https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

http://g0sb2u.dtgbtyh.com

http://1pm5h1.guyo3d.com

http://00ba0n.huahuotang.com

http://gtmreg.akamiina.com

http://1fnigz.ahrixin.com

http://y03q5s.simplify8.com

http://pn2fiq.jljgjx.cn

http://hfs54l.shxfchotel.com

http://h4pj5m.zinnheini.com

http://edqjwz.yybsd.com

深圳通报11起违规收送"红包"礼金典型问题

奇迹sf外挂 要知道,本赛季罗斯因为伤病仅仅只出战21场比赛,而森林狼另一位后场大将巴特勒也是继续养伤,因而森林狼也是极为迫切最大化规避伤病影响。

  近年来,深圳市各级纪检监察机关持续强化监督执纪问责,严肃查处违规收送“红包”礼金问题,治理工作取得了显著成效,但仍有少数党员干部我行我素、不知收敛、顶风违纪。为加强警示教育,现通报11起典型案例如下:

  1.市卫生计生委党组成员、副主任刘堃违规收受购物卡问题。2012年至2015年,刘堃在任市卫生监督局局长期间,多次于中秋、春节前收受深圳某医院院长陈某所送购物卡合计面值人民币6.3万元。2015年至2017年,刘堃在任市卫生监督局局长、市卫计委副主任期间,先后三次收受深圳某医疗投资管理有限公司副总胡某所送购物卡合计面值人民币1.5万元。刘堃还涉嫌其他严重违纪违法问题,目前正接受纪律审查和监察调查。

  2.市政府采购监督管理办公室原主任段传尧违规收受礼金购物卡问题。2012年至2017年,段传尧在任市政府采购监督管理办公室主任期间,先后多次收受深圳市某招标公司总经理彭某、深圳市某交通技术公司执行董事杜某所送礼金合计人民币11万元、购物卡合计面值人民币3.8万元。段传尧还存在其他严重违纪违法问题。2018年7月,段传尧受到开除党籍、开除公职处分,移送有关国家机关处理,违纪所得被收缴。

  3.市公安局福田分局原党委副书记、副局长何帆违规送收礼金购物卡问题。2011年至2015年,何帆在任市公安局南山派出所党支部书记、所长期间,为了与时任南山分局党委委员、政治处主任张某(另案处理)搞好关系,先后多次送给张某礼金合计人民币2万元、购物卡合计面值人民币2.5万元。何帆在任市公安局福田分局党委副书记、副局长期间,于2018年春节收受下属单位多名工作人员所送购物卡合计面值人民币2万元。何帆还存在其他严重违纪违法问题。2018年7月,何帆受到开除党籍、开除公职处分,移送有关国家机关处理,违纪所得被收缴。

  4.市文体旅游局文物管理办公室主任欧阳进雄违规收受购物卡问题。2012年至2015年,欧阳进雄在任市文体旅游局文化产业发展处副处长期间,先后收受创意研发扶持资金等项目申请方深圳市某展示公司、深圳市某建筑股份公司所送购物卡合计面值人民币1万元。欧阳进雄还存在其他违纪问题。2018年3月,欧阳进雄受到党内严重警告处分,违纪所得被收缴。

  5.罗湖区卫生和人口计划生育局原调研员张国平违规赠送礼金问题。2011年至2014年,张国平在任罗湖区卫生和人口计划生育局党委书记、局长期间,为了与时任罗湖区副区长邹永雄(因有其他违纪违法问题,另案处理)搞好关系,先后四次送给邹永雄礼金合计人民币4万元。2018年3月,张国平受到党内警告处分。

  6.福田区国家税务局党组成员、副局长郑颂飞违规收受礼金礼品问题。2016年中秋节和2017年春节期间,郑颂飞先后两次收受深圳市某实业公司、深圳市某科技公司实际控制人廖某所送礼金合计人民币4万元和价值人民币3000元的礼品。2018年7月,郑颂飞受到党内严重警告处分,违纪所得被收缴。

  7.市公安局盐田分局党委委员、指挥处处长崔双印违规收受礼金问题。2012年至2015年,崔双印在任市公安局沙头角派出所教导员、所长期间,多次收受辖区内从事房屋转租业务的张某、酒吧经营者许某所送礼金共计人民币6.5万元。崔双印还存在其他违纪问题。2017年11月,崔双印受到党内严重警告处分,违纪所得被收缴。

  8.龙华区人民医院原副院长郭东辉违规收受礼金购物卡问题。2010年至2017年,郭东辉在任龙华新区人民医院副院长、龙华新区人民医院党委委员、龙华区人民医院副院长期间,先后多次收受本院多家社康中心、设备科、外科等行政人员和医务人员所送礼金、购物卡合计人民币11万元。郭东辉还存在其他严重违纪违法问题。2017年11月,郭东辉受到撤销党内职务、行政撤职处分,违纪所得被收缴。

  9.市下坪固体废弃物填埋场原七级职员梁荣华违规收受礼金问题。2012年至2013年,梁荣华在任市环卫处渣土管理科科长期间,以帮忙找人办理城市户外广告牌使用权为由,先后多次收受深圳市某控股公司实际控制人陶某所送礼金合计人民币6万元。梁荣华还存在其他严重违纪违法问题。2018年6月,梁荣华受到开除党籍、降低岗位等级(降至十级职员)处分,违纪所得被收缴。

  10.南山区科技创新局副主任科员王永祥违规收受礼金购物卡问题。2012年至2013年,王永祥在任南山区科技创新局高新技术产业化科科长期间,先后收受深圳市某科技股份有限公司董事长卢某、深圳市某科技有限公司副总经理张某所送礼金合计人民币3.5万元、购物卡面值0.5万元。2018年6月,王永祥受到党内警告处分。

  11.龙岗区经促局人事财务科科长钟宇奇违规收受礼金问题。2016年上半年,钟宇奇在任龙岗区经促局外贸管理科副科长期间,收受深圳市某信息咨询有限公司张某所送礼金人民币2万元。2018年3月,钟宇奇受到党内严重警告处分,违纪所得被收缴。(深圳市纪委监委)

责编:秦璐敏
分享:

推荐阅读

鲁班馆 森美 衡山路 阎屯 连丰乡
嵊州市 宁津县 沧州市任丘市华北石油 世纪广场 二十里铺
早餐项目加盟 早餐店加盟 包子早点加盟 早点加盟店10大品牌 湖南特色早点加盟
早点小吃店加盟 早餐类加盟 杨国福麻辣烫加盟 连锁店加盟 首钢早餐加盟
早点加盟好项目 早点小吃加盟排行榜 早点项目加盟 加盟包子 小吃早点加盟
清真早餐加盟 春光早餐加盟 娘家早餐加盟 上海早点加盟店 早点加盟连锁