https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

http://o9xgrc.cdndt.net

http://7hozwi.abiraweb.com

http://kj4ihp.abiraweb.com

http://igqspz.scro11.com

http://z2ak4l.ycjtzn.com

http://3etxs7.juscap.com

http://jhtzui.jiazheng168.com

http://gdtj9o.vectortea.com

http://pmwa7c.kidsphp.com

http://fcnlis.yunshujiuye.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网新闻中心百色警事—正文
群众认可!平果县公安机关执勤满意率在全区、全市排名第一
来源:百色新闻网 作者:黄瑜 发布时间:2018-10-21 11:40:53

 百色新闻网平果8月14日讯(通讯员?黄瑜)日前,自治区公安厅委托民调机构对全区111个县(市、区)公安机关公安工作群众满意度调查,2018年上半年统计结果已公布。平果县上半年群众对公安机关整体满意率为96.46%,在全区排名第2名,全市排名第1名。其中:对公安机关的执勤满意率为96.40%,在全区排名第1名,全市排名第1名;对公安机关的治安满意率为99.20%,在全区排名第3名,全市排名第1名;对公安机关的态度满意率95.98%,在全区排名第17名,全市排名第3名;对公安机关的工作满意率为96.19%,在全区排名第19名,全市排名第4名;对公安机关的出警满意率为92.82%,在全区排名第48名,全市排名第7名。

 今年以来,在平果县委、县政府和上级公安机关的正确领导下,平果县公安局紧紧围绕“361”工程和“五大攻坚战”决策部署,以人民群众满意为根本标准,以公安改革为动力,不断在打击违法犯罪、社会治安防控、公共安全管理、服务联系群众等方面创新工作方法,强化工作措施,着力提升人民群众的安全感满意度。?

 严打整治各类违法犯罪活动获得群众满意“基础分”

 今年以来,该局以“神剑”系列专项行动为抓手,持续深入开展严打整治行动。全面深化扫黑除恶专项斗争,大力打击涉枪涉爆违法犯罪,高压打击“盗抢骗”犯罪,推进禁毒严打整治,加强打击电信网络犯罪,深入打击非法集资犯罪,集中整治“黄赌”等群众反映强烈的违法犯罪活动?,稳步提升综合打击效能,切实增强了人民群众的安全感满意度。今年上半年,该局打击整治工作呈现“四降九升”的良好势头,最大限度为全县经济社会发展、人民群众安居乐业营造了平安稳定的治安环境。

 全县刑事案件立破案数同比分别下降8.1%和上升56.6%,抓获刑事作案成员、刑事拘留、逮捕人数同比分别上升69.9%、92.7%、61.8%;破获刑事毒品案件同比上升57%;破获经济犯罪案件同比上升75%;查破黄赌案件同比上升97.7%;“两抢一盗”案件立案同比下降22.1%,破案同比上升39.2%,其中抢劫案立8起破7起,同比分别下降76.5%和上升16.2%,抢夺案件零发案,下降100%。

 完善社会治安防控体系建设获得群众“认可分”

 该局积极探索,织密“天网”、“人网”防控体系,形成了点线面结合、人力巡逻与视频巡逻结合、常规巡逻与武装巡逻结合的全方位、立体化、叠加式巡逻防控工作格局。一是依托信息化建设构建科技防控网。该局在原“天网”工程基础上,投入7000万元建设“天网”二期工程,新增摄像头1300个,充分发挥视频、信息采集、预警、查缉、交通疏导指挥等智能治安和交通防控体系作用,进一步提升平果县防控打击能力。二是屯警街面密织安全防控网。该局积极探索“交巡警合一”勤务模式,将警力前移,在万冠广场、金土地广场分别设立固定综合警务站,屯警街面、动中备勤,24小时不间断巡逻防控、交通管理,提高见警率、管事率和服务能力,震慑犯罪和压案效果明显。截至目前,全县未发生抢夺案件,实现了220天零发案。?

 切实落实便民利民措施增加群众“感情分”

 该局深化公安改革,围绕“放管服”改革,积极推出“互联网+公安政务服务”,认真落实便民利民新举措。该局简化优化公共服务流程,大力推行异地受理身份证、新增了身份证自助受理机、免费出入境证件照相、港澳台二次签注立等可取等便民利民措施,优化车辆、驾驶员管理服务模式,持续完善实名认证叫号、自主预约考试和互联网选号等工作,坚持轻微交通事故快速理赔机制,进一步提升为民服务能力和水平,群众的满意度和获得感明显提高。??

 狠抓队伍管理树立良好形象赢得群众“附加分”

 该局坚持把队伍建设作这公安工作的生命线,用严格的纪律、过硬的素质、规范执法、优良的形象赢得群众附加分。今年以来,该局以政法队伍“五查五整顿”、领导班子建设年活动为抓手,切实严格落实党风廉政建设“两个责任”,加大队伍内部管理力度加强队伍管理,引导全体民警、辅警转变工作作风、积极树立敢于负责、勇于担当、主动作为的意识,不断巩固加深群众对公安的良好印象。

(网络编辑:阮晓宁)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
“消防伴我成长 ...
田阳一居民房突 ...
便民利民!百色 ...
凌云警方收枪治 ...
平果一厂房内甲 ...
平果两货车追尾 ...
龙邦边检站开展 ...
平果一货车侧翻 ...
 
 
 
 推荐图片
欢腾彝山 与火共舞度...
河百高速公路百色段 ...
精彩!16名百色媒体 ...
 推荐新闻
· 群众认可!平果县公安机关执勤满意率在全区 ...
· “消防伴我成长”暑期消防夏令营欢乐开营! ...
· 田阳一居民房突发火灾 消防员奋战40分钟成功...
· 便民利民!百色交警开展“家门口的车管所” ...
· 凌云警方收枪治爆又出新战果
· 平果一厂房内甲醇着火,旁边还有煤气罐!幸 ...
· 平果两货车追尾致1人被困 消防成功救助
· 龙邦边检站开展“亲子军营体验”夏令营活动
· 平果一货车侧翻两人被困,消防调来吊车救援!
· 百色一小区惊现马蜂窝,最后竟被这样摘除了!
· 从橄榄绿到公安蓝 不变的是初心
· 田东交警圆满完成田东芒果主题文艺晚会交通 ...
· 暖心!雨天车祸2人受伤 凌云交警撑伞守护伤者
· 龙邦边检站开展“我与界碑庆八一”主题活动
· 警察蜀黎做了什么?惹得隆林人对一篇快板词 ...
· 散布虚假“血腥杀人案”谣言 隆林一男子被依...
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

麻林瑶族乡 和爱彝族乡 喜泉镇 贵定 十五里村村委会
大平林场 七星河乡 阿拉底经济管理区 龙塔 英德
早点夜宵加盟 加盟早点 河南早餐加盟 早点面条加盟 早点快餐加盟店
品牌早点加盟 移动早餐加盟 早餐加盟品牌 首钢早餐加盟 早点加盟网
北京早点车加盟 众望早餐加盟 早点连锁加盟 学生早餐加盟 北京早点小吃培训加盟
早点连锁加盟 早点粥加盟 品牌早餐加盟 早餐面馆加盟 流动早餐加盟