https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

http://wdaym0.cliczic.com

http://natgz0.gyaec.com

http://rqcle9.pbmoda.com

http://dqtog0.ryujry.com

http://t1vroh.mscnc.net

http://0zgmfh.jxuypl.com

http://tgtfd6.aotuwei.com

http://00anwd.1532hz.com

http://nwyhvs.ycqyw.com

http://qollea.metertube.com

新华网 正文
新青年·唐帅|在无声的世界里,为你发声!
2018-10-22 09:10:15 来源: 新华社微信公众号
关注新华网
微博
Qzone
评论

“上天让我出生在聋哑人家庭,

一定是有寓意的,

我愿一辈子,

做聋哑人群体的法律代言人。”

他在一个聋哑人家庭长大,

毕业后选择为这个群体工作。

与近3000万聋哑人在一起,

用帮助别人,来成就自己。

他被称为“中国手语律师第一人”,

成为他们口中“无声世界代言人”。

新青年第38期

邀请手语律师

唐帅

讲述为无声者发声的故事

《为无声者发声》

 新青年演讲 唐帅▼

 大家好,我叫唐帅,是一名来自山城重庆的手语律师。我的工作有点特殊,大多数的时间,我都是用手语在交流,为生活在无声世界的聋哑人提供法律帮助。

 今年1月份的一个晚上,一夜之间,我的微信好友突然就被挤爆了。当天,从凌晨的2点到6点,我两个微信号,好友都加到了一万多人。然后,我又被拉进了很多聋哑人的微信群。

 原来,他们都是一起聋哑人诈骗案的受害者。数万名聋哑人被骗,很多聋哑人都是把自己的房子给卖掉,或者使用房子来抵押。甚至有些聋哑人,是用信用卡套现的钱投资到里边被骗。

 也许是他们在我的身上找到了希望。后来,这些被骗的聋哑人,还自发地派了总共近300名聋哑人代表到重庆来找我。我整个人当时就懵了,用我们重庆话说,就是“我当时脑壳一哈就旷了”。

 短暂的震惊后,我用了一天的时间,和他们进行挨个的手语交流,把案件的细节和情况进行了详细了解。我们还进行了实地取证,和诈骗团伙斗智斗勇。整理出厚厚的一沓证据材料后,我们将所有的证据交到了公安机关,成功立了案。在今年5月份,10多个犯罪嫌疑人成功落网,这个案子已经告破。

 通过这件事,我意识到,这么多聋哑人把我当成救命的稻草和最后的希望,这是对我职业的极大信任,让我感觉到自豪但是又压力很大。

 受害的聋哑人,要么欠缺法律意识,要么由于沟通障碍,维权特别地困难。聋哑人真的把手语律师当成了救命的稻草和最后的希望,相信我们会为他们发声,伸张正义。这种孤立无援的绝望和毫无保留的信任,让我不想也不敢放弃。

 我对聋哑人的处境还有一种特殊的感同身受。我出生在一个无声的家庭,父母都是聋哑人。一个健全的我,大概就是他们最大的幸福。但是他们想让我摆脱聋哑人生活在社会底层的命运,在“正常”的环境中成长,所以把我交给我的外婆抚养,刻意和我保持一定距离,也不愿意让我和其他聋哑人在一起交流。可是,当我越是理解父母的良苦用心,就越想和他们进行沟通。

 有一次,我父亲肚子疼,被送到了医院。他疼得一直冒汗,但就是没办法和医生去沟通。我和外婆除了干着急,什么也帮不了。这次经历让我觉得,就算只是为了和我父母沟通,帮他们说话,我也要把手语学会。

 我便偷偷跑去父母工作的福利厂,和聋哑人叔叔阿姨们学习手语。我学的第一个手语就是“爸爸”和“妈妈”。学会后,我并没有第一时间展示给自己的父母看,因为我怕被他们骂。

 后来,福利厂的叔叔阿姨去医院、去银行办事,都喜欢找我帮他们当翻译。看到我学会手语之后有了用处,父母的态度也慢慢有了转变。手语越来越熟练,和聋哑人之间的沟通也越来越多。我也越来越了解聋哑人在生活当中的种种不便、无奈,甚至是无望。

