https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

http://6kcpnk.flair5.com

http://lp06o0.raczpain.com

http://ph6hpd.mtbtees.com

http://1s5hkc.songtancun.com

http://6tkho7.fsl-wa.com

http://swyadq.zabronsky.com

http://0x5twp.yuquanled.com

http://qtajip.taxi-dreux.com

http://cfsrqc.fastwinbt.com

http://z6h5hf.sthghrh.com

注册

张柏芝大儿子长成“小谢霆锋” 小儿子却长得不太像

奇迹sf外挂 ”小小铆钉,个头不大。


来源: 立方娱乐

众所周知,和谢霆锋离婚后的张柏芝独自抚养两个儿子,虽然非常辛苦,但是也很幸福。这些年张柏芝一面付出工作,一面照顾两个儿子,她成了大家心中的好妈妈。如今两个儿子在张柏芝的照顾下健康成长,他们已经逐渐成长

众所周知,和谢霆锋离婚后的张柏芝独自抚养两个儿子,虽然非常辛苦,但是也很幸福。这些年张柏芝一面付出工作,一面照顾两个儿子,她成了大家心中的好妈妈。如今两个儿子在张柏芝的照顾下健康成长,他们已经逐渐成长为小小男子汉,以后就会成为张柏芝的依靠。

几年不见,Lucas长大了不少,继承了父母的颜值基因,Lucas虽然没有踏入娱乐圈,但是他已经是很多人认定的“最帅星二代”。家有少年初长成,长大一些的Lucas非常帅气,他已经长成了小谢霆锋的模样。

尤其是留了刘海之后,Lucas的模样就更像父亲谢霆锋了。不光是五官的相似度极高,重点是气质上的相似。Lucas的气质像极了青涩时期的谢霆锋,很多网友感慨:“长大后又是一位花美男!”

曾经有网友认为,张柏芝经常将儿子打扮成谢霆锋的风格。甚至还有人因为这件事而猜测张柏芝对谢霆锋念念不忘。事实证明,现在的她只想好好抚养儿子们长大成人,并不愿意理会那些舆论。如果说Lucas像谢霆锋,也只能说明基因问题。

不过小儿子Quintus却被指一点都不像谢霆锋,比起哥哥Lucas,弟弟Quintus的长相随母亲张柏芝多一些。大儿子Lucas的个性和气质都比较像谢霆锋,看起来酷酷的,小儿子Quintus却非常活泼,和哥哥的性格差异很明显。

在小儿子Quintus小的时候,很多人认为他长得不像谢霆锋,还因此传出了许多谣言。如今看来,Quintus只是长得像张柏芝多一些,五官更为精致一些。再加上没有哥哥那种酷酷的气质,所以小儿子Quintus的活泼看起来和哥哥一点也不像。

也有网友认为,孩子像谁多一些都没有关系,不管随谁都会长得非常帅气!

本文来自大风号,仅代表大风号自媒体观点。

 

推荐

为您推荐

已显示全部内容

凤凰娱乐官方微信

凤凰新闻 天天有料
分享到:
' ); }
文苑风情 西后街村委会 鹤壁集乡 王朝 光荣
万欣翠园 东方大学城二期华联超市 宋道口镇 大西洋新城南门 清风街街道
酸奶加盟 雄州早餐怎么加盟 知名早餐加盟 中式早点加盟 早点来早餐加盟
早饭加盟 舒心早餐加盟 河南早点加盟 小吃早点加盟 早点来加盟
早点小吃加盟店 早点来加盟 港式早餐加盟 正宗早点加盟 早餐包子店加盟
天津早餐加盟 早餐加盟开店 早餐小吃店加盟 特许加盟 知名早餐加盟