https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

http://1d5uxj.cnjinmiao.com

http://ad5ru3.sxdszx.com

http://hfwveb.fsl-wa.com

http://6bnib6.lzrkjs.com

http://fi0dxo.synhorn.com

http://6hfrzb.sxdszx.com

http://svoatl.paismx.com

http://wug09l.sthghrh.com

http://atvfxk.szmxwk.com

http://thuy1c.oudano.com

密码:
您的位置> 首页->文化频道->文学

月起照芙蓉

来源: 中国电力新闻网作者: 吴洪超 日期:18.09.26 [发表评论]
字体大小:  【打印
中国电力新闻网数据库 用户名:
密码:
奇迹sf发布 注重发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

  国庆喜遇中秋,苏东坡在《水调歌头·明月几时有》引言,“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉作此篇,兼怀子由。”941年前,宋神宗熙宁九年,在宋代中秋,苏东坡在密州,时年39岁。从这首诗来看,中秋那夜,亲朋相聚,对月畅饮,这样的生活在宋代已经是惯常。

  宋·晁端礼《行香子》里写,“莫思身外,且斗樽前,原花长好,人长健,月长圆。”中秋又多了几分粉色的意味,情人节也是中秋的别名。秋分的月祭,其实鲜有正好对应满月,还好今年有一轮圆月作伴,中国人有骨子里的诗意和浪漫,南朝《子夜四时歌》秋歌十八首中,有八首提到明月,“明月天色高”“冶游步明月”“开窗秋月光”“明月耀秋辉”“天高星月明”“斜月垂光照”“乘月捣白素”“仰头看明月”,当仁不让的文化符号,浸润着各种平凡的喜怒哀乐。宋代是文人最向往的朝代,开放的社会观念,富足的人民,雅致和闲散的生活,都是文化生长的最好沃土。最近读了《瓶史》,着迷于各类插花和清供,先生从不插手我的生活,他觉得过得生活总该精致一些,不然过得太过粗糙了。

  记得赵孟頫曾经亲录李白诗《题宛豁馆》,“白沙留月色,绿树助秋声”一首,秋天的可爱,在于少了夏日的狂风骤雨,多了温暖秋阳下斜倚着摇椅晒过往日子的老妪。在热腾腾、暖洋洋的日头下,在勤劳主妇的敲敲打打里,太阳被收在各色的棉被里。孩子们拾起第一枚被秋霜染红的枫叶,夹在本子里,那清晰的纹路背后,是对整个春夏的回忆。

  四季之景中总不免分散着让人期待的小快乐,过了寒露,大批的新鲜山楂上市,古莲花池门口的糖果小窗又开始贩卖一整个冬天的甜蜜,这是我在保定定居的第七个年头,早已对散落在这个城市的景色和小吃了如指掌,我把这当成生活中的“精致幸福感”。

  林语堂说,芸娘是中国最文艺的女人,文艺这两个字说到底还是和才情靠得很近的。漂亮的皮囊千篇一律,有趣的灵魂百里挑一。茶艺课上穿插了一节“缂丝”小手工,上课老师颇有几分沈复笔下“芸娘”的样子。《浮生六记》一出,不知名的画家沈复的名气,远远不及他的芸娘。反反复复对着原本看了几遍,那个带着江南女子的“作”,掺杂着小脾气和小才情的芸娘让我倍感喜欢。女子若生得如此,足矣。

  “参差夕树,烟侵橘柚之园的历秋荷,月照芙蓉之水。收拾起短衫长裙,穿一袭风衣走在这沉思的季节里,看繁花淡去,雁雀南飞。做一次诗人,把对家、对爱、对生活的感悟,轻声细语地告诉给那些熙攘的蝉儿们。当蝉儿们收起它们的尾翼,也把你的日子,深埋在岁月的光影斑驳里。

  月色起时,秋色正宜。

  (作者单位:大唐清苑热电)

 

责任编辑:刘卓  投稿邮箱:网上投稿

附件:

  【稿件声明】凡来源出自中国电力新闻网的稿件,版权均归中国电力新闻网所有。如需转载请注明出处,想了解更多精彩内容,请登录网站:http://www-cpnn-com-cn.tadape.com

相关新闻:

今日焦点

数据中心

基层一句话新闻

Copyright© 2001-2013 中国电力新闻网 版权所有

本网站所刊登的《中国电力报》、《中国电业》上的新闻,版权归中国电力报社所有。未经授权,禁止下载使用。

国务院新闻办公室批准中国电力新闻网登载新闻业务的函:国新办发函[2000]232号

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 编号:京ICP证090268号 京公网安备:110102003567

中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证 编号:10120170021

觅儿寺镇 雷峰镇 雨露千针 浪茄 玉西
建新巷 小王庄村 湖州大厦 新乡农场 赫店镇
全球加盟网 早餐类加盟 早餐粥车加盟 山东早点加盟 早餐加盟开店
绝味加盟 中式早餐加盟 包子早餐加盟 移动早点加盟 移动早餐加盟
北方早餐加盟 全福早餐加盟 早点连锁加盟 营养早点加盟 早点加盟项目
来加盟 美味早餐加盟 早点餐饮加盟 北京早点小吃加盟店 杨国福麻辣烫加盟