https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

http://o0xbj4.jyzpsh.com

http://i65web.batmasonry.com

http://nltcgc.kvpdesign.com

http://irzz6m.xxkmst.com

http://vtlxb0.ycjtzn.com

http://tbzq0s.yyesl.com

http://1webjh.jianadaren.com

http://0cec5v.jisusj.com

http://f1esat.cliczic.com

http://wpxcpr.zs-hengye.com

小孩玩手游花3000元 客服:输密码消费不退款

2018-10-22 10:55:14   来源:新浪游戏
奇迹mu私服辅助 非法获取身份证和电话号码等出售南京中院审理查明,从2010年4月起,刘某在南京某机关单位担任副主任科员、主任科员期间,应严某的要求,非法获取了一些包括企业名称、企业法定代表人或联系人姓名、居民身份证号码、手机号码、固定电话等信息在内的企业信息,并将上述信息出售或提供给严某、郭某。

 9岁孩子悄悄记住了二叔的手机支付密码,玩手机游戏消费2974元。

 家长投诉:孩子买游戏道具花近3000元

 郭先生家住宝鸡,9月24日是中秋节,他和妻子带着9岁的儿子小宇去父母家。郭先生说,9月24日上午,他的弟弟在房间里看电视,儿子小宇拿走二叔手机在一旁玩游戏。中午12时许,小宇的二叔看到扣费短信通知。“当天上午8点半到11点半,与东莞市讯怡电子科技有限公司交易70多次”,昨日,郭先生说。

 小宇二叔的微信交易记录显示,9月24日与东莞市讯怡电子科技有限公司交易共计2974元,其中最高的一笔消费金额为488元,商品名为488元奇遇礼包。“我们24日下午就开始联系客服,但他们一直说不给退钱。”郭先生说,小宇是无意间看到二叔付款时记住了密码,玩游戏时把手机调成了静音,家人并不知道。

 昨日上午,华商报记者下载该游戏,在游戏商城界面看到,1280个钻石价格为318元,这些钻石可以购买道具,也可以在游戏结束后“救活”角色继续游戏。

 游戏客服:输密码消费不能退款

 昨日上午,记者联系了“神庙逃亡2”所属的乐逗游戏的客服。“游戏免费就能玩,道具需要花钱,没有年龄限制,也不需要实名认证。通过微信、支付宝消费的,属于孩子自己输入密码进行消费,支付成功相当于达成协议,所以无法退款。”工作人员说,不需要输入密码的扣款,可申请小孩子误操作导致扣款,申请成功后可返还部分消费金额。

 随后,记者联系了西安市工商局网络商品交易监督管理处。刘姓工作人员说,最近公布的《电子商务法》中对电子商务交易有明确的规定,“第48条规定:只要交易成功就算达成协议,不管消费者是未成年人还是成年人,都默认具有民事行为能力。除非有证据能证明消费者不具备民事行为能力,则协议无效,商家须退款。

 律师建议:家长应保管好支付密码

 北京泽博律师事务所律师王飞认为,因游戏充值而造成损失,更多的责任在于家长对支付密码保管不善,“游戏公司没法判断消费者是什么人,他们对小孩玩游戏是无法控制的,相反家长在这方面具备责任和管控条件,但却未能及时制止。”

 上海君拓律师事务所蒋照军表示,9岁的孩子知悉支付密码,家长存在很大过失,“输入密码,支付完成,合同已经履行完毕。目前情况下只能设法证明合同无效方能进行退款,但这在司法实践中实现的可能性并不高。建议家长妥善管理手机及支付密码,以免造成损失。”

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
精彩推荐
相关新闻
CGWR

中国游戏排行榜(China Game Weight Rank)是由新浪游戏推出的国内最全面、最专业、最公正、最客观的多平台游戏评测排行榜,包含了目前市场上所有的手游、端游、主机游戏、VR游戏、智能电视游戏及H5游戏,力图为中国玩家打造最值得信赖的游戏推荐平台。

评天下游戏、测产品深浅—新浪中国游戏排行榜CGWR!http://top.sina.com.cn.tadape.com

新浪游戏APP
新浪游戏APP为广大玩家提供最及时、最个性化的聚合订阅游戏资讯,以及业内最丰富、最具价值的游戏礼包资源,首测资格、稀有道具,成为高玩就这么简单。新浪游戏APP论坛力求打造一个属于所有玩家的超大朋友圈,为玩家的生活增资添彩。新浪游戏秉承为玩家提供优质服务为宗旨,不断优化创新,让我们一起创造快乐!
新浪游戏
全民手游攻略
全民手游攻略”是新浪游戏为全球手游玩家量身打造的一款手游攻略大全及专业游戏问答社区APP。“全民手游攻略”涵盖Apple Store游戏畅销榜前150名手游,网罗最新手游通关秘,帮助玩家畅玩手游;打造最全手游攻略资料站,帮你用最省钱方式吊打土豪。最火爆专业的游戏问答,让众多大神带你开启不同手游人生,寻找志同道合小伙伴一起并肩作战。
全民攻略

新浪简介 About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright ? 1996-2017 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有

用微信扫描二维码
分享至微信朋友圈
湖安 阜永路口西 汶阳村 河口瑶族自治县 下新屋村
后朱寨村委会 外湘春街 耿扇 桃子乡 二十一团场
早餐餐饮加盟 河南早餐加盟 早龙早餐加盟 早餐加盟品牌 雄州早餐怎么加盟
五芳斋早餐加盟 江苏早餐加盟 早餐店加盟哪家好 早点快餐加盟店 天津早点小吃培训加盟
油条早餐加盟 早点加盟好项目 投资加盟店 早餐包子加盟 早点粥加盟
早餐店 加盟 加盟 早点 早点加盟项目 北京早点摊加盟 特色早餐店加盟