https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

http://0xzmoq.molokai50.com

http://psu1j0.fslehong.com

http://1ah9il.ntdjgm.com

http://o6v0ax.gdhuaxi.com

http://jvopnp.cnyslp.cc

http://sgxzre.cdndt.net

http://0ria9j.sxdszx.com

http://6m1vi1.xiangyuncn.com

http://tbjsln.ywetong.com

http://lo1s55.sxtljt.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网辽宁频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 辽宁频道 >> 辽宁名人馆

郭士强:批评郭艾伦最多 希望他理解

1.95传奇 “既有内忧也有外患。

作者:马骋

2018-10-24 07:29   来源:沈阳日报  
分享到:

 一年前,郭士强在省体育局和俱乐部立下了两个军令状:第十三届全运会和本赛季CBA联赛必须全部夺冠。这意味着,一年内如果不能实现两个历史性突破,郭士强都会主动辞职。这位43岁的主帅知道双军令状对自己意味着什么,但他接连带领球队拿到了两项辽宁篮球此前历史上从未染指过的大赛冠军,彻底摘掉了“千年老二”的帽子,终于扬眉吐气。

 一醉方休

 十一年艰辛今朝圆梦

 在庆功晚宴上,此前滴酒不沾的郭士强端着酒杯流着泪说:“我现在有很多话想说,但真的说不出来,也说不过来!”的确,2017年第十三届全运会之前,辽篮得过4次全运亚军和6次CBA联赛亚军。作为这支球队的昔日队员和三任主教练,郭士强亲身经历了这10次亚军中的7次,这支球队中没人比他更能体会到“千年老二”这四个字的屈辱。

 11年前成为辽篮主教练之后,郭士强至今在辽宁男篮和中国男篮的主教练位置上是“四上三下”。10年前,郭士强执教第二年就率领年辽宁男篮杀进了总决赛,但惜败给如日中天的广东队。此后,郭士强又率队在2014-2015赛季决赛中输给了北京队,一年后又在成都输给了四川队。“执教11年来,我最大的遗憾就是在成都丢掉了总冠军。因为场外因素,队员的身体和心态都受到了很大影响,这对我和全队来说,都是非常非常遗憾的。”郭士强回忆道。

 去年全运会夺冠,辽宁男篮终于捅破了“窗户纸”。但与全运会拥有绝对优势的阵容相比,本赛季辽篮要想夺冠难度不小。郭士强说:“本赛季联赛开局,是我们最近四年最不好的一次,主要原因是球队去年要备战全运会和CBA两个大赛,两个比赛的备战计划完全不一样的。留给联赛准备的时间几乎没有,所以开局全队状态有起伏。从运动周期来说,这也正常。果然,从常规赛后半段开始,我们越打越好,直到最后以出色状态圆梦总冠军。”

 没留后路

 双军令状并非毫无把握的豪赌

 要在一年内夺得两项冠军,郭士强没准备给自己留后路。郭士强说:“之前这批队员经历了两次冲击总决赛失败的经历,有的人甚至经历了三次。之前的坎坷让大家学到了很多东西,包括我自己。从全运会到本赛季CBA,球员在心态上真正成熟了,经验也是丰富了。我觉得相比CBA其他球队,辽篮本赛季的最大优势,就是在心理和经验方面。”

 此前的总决赛分别输给北京和四川后,郭士强都流过泪。不过此次圆梦后采访中,他没哭。平常心,是郭士强季后赛说的最多的一个词,即使在赛场夺冠队员们泪流满面之时,这位最应该流泪的人,却控制住了自己的情绪。

 心态出问题,是此前专家给辽篮总结的重要失败原因。郭士强透露,总决赛之前,北体大心理专家张力,专门给全队上了一堂心理课,“总决赛首回合比赛的前一天晚上,张教授上了一堂名为《大赛心理调节十大要点》的公开课,给球队带来很大帮助。去年的夏天,张教授也给我们上过一次心理课,效果很好。他给很多国家队上过课,经验很丰富。”

 曾经的低谷,多年的压力,想过放弃吗?对此,郭士强直言:“没想过放弃,在教练生涯最低潮的时候,我也没想过离开篮球。我对篮球非常热爱,喜欢这项事业。而且我一直有要帮助辽宁篮球创造历史的梦想,之前那么多年梦想没有实现,我怎么能放弃!”

 知心大哥

 凝聚球队巨大向心力

 郭士强不抽烟、不喝酒,平时也没什么应酬,这么多年一直全身心地投入到工作中。这位主教练不仅仅敬业,在球队有很强的向心力。夺冠感言中,郭士强说:“这批队员能够留在球队,是这次圆梦的关键之处。”而韩德君、杨鸣、郭艾伦这些球员能够留在辽宁,郭士强的人格魅力至关重要。

 郭士强就像队员大哥哥,韩德君妻子生孩子,杨鸣孩子有病……郭士强都会到医院看望。最近两个赛季,哈德森发过数次言语过激微博,但郭士强仍然对老哈无比信任,这也感动了这位外援。郭士强说:“哈德森在低谷时,全队都鼓励他,我找他谈心。训练中给老哈加练,给他更多的上场时间,帮助他找状态。甚至我和老哈一起看比赛录像,帮助他分析,多方面结合在一起,哈德森终于走出低谷。”

 最严老叔

 批评郭艾伦最多 希望他理解

 总决赛夺冠后,在回到更衣室的通道里,郭士强搂着哭泣的郭艾伦安慰着。回忆叔侄的对话,郭士强说:“我和艾伦说,这么多年,老叔对你可能不太公平,希望能理解我。”谈到这么多年对大侄子的队内管理,郭士强说:“不管是在生活中,还是在训练中,全队我说郭艾伦说的是最多的。身为主教练,我必须一视同仁,不能偏袒艾伦,这很重要。相反,因为我是艾伦老叔,所以批评别的队员可能会留些情面,但对他却更加严厉。我当着全队的面批评他,别的队员和他犯同样的错误,我肯定说他比别人多。艾伦有时会感觉不平衡,有委屈,请他理解吧。”

 夺冠之后,有很多人谈到了辽宁队能否延续佳绩创建自己王朝,对此,郭士强直言:“我说过,希望这次夺冠的所有队员都能够留下来,这至关重要。部分合同到期的队员面临着续约,假期之后,我和俱乐部就会与队员商谈续约的事情,尽全力把总冠军阵容延续到下个赛季。”

 沈阳日报、沈报融媒记者 马骋

 原标题:郭士强:为辽宁篮球创造历史是我的梦想


(责任编辑:李京)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
沙河工业园 南市街道 承泽 上佳市小学 低塘街道
石沛镇 大水坑 三张镇 北傍 南头乡
知名早餐加盟 营养粥加盟 汤包加盟 天津早点加盟 加盟特色早点
早点加盟连锁 北京早点摊加盟 健康早餐加盟 早餐加盟什么好 天津早餐加盟
春光早餐工程加盟 中式早点加盟 四川特色早点加盟 学生早餐加盟 早餐连锁店
湖北早餐加盟 早餐加盟项目 湖南特色早点加盟 放心早点加盟 品牌早餐加盟