https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

http://we7dzu.aotuwei.com

http://d7qngn.shtrgtr.com

http://qjmque.bstar71.com

http://7uev7m.cyberfart.com

http://i2kx7v.zghaibin.com

http://zgfuqx.npa911.com

http://tqtfr7.louisfav.com

http://2lv7yt.xturbate.com

http://p7kwwr.sxtljt.com

http://2cmw7y.mirgene.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网体育频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 体育频道 >> 焦点新闻

英超-卢卡库两球博格巴失点 10人曼联2-0伯恩利止连败

奇迹mu私服发布网 我国承诺二氧化碳排放将在2030年左右达到峰值并争取尽早达峰,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%,非化石能源占一次能源消费比重达到20%。

2018-10-21 10:24  来源:人民网-体育频道  
作者:
分享到:

  人民网北京9月3日电 北京时间9月2日23时(英国当地时间16时),2018/19赛季英超第4轮一场焦点战在特富摩尔球场展开争夺,伯恩利主场迎战曼联。卢卡库梅开二度,博格巴罚失点球,拉什福德被红牌罚下。最终曼联2-0战胜对手,终结连败。

  第27分钟,曼联取得领先,桑切斯左路传中,卢卡库小禁区边缘头球轻松破门,1-0。

  第35分钟,卢卡库反击中直传桑切斯,后者顺势做球,卢卡库单刀突入禁区左脚攻门被门将用身体封出。

  第44分钟,曼联扩大比分。卢卡库回敲,林加德禁区弧边缘劲射被泰勒封堵后偏转,韦斯特伍德仓促停球失误,卢卡库小禁区前低射入网,2-0。

  易边再战,第68分钟曼联右路传中,拉什福德禁区内停球后被列农从身后放倒,裁判判罚了点球。博格巴操刀主罚,乔哈特飞身将球扑出。

  第71分钟,拉什福德左路突破被巴德兹利放倒,后者在死球状态仍踢了拉什福德,拉什福德站起后用头轻轻顶撞巴德兹利面部,后者向裁判抗议,拉什福德被裁判直接红牌罚下,曼联10打11。

  第81分钟,博格巴直传,卢卡库单刀晃倒乔-哈特,但在回防的本-米贴防下射偏出空门。伤停补时,巴德斯利传中,沃克斯小禁区左侧头球攻门被德赫亚神勇救出。最终,曼联客场2-0取胜。

  伯恩利(4-4-1-1):20-乔-哈特;26-巴德斯利,5-塔尔科夫斯基,6-本-米,3-泰勒;25-列农,18-韦斯特伍德,4-杰克-科克,31-麦克尼尔(80',10-巴恩斯);13-亨德里克(58',9-沃克斯);11-克里斯-伍德(84',27-维德拉)

  曼联(4-3-3):1-德赫亚;25-瓦伦西亚,2-林德洛夫,12-斯马林,23-卢克-肖;27-费莱尼,31-马蒂奇,6-博格巴(92',3-拜利);14-林加德(78',21-埃雷拉),9-卢卡库,7-桑切斯(61',10-拉什福德)


(责任编辑:李丹一)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
营前寨 廿地乡 岳麓山 鹤丰乡 石城门
杞县 马街街道 英巴格乡 河北省唐山市路南区岳各庄大街 双灰山
早餐系列 早点加盟商 特色小吃早点加盟 油条早餐加盟 黑龙江早餐加盟
早餐馅饼加盟 上海早点加盟 杨国福麻辣烫加盟 早饭加盟 特许加盟
早餐早点店加盟 早餐 加盟 连锁早餐加盟 早餐粥车 早餐加盟费用
便民早点加盟 北京早点车加盟 早点快餐店加盟 湖南特色早点加盟 书店加盟