https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

http://tqb7iz.heartpeas.com

http://oad4qg.zabronsky.com

http://4v9pq7.scro11.com

http://pmwtqd.taskuler.com

http://4m94j4.rwine1982.com

http://ayhwug.hzltjz.com

http://gfptqb.sicsworld.com

http://sr7khx.sicsworld.com

http://0thx9h.mscnc.net

http://cy9v8s.guyo3d.com

业务合作:13803469400

监督热线:0351-4283177

业务邮箱:108117676@qq.com

新资讯| 公益晋商| 国内商讯| 人物| 环保动态| 晋商联盟| 时代创客| 脱贫攻坚 | 长治晋商|运城晋商

以服务赋能中小微企业发展

时间:2018-10-22 16:12 来源:山西经济日报

首页 > 新资讯
分享到: 评论:

  促进中小微企业发展是我国的一项长期发展战略,必须坚持各类企业权利平等、机会平等、规则平等。中小微企业就像是市场上还没有长大的小朋友,对他们特别是小型微型企业要积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益。只有在这样的帮助和扶持下,中小微企业才有做大做强的可能性。

  去年十二届全国人大常委会第二十九次会议审议通过了新修订的《中华人民共和国中小企业促进法》,明确了财税、融资、创业、创新、市场、服务、权益等多层面支持中小企业发展的法律依据。最近央行的定向降准决定,也凸显了对中小微企业的信贷支持。这样的大背景下,我省也通过建立中小企业公共服务示范平台、企业创业创新示范基地,开展中小企业人才培育计划等方式,强化对中小微企业的各种政策保障。这一切,都是为了增强中小微企业的政策获得感,为他们的创立和健康快速发展创造有利条件。

  联合国设立“中小微企业日”,彰显了全球发展视角下对中小微企业的高度重视。我省要加快构建现代化经济体系、提高全要素生产率、增强经济创新力和竞争力,也必须全面贯彻落实促进中小微企业发展的政策举措,不断优化中小微企业的发展环境,为提升中小微企业创业创新能力提供有力支持,推动全省中小微企业不断向高质量发展。

  推动中小微企业高质量发展,必须要聚焦中小微企业发展的焦点、难点,进一步提升其创业创新能力。组织开展中小企业服务对接活动,就是要以“中小微企业日”为契机,针对中小微企业发展面临的突出困难和共性问题,综合采取线上线下有机结合、企业机构精准对接等方式,因企制宜分类指导,强化服务支撑,破解发展难题,全力推动全省中小微企业加快创断转型步伐,实现更好更快发展。

  “服务资源有限,服务需求无限。”正如省中小企业局局长李东洪所言,这次活动启动至今,在全省上下、社会各界引起了广泛关注。报名情况远远超出预期,广大中小微企业和社会服务机构对参与此次活动表现出极大的热情。大家健康快速发展的愿景相同,借助“中小微企业日”之东风、借助服务对接活动之平台,必将促进中小微企业与社会服务机构深度联姻、共赢发展。(王蕾)

(责任编辑:武宇迪)

相关链接

新资讯
名企动态
晋商名录
晋商大家谈
名优企业风采展示

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


友情链接 地方网媒 省内新闻网站

大江网经济中国江西网财经
东涌 京星农牧场 戴湾乡 涂岭镇 江苏四监
臧屯乡 柳河县 裕民 南燕川乡 电子四路
连锁早餐加盟 清真早餐加盟 春光早餐加盟 东北早餐加盟 广式早餐加盟
营养早点加盟 早餐 加盟 雄州早餐加盟电话 早餐饮品加盟 健康早餐加盟
早餐粥店加盟 早餐 早点加盟店10大品牌 早餐小吃店加盟 传统早餐店加盟
早餐 加盟 湖北早餐加盟 早餐加盟好项目 四川早点加盟 五芳斋早餐加盟