https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

http://jiuuhz.blogbub.com

http://gskucu.lotustlv.com

http://clnxf5.flygm77.com

http://kivqnv.yj628.com

http://xvs1jm.magnetsh.com

http://tge5go.0731ysh.cn

http://u5skxq.fideliles.com

http://xahmu5.juscap.com

http://j0rwux.mpgdzs.com

http://5ulqom.obesipatia.com

世界十大最富和最穷的国家

2018-10-22 13:38:49来源:如曦似月
字号:
1.76合击   北京新禁烟令如何执行不悖、落地有效呢?深圳做法或为一鉴,应明确隔离可吸烟、不可吸烟区域,而且,监督要坚持、有效到位。

根据国际货币基金组织(IMF)公布的2017年世界人均GDP数据,列出世界十大最富国家和最穷国家并进行有效比较。

世界十大最富的国家分别是:1)、卡塔尔,人口169万(2016年数据,下同),人均GDP是111963美元,主要的产业是石油的开采和净化。2)、卢森堡,人口50万,人均GDP为89562美元,欧盟成员国,国际财经的管理典范,拥有令全世界羡慕的国民高福利,银行业、金融服务业和钢铁业是其主要产业。3)、阿联酋,人口826万,人均GDP是57744美元,拥有世界上最高的摩天大楼---哈利法塔(迪拜塔)和世界上最好的宾馆,石油、铝业和水泥业是主要的工业。4)、挪威,人口497万,人均GDP是56920美元,曾被誉为世界生活水平最高和安全系数最高的国家,主要工业为石油天然气的开采和加工。5)、新加坡,东南亚明珠之国,人口507万,人均GDP是56797美元,拥有21世纪超现代的商贸和娱乐中心,主要产业为化工和电子工业。

第六是美国,世界唯一超级大国,世界第一守成大国,人口3.2亿,人均GDP是47084美元;农业、工业、科技、教育、军事等均为世界第一,名副其实的世界第一强国。 第七是瑞士,人口786万,人均GDP为45424美元;钟表王国,世界投资者的天堂,拥有来自世界各地的4000余家财经机构,35%--40%的世界资产以及私人和法人财产由瑞士银行打理;其主要产业有旅游和化工。 第八是荷兰,郁金香之国,人口1668万,人均GDP是42447美元,主要产业有农业、冶金、石油天然气的开采和加工。 第九是爱尔兰,人口458万,人均GDP是39999美元,食品加工和纺织、冶金是其主要产业。 第十是奥地利,人口841万,人均GDP为39711美元,这个国家多数人说德语,主要产业有冶金、食品和建筑。

世界十大最穷的国家分别是:1、津巴布韦,南非洲内陆国,人口1615万,人均收入0.1美元,世界最穷的国家,女人的平均寿命只有34岁。2、刚果(金),位于非洲中部,人口7700万,人均收入334美元,人口规模世界排名17位,居非洲第四位。3、利比里亚,中非之国,440万人,人均收入379美金。4、布隆迪,中东非国家,人口1052万,人均收入400美金。5、索马里,位于非洲东部,人口1432万,人均收入600美金。6、尼日尔,位于非洲中西部,人口2067万,人均收入379美金。7、厄立特里亚,中非之国,人口740万,人均收入739美元。8、塞拉利昂,位于非洲中东部,人口740万,人均收入739美元。9、中非,人口459万,人均收入754美元。10、阿富汗,位于亚洲中南部的内陆之国,坐落在亚洲的心脏地区,人口3466万,人均收入800美元。

上述最富的十个国家中,卡塔尔和阿联酋是靠石油致富的,其余八个国家都是民主国家,并且拥有成熟的市场经济制度。瑞士和荷兰,自然资源比较匮乏,人口密度也比较大,但他们的教育水平和科技水平很高,并且社会制度稳定,所以一样能跻身世界最富裕国家行列。

而十个最穷的国家中,除了阿富汗是亚洲外,其余九国都是非洲国家。这十个最穷的国家,大多数的人口密度比中国还低,其中一些国家的自然资源非常丰富,譬如,塞拉利昂的黄金和钻石的储量很丰富,可惜是“捧着金饭碗讨饭吃”。刚果(金)的钴、钽、锰、锗、铜、锡、金、铬、锌等有色金属矿藏均居世界前列,只可惜不能有效开采和利用。这些国家贫穷的主要原因是:社会不稳定,一些国家经常发生军事政变;科技水平低,教育落后;国民经济以农业和矿业为主,其他产业大多比较落后。

最富和最穷国家进行对比,不难发现:1)这个世界的贫富悬殊如此之大,富者流油,穷着饥饿;2)地区发展极不平衡,欧美富裕,非洲贫穷;3)一个国家的贫富,归根结底不取决于这个国家的人口密度或人均资源,而主要取决于国家的社会制度、经济制度、科技水平和人口素质。


责编:何洁

  • 路过

新闻热图

海外网评

文娱看点

国家频道精选

新闻排行

首都图书馆 窝依莫克乡 金裕青青家园 宝山 普昌镇
槽沟坎 上窑镇 独龙族 透早 黑龙江街
小投资加盟店 早点小吃加盟连锁 早餐类加盟 特色小吃早点加盟 书店加盟
早点小吃加盟排行榜 早点连锁加盟 早饭加盟 早点店加盟 早餐培训加盟
雄州早餐加盟电话 小投资加盟店 网吧加盟 早餐粥车 安徽早点加盟
特色早点小吃加盟 早点小吃加盟排行榜 营养早点加盟 特色早餐店加盟 早餐加盟排行榜