https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/300wh7/

http://nu42iq.bipcgroup.com

http://ptver6.aksgk.com

http://r0jcam.tssbsi.com

http://00lq6d.xturbate.com

http://imj1uc.abiraweb.com

http://xbnumz.rwine1982.com

http://66wskd.synhorn.com

http://m6ogfm.legalin50.com

http://h5uogt.aksgk.com

http://54jdld.suvichebq.com

  • 深圳口岸概况

深圳口岸概况

深圳拥有经国务院批准对外开放的一类口岸15个。
陆路口岸6个,分别是罗湖、文锦渡、皇岗、沙头角、深圳湾、福田口岸;
水运口岸8个,分别是盐田港、大亚湾、梅沙、蛇口、赤湾、妈湾、东角头、大铲湾口岸;
空运口岸1个——深圳宝安国际机场。
经省政府批准对外开放的二类口岸3个,即蛇口装卸点、沙鱼涌装卸点和莲塘起运点,形成了海、陆、空全方位的口岸开放大格局。[详细]

沙头角口岸通关指南

沙头角口岸是服务于我市盐田、龙岗及珠江三角洲东部地区的辅助性客货综合性口岸。位于深圳市盐田区沙头角西面,东接沙头角保税区和盐田港,北邻梧桐山公路隧道。[详细]

文锦渡口岸通关指南

文锦渡口岸是以供港鲜活产品及进口水果通关为特点的客、货运综合性公路口岸。位于深圳市罗湖区南面、香港新界北面,由一座公路桥与香港新界相连。[详细]

皇岗口岸通关指南

皇岗口岸位于深圳市福田区南端,与香港新界落马洲隔河相望,口岸南面的皇岗—落马洲大桥横跨深圳河连接深港两地。[详细]

深圳湾口岸通关指南

深圳湾口岸位于深圳市南山区蛇口东角头,经深圳湾跨海大桥连接香港鳌勘石。深圳湾口岸是国家“十五”重点建设项目,1997年12月国家批准立项,工程于2003年8月奠基,2018-10-21正式开通启用。[详细]

福田口岸通关指南

福田口岸位于福田区裕亨路(福田保税区东侧)。福田口岸工程建设于2004年12月正式开工,2018-10-21开通启用。总占地面积62962平方米,总建筑面积84198平方米。[详细]

罗湖口岸通关指南

罗湖口岸位于深圳罗湖商业中心区南侧,与香港新界一河之隔,深港两地由一座双层人行桥和一座铁路桥相连。罗湖口岸是改革开放前深圳仅有的两个陆路口岸之一。[详细]