 我想为这个群体做点什么。

 2006年,我作为临时的手语翻译,协助公安系统处理一件涉及聋哑人的案件,也因此成为了一名公安系统的专职手语翻译人员。

 接手的案子多了之后,我发现一个突出的问题:手语翻译导致冤假错案频频出现。一位聋哑人被指认盗窃了一部手机,手语翻译并没有理解到聋哑人手语的含义,供述的笔录上却变成了“我偷了一部手机”。实际上,她一见到我,立马就比划说“我是被冤枉的”。

 在做手语翻译六年多的时间里,我发现了聋哑人案件的三大难题。

 一是手语也分为了“普通话”和“方言”,就是普通话手语和自然手语,它们有莫大的差别。但事实上,几乎所有的手语翻译使用的都是普通话手语,而95%以上的聋哑人使用的都是自然手语。这就直接导致案子在审判过程当中,可能会出现截然相反的结果。

 第二,大多数的手语翻译都不是法律专业出身,不能准确地向聋哑人传递法律概念和信息。

 最后,存在个别的手语翻译会利用聋哑人的弱势和自己的独特地位,向他们进行索贿。

 从事手语翻译,我其实就是一个“传声筒”;而成为手语律师,我可以替他们发声,维护他们的正当权益。

 2012年,我自考通过了司法考试,成为了一名专职律师。与其他律师不同,我大部分的时间精力,都放在了聋哑人法律诉讼上面。一起聋哑人案件,我所花费的精力是其他正常案子的3倍。

 在替聋哑人进行维权的过程中,我所做的就是用他们懂得的手语跟他们进行交流,了解案件的事实和经过,形成辩护意见,在法庭上用手语为他们进行辩护。在这个过程中,我们还要对他们进行普法,让他们对自己的犯罪行为有一个清晰的认识。

 目前,我们国家有近3000万聋哑人,他们的文化水平低于我国平均受教育水平,法律意识也极端欠缺。可是,不能因为听力和语言的障碍,就让他们成为我们法治的“荒漠地带”。

 现在,我欣喜地看到,有越来越多的聋哑人进入到各行各业。他们有的开咖啡厅,有的开洗车行,有的做了快递小哥……虽然不能言语,但他们带给我们的温暖却越来越多。

 我相信,随着法治进步,我们将看到越来越多的聋哑人参与到社会生活当中,和我们正常人一起,为社会的发展进步贡献自己的力量。在手语律师这条路上,我将不再孤单。

 我是新青年唐帅。

“也许他们不懂什么行为犯法,

但也有权利发出自己的声音。”

“手语”与“口语”的误解,

带来苦闷、绝望和委屈。

懂法律懂手语的手语律师,

让法治照亮了无声的世界。

但他说,

假如真的是中国的“第一”,

那也不希望一直是“唯一”。

新青年对话·唐帅

 问:出生在聋哑人家庭对你的成长有什么影响?

 答:我父母都是聋哑人。我出生在这个无声的家庭,注定了我从小到大和聋哑人接触很多。一开始,我的父母不愿意我学习手语,是因为从我出生父母发现我是一个健全小孩开始,他们就觉得,我应当属于一个健全人的社会。

 转变在于后来我学了手语之后,他们整个企业的很多聋哑人职工,在平时生活中遇到问题需要沟通时,都找我去翻译。慢慢地,他们就接受了我和聋哑人之间来往。

 问:学习手语难不难?

 答:很多人说学习手语很难,但我自己学觉得还好。我觉得这可能是上天赋予我的一份礼物吧!小学四、五年级的时候,父母的同学到家里边来做客,在交流的过程中,我发现他们的手语跟我们的实际上有一定的区别。从那时起,我才发现,其实我们国家的手语一样分了各地的方言,而且方言之间是不同的。

 为了学习各个地方的那些方言手语,我就只有跑到解放碑、朝天门。趁着假期,在那儿守株待兔,去碰那些外地来的聋哑人游客,然后上前跟他们进行手语交流。一开始,那些人还以为我是走失的聋哑人小孩呢!但后来,知道我的来意之后,他们也很热情地教我。

 最后,他们看我学手语快,有些聋哑人就直接说给我钱:“我们是来旅游的,干脆你给我们当导游算了,你又会手语。”所以那个时候,我还挣了不少零花钱。

 问:为什么要做手语律师?

