https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

http://9zvdpl.gbvh.com.cn

http://1dn5rp.jzytour.com

http://hftphv.7dips.com

http://9b3zxx.legalin50.com

http://vbptfr.typaint.com

http://d5rfh9.027scpf.com

http://n9tzht.royalmary.net

http://r7ht7z.jianadaren.com

http://ljll5l.yohumall.com

http://vn9b5x.sdgaccel.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 娱乐八卦 > 正文

著名导演李亚威等“深谈”光影里的深圳故事

http://www-gd-chinanews-com.tadape.com    2018-10-21 22:43     来源:中新网广东

李亚威


深谈现场

  中新网广东新闻5月22日电(记者 郑小红)国家一级编剧、专业导演、深圳市电影电视家协会主席李亚威作为主讲嘉宾,近日参加在容德文化放映室举行的“深谈·光影里的深圳故事”沙龙活动。

  这是“深谈”系列活动的第二场,李亚威作为主讲嘉宾,容德文化董事长钟烨、人文学者老亨作为分享嘉宾,讲述“光影里的深圳故事”。全民写作的评委及作家代表谢宏等40多人与会讨论。

  1994年,李亚威从长春电影制片厂调入深圳市文联,开始用她个人独特的镜头语言和视角来记录深圳故事,“自己与自己的搏斗与抗争”,独立创作、编剧、导演、拍摄完成了电视电影《深圳故事》系列:《红跑车》、《妈妈飘着长头发》、《升》、《眼睛》、《你的钱匣子给了谁》、《油菜花开》、《荞麦花开》等,通过对深圳普通人命运的关切,发现和塑造了真善美,讲述了都市不止有喧嚣,还有更多的是人间的真情和诗意。

  南下深圳的24年里,李亚威见证了这座城市翻天覆地的变化,她始终以影视语言记录着这个城市里的人文精神和新的生命发现,在她的纪录片作品中,有《大爱无疆·歌者丛飞》,也有《好医生郭春园》,《百年中英街》,《蛇口故事》,也有《一座敬仰文化的城市》……这些作品,是李亚威对深圳最好的诠释,饱含着她对深圳的深情与热爱。

  2018年初,李亚威导演将镜头对准了深圳全民写作这个群体。深圳全民写作计划开展6年来,吸引超过2万多名写手注册,原创深圳题材的文学作品和评论17万篇次;入选国家新闻出版广电总局“新闻出版改革发展项目库”,成为国家级文学赛事平台;每年一度的“睦邻文学奖”成为中国在地文学的标杆奖。

  此次活动的联合承办方容德文化看好深商题材,有意参与深商影视剧的拍摄。容德文化历年来投资参与《血战钢锯岭》、《美国制造》、《龙之诞生》等多部好莱坞及国产大片,将加拿大国宝太阳马戏《KOOZA》、《阿凡达》等优秀项目引入中国。容德文化董事长钟烨非常看好深圳题材、故事,认为中国故事走向好莱坞,极有可能从深圳开始。(完)[编辑:方伟彬]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
重华大街 漩涡镇 华丰一社区 兴和 候播乃拖乡
筒车湾镇 峨曲古乡 上力沙村东 长源村 勉格令
早餐连锁店加盟 上海早餐车加盟 北京早点摊加盟 早餐加盟好项目 早餐饮品加盟
山东早餐加盟 江苏早餐加盟 中式早点加盟 卖早餐加盟 湖北早点加盟
放心早点加盟 上海早点 爱心早餐加盟 书店加盟 天津早餐加盟
大福来早点加盟 早点加盟项目 北京早点加盟 早餐加盟费用 汤包加盟