https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

http://zxjr4b.sxdszx.com

http://4qey9k.cpalginet.com

http://sn1ddp.ukdndb.com

http://srcvsg.qianlle.com

http://h44khu.fmzddz.com

http://uu4edr.jsrszm.com

http://w6ffe2.cyberfart.com

http://pqaqn7.ouyism.com

http://a7gd8l.zinnheini.com

http://eg4o4a.quxieren.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网财经频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 财经频道 >> 财经要闻

乐视网再次涨停 深夜回复深交所:贾跃亭仍为实控人

2018-10-22 10:20  来源:新华网  
作者:
分享到:
分享到:
分享到:
分享到:
  木瓜奇迹私服网站 作者以真实生动的文字和罕见的影像资料带我们走进那段血火岁月,真切感受大后方的历史场景,再现并解读了战时大后方的完整历史。

   “白衣骑士”孙宏斌再次出手,接盘乐视系两家核心公司股权,这给乐视网的股东又带来了一线希望。9月25日开盘,乐视网直接冲击涨停。收盘报3.59元/股,当日涨幅10.12%。

   9月24日晚,乐视网发布《关于控股子公司司法拍卖成交确认暨风险提示公告》称,天津嘉睿汇鑫以总金额2.4亿元价格拍下乐视控股持有的乐视网控股子公司乐融致新5742万元出资额的股权。此次拍卖后,乐视网将失去对乐融致新的控制权,乐融致新第一大股东为天津嘉睿。

   根据9月21日的拍卖结果,融创中国旗下的天津嘉睿以7.7亿元的价格拍下乐视控股持有的乐视影业和乐融致新全部股权,并成为两家公司第一大股东。

   这一系列动作引发了深交所对乐融致新出表及乐视网“空壳化”的关注。9月25日晚,深交所对乐视网发出问询函,要求乐视网明确披露乐融致新是否出表,并量化说明乐融致新出表对公司财务状况、经营业绩和现金流量的影响。并要求乐视网结合公司“大屏生态商业模式”、乐融致新业务模式及产品定价方式等,说明丧失乐融致新控制权对公司视频、乐视云等业务的具体影响。

   此外,目前乐视网持有乐融致新股权已全部质押给融创房地产及其关联方。深交所要求乐视网结合以乐融致新股权质押情况、公司的预计偿付能力等,核实说明乐视网所持有乐融致新股权是否存在被处置的风险,并充分提示乐融致新出表对公司的影响及相关风险。

   而就在今年9月6日,乐视网还通过乐融致新发布子品牌乐融云联,对于深交所此前问询“乐融云联的技术和人员是否来源于乐视云”,乐视网未做回复。深交所表示,要求乐视网结合乐融致新出表、新设乐融云联等事项以及相关业务规划,核实说明上市公司的核心资产、核心技术及人员是否流失,是否会导致上市公司“空壳化”。

   针对媒体报道天津嘉睿通过拍卖获得乐融致新及乐视影业股权,孙宏斌将全面接手乐视,深交所要求乐视网结合本次拍卖前后乐视影业的股权结构情况,核实说明本次拍卖对公司的影响;并澄清说明“孙宏斌将全面接手乐视”是否属实,以及公司是否收到孙宏斌及其关联方的投融资、资产整合等化解债务危机的援助方案或计划。

   香颂资本执行董事沈萌对《证券日报》记者表示,在他看来,本次拍卖首先做到了将乐视系资产与贾跃亭做彻底切割,但是不排除孙宏斌会将这些资产再注入上市公司。“一方面提高融创在上市公司的持股比例,降低持股成本;另一方面改善上市公司资产质量,吸引新的战略投资者接盘。”沈萌表示。

   而此前9月19日,乐视网还披露了贾跃亭所持部分股权被解除质押、因质押违约将被处置等公告。深交所要求乐视网及贾跃亭核实说明贾跃亭所持股份被解质押的具体情况,该部分股权被解除质押后的处置方式,核实说明贾跃亭所持股份的处置是否会造成公司实际控制权变更,以及可能对公司股价产生的影响。

   9月25日晚,乐视网发布澄清公告称,目前天津嘉睿持有上市公司股权比例不变,为8.56%,上市公司未收到孙宏斌及其关联方的增持及购买其他资产的计划。目前贾跃亭仍为上市公司第一大股东及实际控制人,并未发生变更。但国泰君安处置其质押的标的证券股份可能导致贾跃亭被动最大减持公司股票3954万股。

   此外,乐视网称,如若公司因无法按时偿还债务导致质押股权被质权人依法处置,公司持有乐融致新股权比例存在下降风险。据初步模拟测算,如上市公司2017年度合并范围不包含乐融致新,该测算情况下上市公司与乐融致新相关的广告、会员、CDN服务费等收入占比总营收比例约40%左右。(记者向炎涛)

责任编辑:侯皓乔
*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权 益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。

东北新闻网
微信 订阅号

东北新闻网
手 机版

东北新闻网
法人微 博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

我要留言

昵称:       

更多>>生活消费

网红产品:靠流量还是靠质量?

西安的摔碗酒、郑州的答案奶茶……借助移动互联网短视频的东风,近期,全国各地涌现出一批网红产品。不过,笔者近日采访发现,因>[详细]

充电器混用伤手机?言过其实

生活中,手机充电器混用的情况人们似乎已经司空见惯。然而,网上有种说法很流行,“iPad与iPhone的充电器是不能混用的”,理由是>[详细]

威马电动车自燃真相成谜 工信部

>[详细]

旅客投诉搭乘国航遭不公待遇 各

>[详细]

辨清非法集资“新套路”

近年来,打着“金融创新”旗号实施的非法集资类案件呈现集中多发态势,侦办过程中往往存在着案件定性难、调查取证难、追赃难、涉>[详细]

本站违法和不良信息举报电话:024-31885632|邮箱:中国互联网举报中心

关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们

东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。

增值电信业务经营许可证 辽B1.B2-20150111 互联网新闻信息服务许可证 21120170001

  沈阳网络警察
  辽公网安备21010202000026号 沈网警备案20040314号 用户可信赖无线产品 辽宁网警
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
轸溪乡 曲石山 召市镇 宏伟 石狮市民建
金山屯 禾头排 丘洋 弋阳 丰富胡同
便民早点加盟 早餐豆腐脑加盟 早餐配送加盟 早餐加盟好项目 杨国福麻辣烫加盟
小吃早点加盟 早点豆浆加盟 我想加盟早点 酒店加盟 早点项目加盟
早点加盟商 特许加盟 清真早点加盟 早点小吃加盟连锁 全国连锁加盟
中式早点快餐加盟 天津早点加盟车 湖北早点加盟 中式早餐店加盟 早餐类加盟