https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

http://njw2g5.tyylkj.com

http://xtj3y0.fslehong.com

http://qwcupd.vectortea.com

http://fej3af.cnjinmiao.com

http://9drcfb.taxi-dreux.com

http://kye5yt.ryujry.com

http://qt0vt5.simplify8.com

http://hommhc.xzmtwk.com

http://xtp8az.raczpain.com

http://hlq2gt.ado2015.com

首页 > 房产频道 > 家居 > 正文

9月23日,又是在万博珑疯狂返现、疯狂免单的一天!

迷失传奇私服 东南汽车将之命名为DX7Prime。

9月23日,又是在万博珑疯狂返现、疯狂免单的一天!

万博珑WEBELONG 5天前

经历了昨天第一阶段疯狂免单

万博珑18周年庆第一轮区域免单顺利开奖

第一轮的幸运之星落到了

第陆区+梦洁家居

凡9月15-21日期间在免单陆区及梦洁家居

下定单交订金者

均可享受所交款金额40%的免单

交款越多

享受免单的金额也就越高!

中了奖的小伙伴的喜悦是有目共睹

在万众期待之中

9月23日

第二轮区域免单顺利开奖

那么,本轮的幸运之星又花落谁家?

请往下看

从买单到免单,他们告诉你这是真的

1

2

今天兑奖(9月15-21日订单)的顾客人数非常的多

一大早就有很多中奖顾客前来兑奖了

兑奖队伍中不乏中超大金额的顾客

真是运气好的挡不住啊!

有些可爱的消费者还主动要小编帮他们拍照发朋友圈呢~

9月23日活动现场火热画面回顾

3

人气爆棚的活动现场

活动各领奖处不时传来喜讯

iPhoneX、冰箱、晾霸智能晾衣机、扫地机器人、电压力锅、乳胶枕、电热水壶、保温壶等礼品频频送出

尽管秋雨阵阵

但现场人气丝毫不减,车水马龙

到处排着长队

秋天的第一场凉雨也未能浇灭小伙伴们的交款激情

因为大家都知道,想免单,先买单!

无购物抽奖疯狂抽

惊天动地!

无需购物,只需你来签到

4

即可参与万博珑18周年庆无需购物凭“五彩青春帖”抽奖活动

无需购物,无需消费

金帝集成灶、晾霸智能晾衣架、顾家功能沙发、美的电炖锅等19个大奖

在9月23日17:00准时抽出

中奖的小伙伴一一将礼品领走

第二阶段八大区域免单

5

17:30分,万众瞩目的环节

——第二阶段区域免单准时开启

9月22-23日买单的顾客们已经迫不及待的聚集在万博珑主街舞台处

我们秉承着真实与公正的原则

以钜惠全城的免单力度再次席卷整个株洲

6

第二阶段区域免单的结果是

——陆区!

再次恭喜所有9月22-23日在万博珑4楼购物的顾客,你们中免单啦,将获得实际付款的40%免单,最高返现49999元!

万博珑4楼品牌

史丹利、富华印象、伊百丽、王力、柯诺维、正金、澳普利发、中横、伊德、捷顺、佐朗、宜佰、好莱客、新豪轩、邦元名匠、艾高、劳卡、致雅、TATA、金屋来、开开、盼盼、冠宁、凯斯家居、德雅高尼

7

另外,为了感谢此次万博珑18周年庆活动助阵的11个家具电器品牌:芝华仕、斯可馨、梦洁、苏梨、慕思、晚安、卡姿莱特、曲美、顾家家居、A家家居、海尔电器,也为了回馈支持万博珑的消费者,经董事会讨论决定增补两轮家具电器区免单抽奖名额,在万博珑七楼会议室,在所有此次助阵万博珑18周年庆活动的11个家具电器老板的公平公正见证下,工作人员当场将1-8号球放进抽奖箱内,由各品牌老板进行了两轮增补抽奖:最终由家具电器区梦洁家居中得第一轮(15-21日订单)免单大奖,由晚安家居中得第二轮(22-23日订单)免单大奖。

8

9月22-23日免单中奖领奖须知

本次免单抽奖活动所有9月15-21日在梦洁家居购物、9月22-23日在万博珑4楼和晚安家居购物在统一收银处交款的的订单均视为中奖,请中免单的客户持万博珑统一销售合同单、统一收银小票、本人身份证前往万博珑办理返现手续。

返现时间:2018-10-219:30-18:00

返现地址:万博珑一楼大厅服务台处

免单奖需在返现时间内领取,过期视为作废哦。

9

恭喜所有万博珑18周年庆活动中了区域免单的顾客!

当然这次没参与活动的朋友们,

国庆,敬请期待!

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:刘苏宁
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

魏屯镇 曲阳 白集镇 琉河三街 岳扎乡
金新青山湾 向婷婷 桂华村 孙祠堂村 大寺张村委会
汤包加盟 广式早餐加盟 早餐餐饮加盟 江苏早点加盟 河南早餐加盟
小投资加盟店 加盟 早点 早点加盟排行榜 早点加盟排行榜 早餐包子店加盟
广式早餐加盟 早餐连锁店加盟 特色早点小吃加盟 娘家早点车怎么加盟 北京早餐加盟
早餐连锁店加盟 早餐包子加盟 动漫加盟 北京早点小吃培训加盟 包子早餐加盟