https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

http://xyn2om.2agarage.com

http://g1rwtf.91qiumoji.cn

http://2ou5bn.ynieb.com

http://rqk20v.szmxwk.com

http://q92xuh.czyinjian.com

http://kitaxh.sicsworld.com

http://qmeb4i.shtrgtr.com

http://pk2qoa.kidsphp.com

http://feodc4.magnetsh.com

http://cykdym.ningyujun.com

八个贫困县市因违规被约谈

涉及套取和闲置扶贫资金等问题

1.76合击 原则上,互认机构间应按照要求对原机构相关检验检查项目结果实行互认,如对检验报告或检查报告有异议,可申请相关科室会诊。

2018-10-2205:17  来源:人民网-人民日报
 

  本报北京9月21日电  (记者顾仲阳)近日,国务院扶贫办就违反约束机制、搞形象工程,帮扶工作不扎实、搞形式主义,违反管理规定、套取和闲置扶贫资金等问题,约谈8个县(市)主要负责人,提出严肃批评,责令认真整改。

  8个县(市)存在的主要问题是:湖南省汝城县违反贫困县约束机制,长期大规模举债搞政绩工程,2017年底负债率达到336%。同时发现该县还存在易地扶贫搬迁资金拨付慢、扶贫小额信贷使用不规范等问题。青海省贵德县实施“高原美丽乡村”建设建牌坊搞形象工程,要求农户自筹资金新建或翻新院墙,贫困户不堪重负。吉林省大安市一些贫困村的驻村工作队挂名走读,有的驻村工作队员没有驻村,仍在原单位工作。吉林省镇赉县有的贫困村第一书记没有脱离原单位工作,有的贫困村驻村工作队员不驻村。黑龙江省汤原县有的驻村工作队员拍照片留痕迹,以应付上级检查,搞形式主义。湖北省来凤县套取危房改造资金用于特色民居建设。广西壮族自治区三江侗族自治县2.57亿元扶贫资金闲置1年以上,其中1.15亿元闲置2年以上。贵州省关岭布依族苗族自治县4346万元扶贫资金闲置1年以上,且没有按照限期要求进行整改。

  据悉,国务院扶贫办将开展常态化约谈,加强工作督导,深入推进脱贫攻坚。


  《 人民日报 》( 2018-10-22 02 版)
(责编:袁勃)
六宝正 埔纯 东山水泥厂 五里店第一社区 建筑工程机械厂第一家委会
内乡县 内蒙古医学院第一附属医院 超越电脑 石林村 二校门
天津早餐加盟 早点小吃加盟店 早点来加盟 油条早餐加盟 早点加盟店有哪些l
早点面条加盟 包子早餐加盟 便民早点加盟 舒心早餐加盟 五芳斋早餐加盟
黑龙江早餐加盟 移动早点加盟 特许加盟 早点粥加盟 早点加盟商
特色早餐 加盟早点店 早餐餐饮加盟 广式早餐加盟 早点快餐加盟