https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

http://xb379e.sdkzz.com

http://4jxiat.drbcroy.com

http://c6oi9i.trhsrsrth.com

http://zyhddt.heartpeas.com

http://5lr7kl.vectortea.com

http://gxl1j8.yoguoshu.com

http://mg3na9.forgetz.com

http://zj1qyg.swnuky.cn

http://hwcx6r.lzrkjs.com

http://cmcby9.amywc.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网社会频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 社会频道 >> 社会万象

以“五指并拢”的拳头优势“攻城略地”——中国二十二冶集团“东南西北中”区域战略布局综述

奇迹sf发布 车身尺寸方面,H4红标版长宽高分别为442018451695毫米,轴距为2660mm;蓝标版车型长宽高分别为441018451695毫米,轴距2660毫米。

2018-10-22 11:15  来源: 东北新闻网  
作者:
分享到:

 “2017年,我们进一步优化企业组织机构,对部分分、子公司进行整合,压减法人企业,完成劳务公司混改,合理布局东南西北的区域公司,企业集约管理与运营水平不断得到促进和提升。”

 “按照‘东西南北中’的区域市场布局,各区域公司要集中资源扎根区域,对区域内的省、市、县等不同层次市场进行深入细致研究,明确对接人、明确路径,扎扎实实把区域市场规模做起来。”

 “一公司搬迁东北的区域化布局,是集团公司聚焦主业、完善‘东西南北中’战略布局、实现‘四五’战略目标,深化企地融合的重大决策。”

 从元旦献词到年终工作会议,再到一公司搬迁沈阳揭牌仪式,今年一季度,中国二十二冶集团董事长、党委书记张会清三次在重要场合提到“东南西北中”的区域战略布局。由此可见,中国二十二冶集团已准确把握国内环境新变化,充分认识到完善区域战略布局的重要性。

 善弈者谋势,不善弈者谋子。面对宏观经济环境的不断变化,中国二十二冶集团顺应经济发展大趋势,紧紧围绕中冶集团“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者,长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位,审时度势、顺势而为,抢抓机遇、与时俱进,紧紧抓住国家战略机遇,精心谋划顶层设计,积极部署区域市场布局,按照“东扩、西拓、南延、北联、中据”发展思路,使布局更合理、格局更宽广。

 “东扩”:依托山东公司,以济南为中心,青岛、天津为两翼,开拓山东市场。

 山东公司坚持走“开拓高端、兼顾中端、摆脱低端”、“公共建筑为主,民用建筑为辅,传统项目兼顾”、“传统项目控制风险,PPP项目抓落地”的发展战略。同时,为落实属地化发展战略,调整产品定位,打破以往单一的项目载体模式,形成以施工板块为主营业务,PPP项目、公共建筑、市政工程、装配式建筑、中高端房屋建筑、钢结构产品为主要产品的工程承包模式。最终形成以济南为中心,青岛、天津为两翼的“一主两辅”市场格局,发挥济南总部效应,搭建铁三角营销平台,以重点项目为支撑点、切入点,积极对接PPP、装配式建筑等项目,稳步扩大公司市场占有份额。在稳固现有大客户关系的基础上,逐步加强大客户的营销力度,并发挥项目部“桥头堡”作用,力争实现“以现场保市场,以现场拓市场”,同时完善内控机制,增强市场灵活性,强化营销团队建设,助力企业转型升级。

 “南延”:以广东公司搬迁广州为契机,以广州为中心,辐射广东、广西、湖南、福建、江西等南方市场。

 广东公司紧紧围绕打造“二十二冶南方总部”的战略定位,牢固树立“大南方、小区域”的战略思维和“大客户”的营销思路,充分依托在建项目,深化与大客户的合作互利共赢,加强对PPP、EPC等商业模式的研究运用,深耕细作区域市场,逐渐形成“一个中心,两轮驱动,三大支点”的市场营销布局。“一个中心”即以广东省为中心,辐射珠三角及周边省份,按照“省内重点做”的思路,深耕细作广州、梅州、佛山、阳江、汕头等广东省内区域市场;“两轮驱动”即站在二十二冶发展全局的高度谋划市场开发,不仅要围绕传统优势项目以及路桥、钢结构、装配式建筑三大板块,还要在综合管廊、海绵城市、美丽乡村、污水处理、河道治理等新兴产业方面发力,形成二十二冶新的增长极;“三个支点”即按照“省外做重点”的思路,以南昌为支点,撬动周边赣州、抚州等江西区域市场,以湘潭为支点,撬动长株潭城市群区域市场,以南宁为支点,撬动以周边财政能力较强城市为重点的广西区域市场。近年来,按照既定的战略思维和市场营销布局,广东公司在区域市场开发方面取得累累硕果,进一步加深了与广州绿地、招商地产、五矿地产等大客户的友好合作,广东招商金山谷项目、五矿地产佛山奇槎商住项目、梅州卷烟厂、梅州江南新城棚户区改造、梅县地下综合管廊、湖南湘潭市民之家、湘潭护潭河水利改造及黑臭水治理、江西南昌经开区道路提升改造等工程项目陆续落地实施。

 “西拓”:推进西北公司搬迁西安,以西安为中心,辐射陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北市场。

