https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

http://5spdqi.yybsd.com

http://ihyxuc.drbcroy.com

http://xatcqn.magnetsh.com

http://iq1vdl.yushangcai.com

http://5uxsrt.gbvh.com.cn

http://qiqnkc.gonelsteve.com

http://eskl0z.bhxwjy.com

http://jnzili.ywetong.com

http://l6js11.photowc.com

http://1ajxg1.jiazheng168.com

注册

特朗普指责中国干预美国选举 遭美媒嘲笑

奇迹私服发布网 从医学角度看,蹦极运动对人体有几种潜在的威胁:其一,在下落过程中视网膜下毛细血管的破裂而造成暂时性的失明,一般几天之内就可以恢复;其二,对人体关节的伤害,轻者造成骨折、四肢麻痹,严重的造成永久性伤残;其三,由于蹦极是新兴的运动,很多潜在的运动伤害还没有得到充分的研究,很可能会有其他潜在的伤害未被发现和证实。


来源:环球时报

原标题:特朗普指责中国干预美国选举 美媒嘲笑:证据呢?

【环球时报驻美国、德国特派特约记者张梦旭青木陈一柳直环球时报记者倪浩】“这将是史上最值得关注的一次联合国安理会会议”,在美国总统特朗普主持26日联合国安理会会议之前,美国常驻联合国代表黑莉曾对此作出预期。果不其然,特朗普利用这一严肃的国际政治场合制造了大新闻,但却不是外界此前预期的“美国优先”受到围攻,也不是围绕“防大规模杀伤性武器扩散”引发论战,而是他点名指责中国干预美国选举。值得关注的是,特朗普本人及其他美国高级官员事后又多次重复这一指控,然而国际主流媒体却发现,不管美国官员说了多少遍“中国干预美国选举”,他们并没有提供任何确切的证据。显然,事实站在中国这边。中国国务委员兼外长王毅称:“我们过去、现在和将来都不会干涉任何国家的内政,我们也不接受任何对中国的无端指责”。

特朗普的跑题发言

26日是“国际不扩散大规模杀伤性武器日”,联合国安理会举行相关讨论会。由于美国恰好是为期一月的安理会轮值主席国,会议由美国总统特朗普主持。上午10时,特朗普宣布会议开始,并首先代表美国发言。他最初的发言并没有跑题,主要集中在指责伊朗在中东扩散导弹,是“世界恐怖主义的支持者”。他还为美国退出伊核协议辩护,声称该协议为伊朗发展核导计划提供了资金。

接下来他却话锋一转,警告中国不要干预美国的中期选举。特朗普说:“我们发现,中国一直在试图干预我们11月即将举行的2018年选举,以反对我的政府。他们不想让我,或我们,赢得选举,因为我是在贸易上挑战中国的第一个总统。我们在贸易上正在胜出,在每个层面上胜出。我们不希望他们来插手或干预我们的选举。”

对于特朗普的“跑题”,美国广播公司评论说,鉴于安理会会议是由美国呼吁召开的,议题是聚焦核不扩散问题,特朗普在会上突然评论中期选举受外国干预的事情,的确令人感到意外。

“他的说法缺少细节和证据支撑,而且他所发言的这个会议的主题是聚焦不扩散议题”,美国有线电视新闻网说。

《纽约时报》的观点类似:“特朗普此前也曾指控过中国干预选举,但从未在这样高调的国际场合如此直白。他没有对中国如何干预,或是中国的策略是否超越了试图影响一场愈发恶化的贸易战给出证据。”

“中国拒绝特朗普毫无根据的指控!”德国《南德意志报》27日报道说,特朗普在联合国指责中国干涉美国国会选举。这不是特朗普针对中国的第一次指控。中国外长王毅听到特朗普的指控时,看起来对此有点意外,他耸了耸肩,在随后的发言中坚决拒绝了这些指控。

“美国之音”报道称,轮到王毅发言时,他并没有首先回击特朗普的警告,而是在发言的最后,不点名地作了回应。王毅说:“最后我要强调的是,中国历来坚持不干涉内政原则,这是中国的外交传统,也得到国际社会的普遍赞誉,我们过去、现在和将来都不会干涉任何国家的内政,我们也不接受任何对中国的无端指责。我们呼吁其它的国家也能恪守联合国宪章的宗旨,不得干涉别的国家的内政。”

“作为中国高级外交官,面对诋毁中国的声音,国务委员兼外长王毅的反应首先是非常及时的,而且措辞有理有力有节,展示了中国外交的风范”,外交学院教授李海东27日接受《环球时报》记者采访时说,东方外交方式和外交礼仪与西方一直存在差异,东方的表达方式更为含蓄,这也是王部长没有直接点名的原因。“在那样一个严肃的官方场合,不适合像美国那样不顾一切率性表达。但王部长还是用适合自己的方式阐述了中国对此的回应,让在座的各国代表对中国在这个问题上的明确立场一目了然。”

证据呢?