 答:从法理过渡的角度上来讲,律师是防止冤假错案的最后一道防线。当我看见聋哑人面对这些情况时,发现聋哑人不能跟健全人一样平等地参与法律生活,甚至在这个过程中,不能行使法定的一些诉讼权利,必然导致有些案件出现让他们面临不公正的裁决和结果。这样会激化聋哑人和社会之间的矛盾,甚至会激化聋哑人对司法机关的不理解和仇视。

 问:我们能为聋哑人的法治现状做些什么?

 答:对于这个群体,我个人觉得最需要的是这几个方面:

 第一,在聋哑人参与法律生活这个问题上,能够建立第三方机构,对聋哑人参与诉讼的过程进行监督和鉴定。

 第二,聋哑人的法律意识是很淡薄的。淡薄到什么程度呢?平常全国各地聋哑人,通过线上也好,线下也好,对我们发起的一些的法律咨询,通通都是一些很低级的问题。问出来以后,都让我们这些法律职业者汗颜。比如人家问:“唐律师,法官、检察官和律师,到底有什么区别,都是干嘛的?”也有聋哑人问:“唐律师,我离婚应该到哪去离?”

 大家可以想一想,这些问题对我们常人来讲,都是属于生活常识的问题。但在聋哑人那里,却是一个触手不可及的、专业性极强的、概念极其抽象的法律专业知识。为什么聋哑人的犯罪率很高?就是因为他们的法律意识很弱。

 我们社会更应该在这个地方,关注一点聋哑人,帮助一下聋哑人。在普法上下下功夫、想想办法,用一些有效的方法有针对性地对其进行普法,提高聋哑人的法律意识。

 问:聋哑人群体目前的生存现状如何?

 答:前段时间,我的一些新闻在播出去之后,有些人在评论里说:“我们国家有近3000万聋哑人,为什么在我身边,我一个也没看到过?在大街上,我从来没遇到过?”我想说的是,你没看到、没遇到,不代表没有。

 聋哑人就是因为自己身体的残疾,产生了自卑,由于和社会无法正常进行沟通和交流,久而久之产生自闭,最后导致他们不能完全融入到我们正常的社会生活当中。这是因为什么?是因为我们社会给予的关注和关心不够,才会导致大家都觉得这类群体离我们很远。所以,我想通过你们告诉全社会,多多关心这个群体,关注这个群体。其实,他们离我们很近很近。

 问:为什么不愿意当“中国第一手语律师”?

 答:我的目标是让这个所谓的全国“第一”或是“唯一”的手语律师不再成为“第一”和“唯一”。我就是想让聋哑人跟社会一般人士一样,能够平等地参与到社会生活。比如,聋哑人在法律生活上,在维权上,出现什么问题的时候,有需求的时候,手语律师就在他的身边,这就是我的理想和愿望。

 问:你觉得什么是“新青年”?

 答:对我个人来讲,作为一名手语律师,平时就生活在各种矛盾纠纷当中,看了很多人世间的大喜大悲。我觉得很刺激,也很充实。对我们整个“新青年”这个群体来讲,我觉得很简单,应当就保持我们的这种朝气,敢想敢干,就OK。

我国有近3000万名聋哑人,

但他们似乎长期“与世隔绝”。

为什么呢?

停止猎奇,伸出双手,

营造温暖的生活空间,

让他们融入日常生活,

让边缘群体不再边缘。

你的善意对他们更加珍贵。

律师交棒,

该我们了!

?

图集
+1
【纠错】 责任编辑: 张亚娟
新青年·唐帅|在无声的世界里,为你发声!-新华网
010020010010000000000000011100001299595931
儒教 梅里斯达斡尔族 依安县 吕家庄村委会 镇安县黑窑沟林厂
克令乡 鑫兴大酒店 鸿花园 土型 东方大学城一期华联超市
上海早点加盟 黑龙江早餐加盟 北京早餐车加盟 早点小吃加盟网 江苏早餐加盟
江西早点加盟 上海早点加盟店 健康早点加盟 江苏早餐加盟 早点加盟店排行榜
安徽早点加盟 特色早餐 杨国福麻辣烫加盟 特色早点加盟店 传统早餐店加盟
养生早餐加盟 早餐加盟品牌 加盟特色早点 湖北早餐加盟 娘家早餐加盟