 太平门
花江乡 玉窖镇 明仁苏木 北黑山 清华社区
上海早点加盟 早餐系列 包子早点加盟 酒店加盟 早点小吃加盟排行榜
特色早餐 早餐加盟网 早餐加盟开店 早餐包子加盟 早餐加盟什么好
早点加盟网 自助早餐加盟 加盟放心早点 首钢早餐加盟 早点来早餐加盟
健康早点加盟 河南早餐加盟 我想加盟早点 特色早点加盟店 早点连锁加盟