https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

http://a7eap3.7dips.com

http://gbtjl9.totiptap.com

http://nqc6ho.zabronsky.com

http://9yjifq.fastwinbt.com

http://fgpc9j.ryujry.com

http://utf8yj.appsti.com

http://mjvliw.top-medis.com

http://rocwzr.027scpf.com

http://li9edr.drexpo.cn

http://yvlkiw.289ad.com

新华网 正文
北京:每个城区至少建成1处“城市森林”
2018-10-21 07:29:20 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 新华社北京9月27日电(记者 乌梦达)北京市常务副市长张工27日在北京市人大常委会上介绍,北京将大尺度建设城市绿色生态空间,每个城区至少建成1处以上一定规模的城市森林,建设一批口袋公园、小微绿地。

 相比以景观美化为主要功能的公园,城市森林更注重生态效应,为鸟兽提供适宜的食物和栖息场所。目前,北京市核心区已经在新街口、菜市口等处建成了多片城市森林,并向市民开放。

 据介绍,近年来,北京市疏解提升市场和物流中心467个,通过拆违腾退土地约1.2万公顷。与此同时,北京市也利用疏解腾退空间为市民打造公共活动空间和绿化空间,核心区人均公园绿地面积2017年比2015年增加了8%。

 张工介绍,下一步,北京市将持续改善生态环境,大尺度建设城市绿色生态空间,每个城区至少建成1处以上城市森林,建设一批口袋公园,提高公园绿地500米服务半径覆盖率。

 按照相关规划,北京计划到2025年达到国家森林城市标准,为建设国际一流的和谐宜居之都提供生态保障。

+1
【纠错】 责任编辑: 闫丹丹
相关新闻
 • 森林城市建设陷三大误区 奢侈化和景观化等问题凸显
  ”原全国森林城市评审专家组成员、安徽农大教授吴泽明介绍,实际上对于很多城市来说,香樟、桂花、石楠等都是外来树种。只注重了城市森林的休闲、美化功能,忽视了防浪护堤和水土保持功能,未能将城市里的山水林田湖草进行系统规划和管理。
  2018-10-21 08:20:56
 • 陕西关中森林城市群纳入国家规划
  《全国森林城市发展规划(2018—2025)》日前发布,陕西关中地区被纳入国家级森林城市群发展规划。陕西省于2016年提出建设陕北、关中、陕南三大森林城市群,其中关中森林城市群包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、韩城市和商洛市(商州区、洛南县、丹凤县、柞水县)。
  2018-10-21 10:50:37
 • 珠三角将建成首个国家森林城市群
  4月22日是世界地球日,广东省森林城市建设主题宣传活动启动仪式在深圳举行。记者从活动中获悉,目前,深圳市创建国家森林城市工作正进入冲刺阶段,2018年珠三角将建成首个国家森林城市群。
  2018-10-21 10:31:17
新闻评论
加载更多
稻香映金秋
稻香映金秋
白鹇秀美
白鹇秀美
海宁:钱塘江迎来最佳观潮期
海宁:钱塘江迎来最佳观潮期
女篮世界杯:中国队晋级八强
女篮世界杯:中国队晋级八强

?
010030091510000000000000011100001299622921
科技六路 箕山镇 宜川县 青云街道 东方七彩大世界
泗上村 官庄村 西王庄社区 后桑园 西土地庙
特色早点加盟店排行榜 早餐小吃店加盟 北京特色早点加盟 加盟早点店 健康早点加盟
众望早餐加盟 上海早点加盟 口口香早点加盟 早餐系列 早点快餐店加盟
健康早餐店加盟 早餐亭加盟 上海早餐加盟 早点加盟多少钱 湖北早餐加盟
特色小吃早点加盟 品牌早餐加盟 早点来早餐加盟 早餐小吃店加盟 特色早餐店加盟