https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

http://fbibek.nikandgo.com

http://5nuiv2.bamiad.com

http://wj0kck.shtrgtr.com

http://5mzsri.sthghrh.com

http://i40owt.dsstrc.com

http://05qckm.xjxgxd.com

http://0bjaeg.cnhuajiao.com

http://yljwvi.nrg-fx.com

http://na60q4.tipparna.com

http://ei50ma.herb6.com

您当前的位置:延吉新闻网 > 新闻中心 > 娱乐新闻 > 正文

电视剧《小欢喜》开机 黄磊海清直面新“难题”

2018-10-21 标签:中国新闻网
 中新网北京9月27日电 27日,电视剧《小欢喜》在北京正式开机。该剧延续前作《小别离》的原班人马——由汪俊执导,鲁引弓原著,黄磊、海清主演,徐晓鸥任总制片人。

 《小别离》聚焦亲子、教育、民生等社会话题,豆瓣评分7.8分,微博话题阅读总量突破20亿,是2016年度爆款现实主义题材剧。新篇《小欢喜》话题升级,将继续以“方圆”和“童文洁”夫妇的视角,全景式展现中国高考家庭的喜怒哀乐,也投射出中国千万个城市家庭在生活中面临的不同困境。

 “高三”对于中国家庭而言,是一场特别的集体记忆。对于孩子来说,是将正式迈向成年的一个门槛;对于父母而言,更是即将和孩子“大别离”的倒计时,《小欢喜》将聚焦这一重要时间段。

 值得一提的是,《小欢喜》延续了《小别离》方圆和童文洁夫妇的名字,但人物和故事都是全新的,所面对的家庭考题也变成了“高考”。

 《小欢喜》这个名字是男主角黄磊所起,他认为我们这代人的生活就像在打怪过关,这也让他觉得很奇怪,人生为什么会有这么多坎?但黄磊也发现,人们每过一道坎之后,都拥有了一份小小的欢喜,而这也构成了取名的灵感。

 “《小欢喜》想探讨的是,子女长大后父母们该如何面对自我。在这小小的欢喜里,父母们要选择把自己活得更好。”

 未来,在这部现实主义题材系列剧的其他续作里,这对夫妻还会面对诸如二胎、婚姻、职场等等现实问题,展现中国都市生活的全景图。总制片人徐晓鸥表示:“我们希望,方圆和童文洁的名字成为中国万千普通家庭的一个代表符号,他们会运用达观的智慧化解生活中的种种难题。”(完)


【责编 付亚男】
微信 扫一扫 关注《延吉新闻网》公众号
延吉新闻网版权与免责声明:
迷失传奇私服 新一届领导集体积极对外拓展关系,对内持续反腐和推动改革,这引起国内国外双重反响,提升了中国政治的软实力,从而带来中国国际地位的上升。

凡本网注明“来源:延吉新闻网”的所有文字、图片和视频,版权均属延吉新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。

已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:延吉新闻网”,违者本网将依法追究责任。

更多民声延吉民声热线

 • 咨询求助
 • 建言献策
 • 投诉举报
 • 赞赏表扬

公益广告·专题推荐

黄土坎 庆阳农场 红牌楼街道 业坑 南羌
布特哈旗 四道街 各莫乡 吴家窑二路 华辰路
上海早餐车加盟 早餐豆浆加盟 早餐加盟网 港式早点加盟 美式早餐加盟
早餐粥车 连锁早餐加盟 美味早点加盟 早点连锁加盟 早餐类加盟
四川特色早点加盟 北京早餐加盟 早点加盟哪家好 早点来加盟 北京早点加盟
早餐加盟排行榜 双合成早餐加盟 港式早点加盟 品牌早餐加盟 便民早点加盟