https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/660n35/

http://rjrj66.bstar71.com

http://gygznf.shuttergut.com

http://g5nmax.joytamil.com

http://qewrfc.herb6.com

http://acflz9.289report.com

http://1lsph6.juscap.com

http://mar5z6.louisfav.com

http://wtwocu.sxdszx.com

http://gywywe.yyesl.com

http://ivrkdk.shtrgtr.com

多个热点城市新房降价促销,四季度楼市大概率降温

2018-10-22 07:51 经济参考报
奇迹sf大全 (记者宋经纬/文吉星/摄)

  2018年中秋小长假,各地楼市平淡如常,“金九”并未发力。中原地产研究中心统计数据显示,小长假前两日,北京市新建商品住宅签约180套,二手房62套,与7至8月平均水平基本持平。较2016年同期的422套和280套,分别同比下调57%和78%。

  除了北京以外,其他城市房地产市场也表现平平。中原地产数据显示,小长假前两日深圳新建住宅签约分别为70套与76套,与此前市场相比基本维持平稳;广州方面,小长假前两日签约1871套,较全月来看,处于平均水平。中原地产首席分析师张大伟表示,2018年“金九”楼市未现,楼市降温已经来临。

  张大伟说,在长时间的引导后,购房者已趋于理性。以上海9月楼市为例,虽然供应明显增加,但销售动能却进一步削弱。9月14日至9月20日的一周内,上海新房供应达14.3203万平方米,环比增长34.18%。但从成交来看,却较前一周微降0.94%。

  “8月楼市热度已近‘触顶’。”58安居客房产研究院首席分析师张波表示,楼市降温已然来临,“金九银十”成色不足已是市场共识。根据58安居客房产研究院8月购房者和经纪人信心指数显示,购房者信心指数为98.4,环比下降2.7%;经纪人信心指数为105.3,环比下降6.3%。

  对于楼市降温,开发商已提前做出反应。目前,多个一线及热点城市的新房市场出现降价促销,包括恒大、碧桂园、万科等大型地产商都在加紧出货。

  房企为快速资金回笼,策略有所改变。近日,泰禾某地项目给出较大优惠,若购房人全款购房,房价给予7折优惠;恒大方面,自8月30日至10月8日,恒大针对旗下280个城市646个楼盘推出了特惠活动,全国住宅楼盘全部8.9折、全国商铺6折起,首付款可以分期,最低首付仅需5%;阳光城则开启“千亿攻势”特惠购房季,根据区域的不同,制定出不同的降价策略。

  日前,万科董事会主席郁亮的内部讲话也透露出市场现状。郁亮指出,当前南方区域的回款压力比较大,这不是因为南方区域做得不好,而是因为率先感受到了市场及行业变化。“转折点实实在在到来了。”郁亮表示,目前集团要做的第一件事,就是战略研讨,以“活下去”为最终目标。

  对于四季度的楼市,张大伟表示,房价下行苗头已经出现。下一阶段,楼市冲高回落现象逐渐增多,房价调整开始出现从点到区域,热点城市开始逐渐下行,购买力很难再支撑市场继续冲高。(记者 梁倩)

责编:韩雯雯
分享:

推荐阅读

布吉镇政府 北诗镇 世上村 龟山乡 小杨戈庄
金康道 迎宾街 李屯乡 铸钟厂 路旺
早餐粥车 早点加盟连锁店 加盟特色早点 中式早餐加盟 早点加盟连锁
早点餐饮加盟 书店加盟 春光早点加盟 北京早餐车加盟 特许加盟
早点加盟连锁 早点加盟培训 上海早点加盟店 早点加盟好项目 早餐免费加盟
雄州早餐加盟 特许加盟 众望早餐加盟 江苏早点加盟 舒心早餐加盟