https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

http://u9cs3c.etregis.com

http://hz1tsw.gonelsteve.com

http://2xjvqb.yunshujiuye.com

http://czlmlx.jzytour.com

http://ifpfcm.jxuypl.com

http://snzvsd.qianlle.com

http://yvn2bx.ujia88.com

http://ecnf40.batmasonry.com

http://hgqjes.hankoimpex.com

http://0wlif4.tgltour.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 社会粤象 > 正文

深圳潮汕商会派出“创新辅导员”精准扶贫

http://www-gd-chinanews-com.tadape.com    2018-10-24 15:15     来源:中新网广东

深圳市关爱行动公益基金会秘书长、彭湃烈士的孙女彭伊娜女士讲述先辈伟大革命事迹。

  中新网广东新闻9月7日电 为深入贯彻落实党的十九大和广东省委、省政府关于实施乡村振兴战略精神,深圳市潮汕商会近期派出“创新辅导员”,在汕尾海丰等地开展一系列“乡村振兴反哺家乡”活动。

  今年3月25日,深圳市潮汕商会、中新社广东分社联合举办了“振兴乡村反哺家乡”学习贯彻全国“两会”精神座谈会,授予商会21位常委为“创新辅导员”,他们将人生观、价值观、经营理念、创业故事等精神财富通过各种形式传导、反哺家乡,支持乡村振兴。

  8月15日,创新辅导员首站来到汕尾,开展精准扶贫公益慈善活动,开启了以思想反哺为形式的慈善公益新模式,助力家乡发展。

  拜访团一行先后参观了汕尾新区红草工业园区、中央商务区等地,汕尾市长杨绪松对商会十二年来取得的成就给予高度评价,对商会和各位乡贤不忘桑梓,长期以来关心和支持汕尾建设表示感谢。他表示,今年是改革开放40周年,也是汕尾建市30周年,省里将进一步加大对汕尾革命老区的支持帮扶力度。汕尾将抢抓粤港澳大湾区建设重大历史机遇,搞好营商环境、打好“乡贤”牌,实施好乡村振兴战略,努力把汕尾建设成为沿海经济带的靓丽明珠;汕尾的发展环境正在不断优化,投资汕尾正当其时,热切期望广大潮汕企业家参与到家乡的发展中来,共同把家乡建设得更美。

  深圳市潮汕商会会长吴木棠表示,几年来,汕尾市的道路、交通、文化、卫生、治安、政务、经济等方面都发生了很大的变化,在外乡贤看在眼里,喜在心里。吴木棠会长建议,家乡政府要不断增进在外潮商对家乡的了解,进一步优化营商环境,有相应对接的部门专门对接有意向在汕尾投资项目,让广大潮商与家乡发展同频共振,共同谱写汕尾发展新篇章。

  黄育宏驻会会长表示,距离上次来汕尾仅有一年半的时间,此次来汕尾感觉变化很大,走进新区,大开发、大建设、大发展的气息令人振奋。

  当天,吴木棠会长,黄育宏驻会会长代表商会向汕尾市捐赠200万元人民币作为精准扶贫爱心资金,用于彭湃关爱基金“得趣书吧”、汕尾市团委“希望家园”、陆丰孤儿院、乡村排污建设、乡村扶贫、修路造桥、学校配套建设等。深圳市关爱行动公益基金会秘书长、彭湃烈士的孙女彭伊娜女士对深圳市潮汕商会捐赠10万元给彭湃关爱基金的“得趣书吧”表示感谢,将在汕尾教育资源相对匮乏的学校捐建50个书吧,让孩子们喜欢上阅读。

  活动期间,拜访团不仅前往访陆丰金厢镇,创新辅导员将在深圳创业的经历经验与当地的村民交流,共同探讨如何把当地产业盘活及价值提升。还来到海丰参观了海丰红宫红场,彭伊娜女士为大家讲授彭湃同志的伟大革命事迹,让大家深入了解以彭湃同志为代表的革命先辈领导海陆丰人民的农民运动、建立中国第一个农村苏维埃政权的史实,重温了老一辈革命家在艰苦卓绝的环境中坚持依靠群众、发动群众、扎根群众、战胜敌人、领导中国革命走向胜利的峥嵘岁月,不忘初心、鞠躬尽瘁的高尚情操,传承弘扬海陆丰革命精神,升华时代正能量,培育汕尾新精神。(完)[编辑:方伟彬]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
巴滩牧场 北淮淀乡 三间房南里社区 东滨河路社区 双溪乡
对达 石狮市宾馆 地巫 深山 大厂文教局
早点项目加盟 品牌早餐店加盟 加盟 早点 早餐馅饼加盟 凡夫子早餐加盟
特色早餐店加盟 五芳斋早点怎样加盟 早餐亭加盟 健康早餐店加盟 加盟特色早点
来加盟 清真早点加盟 早餐连锁店加盟 早点餐饮加盟 天津早点加盟有哪些
大华早点怎么加盟 早餐加盟什么好 早餐工程加盟 早餐粥店加盟 早餐类加盟