 在青海市场,继续维护与青海省投资集团、西部矿业集团、盐湖集团等传统大客户的既有关系,紧盯其新开项目,确保其重点项目不流失的前提下,进一步开发黄河上游水电公司、青海湖旅游投资集团、巨龙铜业有限公司等重点客户,除传统工业项目外,加强与青海省交通厅、西宁市、海东市政府在省内交通设施、市政基础设施建设方面的合作,取得新的市场订单。在陕西市场,以西安为中心,辐射咸阳、宝鸡以及陕南地区重点城市,加强与西安市、铜川市、延安市、宝鸡市、西咸新区管委会及陕煤化集团、新兴纺织工业园等已初步建立联系客户的关系,重点在市政、交通、民建等基础设施建设方面发力,力争营销工作取得新突破。在甘肃市场,继续维护与甘肃省住建厅、兰州市政府、甘肃省公航旅投资集团、酒钢集团、长城建设集团、甘肃省建设银行、嘉峪关市政府、嘉峪关建行等大客户的既有关系,以兰州、天水、庆阳等重点城市的棚改项目为切入点,重点关注并参与开发以上地区的民用建筑及市政建设项目,借助中冶集团在技术、资金方面的优势,获取新的市场订单。在宁夏市场,主要以银川、中卫市为重点区域,积极跟进其市政、交通基础设施建设及化工建设项目,以此撬动周边城市群区域市场。在新疆自治区市场,以乌鲁木齐为中心,加强与建设兵团的合作,积极跟进并参与市政、交通及公共设施项目建设。

 “北联”:以一公司搬迁沈阳为契机,以沈阳、长春为中心,开拓东北市场。

 一公司坚持传统项目和PPP、EPC等新兴项目并举的发展模式,市场营销上坚持传统优势项目不丢、新兴发展领域跟进,紧抓党的十九大再次强调“振兴东北老工业基地”的战略机遇,以落户沈阳为契机,立足大沈阳,辐射辽吉黑,继续以当地政府、国企、大型地产的房建,尤其是代表公共建筑为主的房建项目和以管廊、道路基础设施为主的市政类项目为主业持续抢抓市场,同时稳步开展旅游、海绵城市市场,一个城市一个城市的经营,精耕细作东北区域市场,积极推动二十二冶发展的新突破。在东北地区,以辽宁沈阳为中心,向东三省乃至河北省、内蒙古自治区等区域辐射,近年来在辽宁省中标沈阳市第五人民医院肿瘤防治中心门诊病房综合楼建设PPP项目、锦州电子电力信息产业园PPP项目,在吉林省中标长春空港经济开发区综合管廊及市政路网PPP项目,在内蒙古自治区中标二连浩特市中蒙跨境经济合作区建设工程PPP项目,同时以辽宁省中冶上河郡项目、吉林省四平棚改项目、长白山希尔顿酒店项目、黑龙江省牡丹江宁安市上京御河畔项目、河北省承德中关村项目等为代表的传统项目齐头并进。房建工程的中标是对传统区域市场的继承和保持,管廊项目的承揽与实施标志着向市政基础设施领域拓展迈出了坚实的一步。

 “中据”:依托集团公司本部,深度开发京津冀和雄安新区市场。

 2018年,中国二十二冶集团把京津冀作为重点区域,围绕京津冀精耕细作,组织市场开发,力求实现四个突破。全面突破唐山、邢台、承德区域,集中优势资源,加大投入,对潜在项目全面跟踪,“一网打尽地接洽项目”,形成对同行的竞争优势,确保在上述区域市场占有率第一。局部突破沧州、张家口、邯郸、衡水区域,依托已经落地项目或已经谈定即将落地项目,积极培育资源、积攒资源,拓展人脉,跟踪项目,锁定项目,加快营销部署工作,以点发展为面。重点突破雄安、北京、天津区域,对于雄安区域,集中资源、加大投入,细分市场、全面发力,整合资源、合作共赢;对于北京地区依托北京天润公司、北京崇建公司实体区域公司,加大对北京地区市场开发的投入力度;对于天津地区依托天津公司区域公司,派驻专人与天津公司共同整合资源,联合合作伙伴,共同开拓天津市场。项目突破保定、廊坊、秦皇岛区域,委派专人与指定区域内二级公司联合开拓,加大人员等资源的投入力度,精耕细作,筛选重点项目,以点突破。明者因时而变,知者随事而制。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年,也是实施“四五”规划的重要一年。中国二十二冶集团正以一种积极而又健康的姿态,大力发扬“一天也不耽误,一天也不懈怠”朴实厚重的中冶精神,充分调动各区域市场开发主体的积极性,加大市场开发力度,推进目标项目落地,持续优化市场布局,推进企业步入有质量、有效益、跨越式、可持续发展的轨道。

(责任编辑:党小丹)
相关报道

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
双江农场 李旗庄镇 杨庄镇 红旗路元阳道华坪里 天元乡
大坪嶂 南北高速 玉渊潭公园 井岸镇 西关停车场
早点粥加盟 北京特色早点加盟 早点快餐加盟 早点加盟多少钱 全球加盟网
早餐 加盟 小投资加盟店 早点粥加盟 美式早餐加盟 早餐店 加盟
早点小吃加盟网 美味早点加盟 早餐项目加盟 书店加盟 书店加盟
早餐类加盟 早点小吃加盟网 早餐配送加盟 早点面条加盟 湖北早点加盟