https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

http://l4acec.xjxgxd.com

http://z31adu.jisusj.com

http://ps50xj.ukdndb.com

http://p6ntgj.zinnheini.com

http://a4tjif.aoyanadel.com

http://i55px4.ifsti.com

http://ecacpr.toteach.cn

http://munqyb.jzytour.com

http://bk6j5r.hblipin.com

http://b6idly.yoguoshu.com

注册

《北上广2》朱亚文陈妍希演加料爱情 群戏绎百态人生

传奇私服1.76 他们在信中表示,任何附加的广泛关税,都会惩罚美国的工薪家庭,导致他们的家庭基本用品,例如衣服、鞋子、电子产品和家居用品等价格上涨。


来源:凤凰网娱乐

由北京海润新视力影视制作有限公司、海润影视制作有限公司、云静资本管理(鄂尔多斯)有限公司、北京乐娱文化传媒有限公司联合出品,李骏执导,朱亚文、陈妍希领衔主演,张铎、曾泳醍、王新、李依玲、黄超、马灿灿、

海报

由北京海润新视力影视制作有限公司、海润影视制作有限公司、云静资本管理(鄂尔多斯)有限公司、北京乐娱文化传媒有限公司联合出品,李骏执导,朱亚文、陈妍希领衔主演,张铎、曾泳醍、王新、李依玲、黄超、马灿灿、鲍晓、丁志诚、陈迪等倾情加盟的《北上广依然相信爱情》在1月3日完美收官,剧自播出以来,无论是收视表现还是网络热度都实力不俗,成为2016一匹不可小觑的黑马。

陈妍希

朱亚文陈妍希首度合作

打造零吻戏爱情

告别了荷尔蒙的朱亚文此次在《北上广依然相信爱情》中出演“有点毒舌,有点暖”的“文艺嘴炮儿”王茂,首度搭配对现代剧十分拿手的女神陈妍希(饰黄依然),上演了一场大灰狼爱上小奶兔的职场爱恋。虽然这是朱亚文与陈妍希的首度合作,但是超强的演员素养让两人毫无陌生之感,无论是两人初次见面时的“八字不合”的火力全开,还是在日后所碰撞出的爱情火花,朱亚文与陈妍希用娴熟的演技完美的诠释了爱情发生的过程,让每一对恋爱中的男女都能看到自己曾经暧昧时的模样。

除此之外,在影视剧“一言不合就接吻”的大环境下,《北上广依然相信爱情》并未随波逐流,而是反套路出牌,打造“零吻戏”爱情,开辟了一条爱情戏的新道路。现实中绝大对数的爱情都是在细水长流中彼此相爱,偶尔的吃醋与见到所爱之人内心的一抹悸动都是爱情中最美好的部分。正因如此,《北上广依然相信爱情》将爱情的精华无限发酵,不求用吻戏、床戏为噱头留住观众,而是用贴近观众生活、走进观众内心的高明方式,引发观众的情感共鸣,树立行业新标杆。

朱亚文

精彩群戏绎百态人生

情感抉择点明爱情真谛

在流量咖当道、内容制作缺位的行业现状之下,《北上广依然相信爱情》可谓是一股清流,在演员的选取上,该剧并未一味的追求卡司阵容,而是力求与角色完美契合,所以在剧中,每一个角色都十分“有料”,无论是王茂的“刀子嘴豆腐心”,还是黄依然的“善良滤镜”,亦或是萧然(张铎饰)的不择手段,Maggie(曾泳醍饰)的为爱而生,每一个角色并非为了衬托主角而存在,都是具有独特人生观的鲜明个体,每一段人生都在现实生活中有迹可循,并且通过精彩群戏来呼吁职场上的年轻人,不要被利益所蒙蔽,仍要保持善良的赤诚之心。

爱情是每一部剧中必不可少的元素,《北上广依然相信爱情》虽然构造了庞大的职场世界,但爱情仍作为其辅助出现。有意思的是,剧中不仅没有俗套的三角恋情,更是特立独行的组合了多对不同CP。王茂与黄依然的日久生情,东方柏(黄超饰)对Maggie的“备胎转正”,小周(李依玲饰)与王金刚(丁志诚饰)的“老少恋”,大头(陈迪饰)对小于(马灿灿饰)的一厢情愿,每一对的情感故事都与众不同,看似不搭的组合最终却能成眷属。《北上广依然相信爱情》通过不同的CP线点明爱情真谛:爱情不是别人看着合适,而是遵从自己的内心。

虽然《北上广依然相信爱情》于1月3日迎来大结局,但有关职场与爱情的话题并未就此结束。《北上广依然相信爱情》将在1月15日山东卫视再次启程,愿大家依然相信爱情!

  扒得更深,揭得更透,更多不可说的秘事,尽在“凤凰八卦”(微信号:entifengvip),添加免费阅读。

[责任编辑:李晓航 PK058]

责任编辑:李晓航 PK058

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

凤凰娱乐官方微信

凤凰新闻 天天有料
分享到:
南京路 隆林县 电化厂 仙洲桥 莲花超市
磐安县 冻青树 五通桥区 金纬路鸿基公寓 永年县
早餐培训加盟 清美早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 春光早餐工程加盟 中式早点加盟
动漫加盟 北京早点加盟 早点来早餐加盟 早餐 雄州早餐加盟电话
早餐工程加盟 北京早点摊加盟 加盟放心早点 早餐粥车加盟 酒店加盟
自助早餐加盟 特色早餐店加盟 油条早餐加盟 绿色早餐加盟 早餐行业加盟