特朗普的指控惊到的不仅仅是中国。英国《卫报》说,特朗普利用美国作为安理会轮值主席国的机会指责中国试图干涉中期选举,这让世界领导人大为惊讶。这一出人意料的指责制造了一场短暂的风暴,暂时把人们关注的焦点从安理会会议上转移开来,因为安理会会议凸显了特朗普的伊朗政策在联合国所受到的孤立,安理会的另外14个理事国几乎全部支持伊朗核协议,其中包括美国的盟友,这就使得美国在这个问题上显得格外孤立。

“特朗普突然担心(中国)干预中期选举的事了”,美国《名利场》杂志以嘲讽的语调评论说,你可能听说过俄罗斯干涉2016年美国总统大选,而且企图在2018年美国中期选举中仍这么干。这一事实现在被多个部门广泛接受。但是特朗普一直拒绝承认选举受到干预,可是星期三在联合国他却出现180度大转弯,突然非常担忧选举干预的事情了,但这次不是俄罗斯,他把矛头指向中国。尽管从特朗普口中冒出的大多数疯狂的事情看来是随口而出,而且没有事先的考虑,但是指责中国积极干预美国中期选举可能是特朗普政府一段时间以来炮制的战略的一部分。

证据呢?这是很多记者关注的问题,但他们到最后也没从美国政府那里得到满意的答案。“美国政府官员尚未回应‘野兽日报’关于涉嫌中国干预美国选举的更多信息的请求”,美国知名博客网站“野兽日报”说。

据美国有线电视新闻网报道,特朗普后来被记者追问此事时只是表示,“美国有大量他们(中国)不想我赢的证据。”26日晚,特朗普在推文中指责中国“在《得梅因纪事报》和其他报纸上刊登看似新闻报道的宣传广告”。

然而西方媒体认为,事实上中国以及其他国家在美国报纸上刊登广告的行为较为普遍。《华盛顿邮报》说,中国、俄罗斯以及其他国家多年来一直在美国的众多报纸上购买类似广告,其中就包括《华盛顿邮报》。

美国《纽约客》杂志网站的文章称,购买报纸版面的做法在外国政府中很常见,但它无论在成本上还是在复杂程度上都远不及“俄罗斯情报部门对美国社交媒体和公众舆论的操纵”。文章还援引前美国五角大楼主管亚洲事务的副助理部长亚伯拉罕·邓马克的观点说,施加影响和进行干预之间是存在区别的,“中国做的是前者,俄罗斯做的是后者”。

“事实上,即便是美国的盟友也对特朗普的保护主义贸易政策作出回应,目的是对华盛顿施加政治压力。如墨西哥对美国奶酪征收关税,欧盟对威斯康星州生产的哈雷摩托车征收关税,加拿大和墨西哥对威士忌征收关税等。”《纽约时报》说,“特朗普对中国的评论也引发一些疑问:特朗普是否试图转移人们对其他问题的注意力?或者他是否真的担心11月中期选举共和党的前景?”

敌对行动的新战线

特朗普政府一名高级官员稍后试图为特朗普对中国的指控寻找进一步的支撑材料,但仍然失败了。据《华尔街日报》报道,该官员在新闻发布会上说,中国的行为“达到不可接受的程度”,“远远超出多数其他国家的互动方式”。他还称中国的行为包括网络活动,却没有详述,也没有提供任何证据证明中国干预美国政治活动的程度可能达到俄罗斯秘密影响美国2016年大选时的水平。

美国有线电视新闻网称,这名官员最终提供不出具体证据来支持特朗普的说法,他列出的中国政府的做法与中期选举没有具体联系,也没有解释类似做法如何等同于干涉,只是说特朗普政府“正处于将信息分类的过程”,副总统彭斯下周在哈得逊研究所发表演讲时将指出中国的干涉行为。

虽然提供不出什么证据,但美国的对华政策引发担忧。《华盛顿邮报》说,特朗普直接指责中国干涉美国中期选举,以报复华盛顿与北京之间持续的贸易战,这标志着双边关系敌对行动的新战线。文章认为,共和党人正面临艰难的中期选举时刻,特朗普指责中国可能的目的是,如果共和党不能保持对国会的控制,那特朗普就可以把这归咎于外部势力。

“今日俄罗斯”电视台27日援引专家的分析说,现在美国反俄议程已经到了尽头。几年来,俄黑客一直攻击美国竞选活动是不可能的。因此,特朗普需要一个新的敌人,假设它会对美国造成伤害。在中美贸易战的背景下,北京是美国最适合的角色。

对此,李海东认为,可以说美国对华政策越来越极端,但是必须指出,中国对美政策还是相当具有建设性的。中美关系的未来到底是一种什么样的状态,可能需要3至5年的时间才会有一个清晰的认识,在这个过程中我们不能太乐观,但也不用太悲观。

[责任编辑:张博麟 PS038]

责任编辑:张博麟 PS038

推荐

泡泡直播

凤凰资讯官方微信

泡泡直播

X 泡泡直播

泡泡直播

凤凰新闻 天天有料
分享到:
绩溪 太仓路 奎屯 白音昌图嘎查 寺庄镇
桂东 西堡村 焦庄村 郁花园二里社区 刘家沟镇
特色早点加盟店 便民早点加盟 早餐类加盟 上海早餐加盟 早点加盟网
早龙早餐加盟 早餐加盟哪家好 早餐配送加盟 早点来加盟 书店加盟
上海早点加盟 早点小吃店加盟 中式早点加盟 大福来早点加盟 春光早点工程加盟
绝味加盟 必胜客加盟费及加盟条件 舒心早餐加盟 哪家早点加盟好 早点小吃加盟排行榜