https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

http://eknkyx.synhorn.com

http://hhefcw.hzspln.com

http://ic6drx.sdgtcs.com

http://mfsynq.xturbate.com

http://q6w4ib.zs-hengye.com

http://natuye.99hqjy.com

http://tzmuj3.kmjt01.com

http://6pu68v.ukdndb.com

http://kn1b4b.louisfav.com

http://5ysyp6.tanstmail.com

漆黑雨夜,拄拐老人呆呆站在街头,的哥看见后竟这样做

2018-10-21 18:14 杭州日报
中变传奇sf 要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,实施好商务改革发展六项主要任务、八大行动计划,将党的十九大决策部署在商务领域落地生根,推动商务事业新发展新提高新突破,在新时代新征程中走在前列、多作贡献。

漆黑雨夜,杭州开元路边,

一位拄着拐杖的白发老人,

迷茫地望着远方,

呆呆地站着、站着……

直到一位的哥开车路过,

停下来把老人扶进了车里……

一个原本令人揪心的故事,

有了温暖的结局。

经过观察还是不放心

他把老人叫上了车

9月11日晚上7点多,天上下着小雨。杭州出租汽车集团浙ATA102号出租车司机夏建军在开元路上的公交车站接上两位乘客,在前方路口掉头往回开,又看到刚才见到过的一位拄着拐杖的老人,依旧站在雨中。

“前后有10多分钟了,老人还站在那里,会不会迷路了。”夏师傅心里嘀咕了一下,回头和乘客商量道,“这个老人我刚才来的时候看到站在这里,当时以为是等人。这么大年纪现在还在这里,肯定有难题了,我问问他是不是要打车。如果顺路的话顺便带他一程,好吗?”

这两位乘客也都是热心人,立刻表示同意。

夏师傅把车停靠在了老人所站着的路边,“大伯,你要去哪里?”

老人嘴里嘀嘀咕咕,声音很轻,说不清楚。

“你别着急,先上我的车,我肯定会把你送回家。”夏师傅把老人扶上车,又问他会不会写字。他点点头,写下一个“70路”。

微信截图_20180922173539.png

的哥急了,对乘客说:

你们这单我不接了

70路?70路难道是公交车吗?

两位乘客帮忙查了一下70路公交线路。一查更惊讶了,70路公交车是西站开往三塘方向,一个行动这么不方便又不会说话的大伯怎么可能跑这么远。

心存疑虑,夏师傅仔细打量了老人,老人手背贴着创可贴,另一只手还有打点滴的针眼。

大伯会是从医院偷跑出来的吗?如此情况更加紧急了。为帮助老人,夏师傅和两位乘客商量不接此单生意了,并表示不收车费。乘客也表示理解,被夏师傅对待老人的态度所感动。

“只要坐上我的车

就会平安无事地送他到家”

为尽快了解老人家庭地址,夏师傅向110报了警,并指着手机示意询问老人有没有手机或家人的联系方式。老人从口袋里摸出来一张身份证和一部老年手机。

微信截图_20180922173548.png

夏师傅用老人手机拨打里面的电话号码,铃声响后发现手机停机了。随后,他用自己的手机拨打老人手机里面的一个电话号码,电话通了,“金**大伯你认识吗?”

电话那头传来一个女声,“我是他的侄女。”夏师傅跟她叙述了事情经过。她说,老人是从绍兴的医院里走出来的,现在医院和老人的家人都在找他,很着急。

正在这时,110警察也赶到了,警察问老人怎么从绍兴来到杭州的,问了半天老人也说不清楚,只好问夏师傅能否帮着把老人送回绍兴。

夏师傅表示:“只要坐上我的车,就会平安无事地把他送到家。”

按照家属发来的地址,夏建军当晚开车百里安全地把老人送回了绍兴的家。

责编:王丹
分享:

推荐阅读

博美镇 东新堂 新开路美福园 梅李镇 大关南四苑
万荣 静海县静海镇胜利街 白沙路 十八口 宏庙胡同
上海早餐加盟 上海早点加盟 哪里有早点加盟 娘家早点车怎么加盟 早点加盟店有哪些l
众望早餐加盟 早餐行业加盟 湖南特色早点加盟 快餐早点加盟 早饭加盟
早餐包子加盟 书店加盟 早点加盟小吃 江苏早点加盟 必胜客加盟费及加盟条件
必胜客加盟费及加盟条件 广式早餐加盟 早餐加盟什么好 杨国福麻辣烫加盟 雄州早餐怎么加盟