https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

http://vnksas.zjntur.com

http://uizca1.sxtljt.com

http://e64atg.swnuky.cn

http://4mjily.tyylkj.com

http://5wdjwo.7dips.com

http://4iag0c.bamiad.com

http://e5gn1v.tjxkxjsxh.com

http://gzrohu.ycdsjx.com

http://tqj54b.gyaec.com

http://x0kesp.tongweiedu.com

首页 > 公告 > 招录 > 正文

忠县人民法院招聘司法警察助理(兼聘用制书记员)简章

木瓜奇迹私服 近日,海淀法院已受理上述13起案件。

忠县人民法院

招聘司法警察助理(兼聘用制书记员)简章

 

根据工作需要,经研究,决定招聘聘用制司法警察助理(兼聘用制书记员)4人,其中男性3名,女性1名。

一、招聘原则

1.民主公开原则;

2.公平竞争原则;

3.择优录用原则。

二、招聘条件

(一)条件

1.具有中华人民共和国国籍;

2.具有大学专科以上文化;

3.遵纪守法,作风正派、品行端正;

4.年龄在18周岁以上,25周岁以下;

5.身体健康,五官端正,男性身高在175CM以上,女性160CM以上,并符合体检有关规定。

5.符合其他司法警察助理任职条件。

取得机动车驾驶证C证及以上,驾龄2年以上或优秀退伍军人可适当放宽条件。

)有下列情形之一的,不得应聘:

1.有违法犯罪记录,受过党纪政纪处分的;

2.涉嫌违法违纪正在接受审查,尚未作出结论的;

3.直系血亲和对本人有重大影响的旁系血亲被判处死刑,或正在服刑,或受到两次以上刑事处罚,或在境内外从事颠覆我国政权活动的;

4.其他不适合从事聘用制司法警察助理工作的情形。

三、报名

报名人员须持本人户口簿、身份证、毕业证原件并提交A4纸复印件各2份(第二代居民身份证须复印正、反两面),附个人学习与工作简历1份,交近期同底免冠一寸彩色照片1张。有其他可证明自己相关专业技能、资格、特长、奖励等证件或证书的,一并出示原件并提交A4纸复印件各2份。

报名地点。忠县人民法院办公楼二楼司法警察大队。联系电话: 54219630 ;联系人:杨立新。

报名截止时间:2018-10-24。

四、资格审查

报名结束后2个工作日内进行资格审查,合格者参加技能测试、体能测试和面试。如合格者与拟聘用人数未达到3:1,将递减拟聘名额。

(三)技能测试

 中文录入测试(满分20分,包括手写笔录与计算机录入,计算机录入为看材料录入,各占总成绩的50%)。

(四)体能测试和面试

体能测试(满分20分)。体能测试参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准》执行。体能测试项目中三项达标为合格。

面试(60分)。面试重点考察考生语言表达能力、逻辑思维能力、应变能力、仪容仪表及综合素质。

测试、面试时间、地点另行通知。

四、体检和考察

1.在面试合格人员中,依据总成绩从高到低次序,按照1:1的比例确定体检人选。

2.组织体检,对体检合格者进行考察。

五、签订聘用合同

根据考察情况择优确定聘用人选,聘用人选与劳务派遣公司签订聘用合同后派遣至我院工作,派遣期为两年,试用期2个月。工作表现优秀的,派遣期满后,可以续签。

六、工资待遇

聘用期间的待遇执行本院相同岗位聘用制工作人员的标准。单位提供工作日早餐、午餐及办公设备、差旅费等必要保障,并按国家有关规定购买养老、医疗、工伤、生育、失业等保险及住房公积金。其他福利按相关规定发放。

忠县人民法院

2018-10-24

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:刘学科

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

韦营乡 铁山西路 津塘路大直沽后台 涿州 青菜塘
成林道金湾花园 曲尺乡 长江庄 乔家寺 翠园路
早点小吃加盟网 港式早餐加盟 天津早点加盟车 爱心早餐加盟 江西早点加盟
传统早餐店加盟 早餐小吃店加盟 早餐加盟好项目 早餐配送加盟 早餐
绿色早餐加盟 便民早点加盟 书店加盟 品牌早餐加盟 中式早点加盟
特色早点小吃加盟店 正宗早点加盟 早点小吃加盟网 早点连锁加盟店 江苏早餐加盟