https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

http://fiz7co.nikandgo.com

http://08qgcn.aksgk.com

http://plxnpg.289report.com

http://lk3aap.gerocris.com

http://unygia.spreshape.com

http://uvg54y.jiazheng168.com

http://15qoni.akamiina.com

http://u0htsh.tjhc022.com

http://ihxqsj.xjxgxd.com

http://nrguul.ycjtzn.com

首页 > 新闻频道 > 株洲民生 > 正文

株洲2019年度城乡居民医保下月开始缴费,220元/人

今年开始,港澳台人员也可以凭居住证参保

奇迹私服发布网 既保持了书法艺术和国画的神韵,又充分体现传统竹编艺术的风格。

1

▲ 医保大厅

2

株洲新闻网9月27日讯(记者 寻慧蓉 通讯员 周玮明)记者今日从市人社局医保处了解到,2019年度城乡居民个人医保缴费将从10月1号开始到12月31号截止。从今年开始,港澳台人员,也可以凭居住证参加城乡居民医保。

据介绍,2019年城乡居民医保缴费标准是220元,其中城镇居民重度残疾人全额免费缴纳,个人缴费由政府财政全额补助;低保户个人缴费优惠30元,缴纳190元。如果居民既是低保户又是残疾人的话,建议以低保户的身份缴费。因为低保户在住院期间,可享受大病保险起付线降低50%的待遇,而残疾人没有这个医疗待遇,只是个人缴费全额补助;而且低保户缴费后,还可以去申请民政补助。

除职工医保外,其他所有参保人员都属于城乡居民医保。外来务工人员参保,我市已放开了户籍,只要长期生活在株洲,没有参加职工医保,也未在原藉参加基本医疗保险,都可以参加城乡居民医保,同时,港澳台人员,只要有居住证也可以参加居民医保。

市医保处相关负责人提醒,城乡居民要及时参保缴费。正常缴费期内,没有按时缴费将会影响居民个人的医疗保险待遇。正常缴费后,明年元月1号开始享受待遇。如果没有及时续费的,在明年的6月30日以前缴费,当月缴费,次月享受待遇,7月1日以后,2019年度居民医保停止参保补费。

新参保人员可先到所在社区进行参保登记,然后再到华融湘江银行缴费;已经参保续缴费用的,可以直接到华融湘江银行缴费,或通过株洲医保微信公众号手机缴费。

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:刘苏宁
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

灵水坑 晋元桥东 政肃路 麦岭西村 从江县
闵行中心医院 沁源 龙华镇政府 裕辰路 锦霞北园
上海早点 早餐连锁 加盟 酸奶加盟 我想加盟早点 全国连锁加盟
天津早点加盟 健康早餐加盟 早餐加盟哪个好 饮料店加盟 书店加盟
早点 加盟 早点加盟好项目 早餐加盟排行榜 加盟早点店 清真早餐加盟
早点连锁加盟 早点来加盟店 安徽早点加盟 早餐 早点加盟品牌