https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

http://ygjha0.ljunet.com

http://nwysqx.trhsrsrth.com

http://6pcveh.jyhd100.com

http://mzhcpn.kvpdesign.com

http://zc3swx.ntdjgm.com

http://enkadw.hy123.net

http://ji50qi.tanstmail.com

http://6fnl0o.kvpdesign.com

http://r5fycu.cdndt.net

http://omkj40.rwine1982.com

主流媒体 山西门户

我省28个贫困村农户集体学技能

时间:2018-10-22 14:34 来源:山西青年报

首页 > 山西新闻网 > 新闻频道 > 山西新闻
分享到: 评论:

  9月26日,省科技厅组织的“三区”人才黄粉虫产业技术专题培训班在国家级贫困县汾西县开班,来自汾西县8个乡镇28个贫困村的80余名农民参加了培训。此次培训为期3天,将有力推动贫困地区 “三区”科技人才和农村科技创业人才队伍的建设,促进汾西县黄粉虫产业发展。

  黄粉虫,又称为“面包虫”,因富含蛋白质也被誉为昆虫中的“蛋白之王”,具有很高的饲料、食用、保健、药用、环保等价值,是农民产业转型和致富增收的新渠道。2016年,省科技厅为汾西县引进黄粉虫养殖示范项目,制定产业发展规划,通过全方位扶持,目前汾西县黄粉虫产业已发展到年产20万盘的规模,并形成了种虫繁育、规模养殖、成品加工、外贸出口等全产业链的产业体系,今年3月,黄粉虫干虫成功出口英国,这也是汾西县农业特色产品首次出口欧洲,小虫子铸就的大梦想正在一步步变成现实。

  培训分为集中理论授课和现场观摩实操两个环节,邀请了山西农业大学黄粉虫专家从产业概况、种虫选育、精细化养殖、质量管理、病虫害防治、技术实操等方面进行系统授课;主要面向黄粉虫养殖户、意向养殖户、企业负责人和技术骨干,目的是让有志于养殖黄粉虫的贫困户和一般农户提高科学务农的本领,使每一个贫困户中至少有一个人掌握一项科技致富新技术,每个村建设一项科技致富产业,帮助贫困户转化为新型科技农民。

  围绕汾西县脱贫攻坚,省科技厅充分发挥科技部门在“人才、技术、转化、信息、资源”五方面优势,通过开展“重点项目带动、科技示范引领、技术培训支撑、信息服务保障”四项工作,坚持扶贫、扶志、扶智相结合,着力提升贫困户内生动力,培育壮大了黄粉虫、玉露香梨、双孢菇、中药材、木耳等五个重点扶贫项目,为打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。 本报记者 赵伟

(责任编辑:张星秀)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


光联科学园 霖磐镇 昌禅乡 石狮市法制工委 郭干乡
文昌门 贺家寨 肖两河村 江苏昆山市巴城镇 元江农场
早餐肠粉加盟 快餐早餐加盟 山东早点加盟 早餐培训加盟 小投资加盟店
特色早点加盟店排行榜 早餐工程加盟 早点加盟好项目 天津早点加盟 健康早餐店加盟
早点 加盟 特许加盟 卖早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 北京早餐车加盟
河北早餐加盟 大华早点怎么加盟 特色早点加盟店 养生早餐加盟 早餐加盟哪个好