https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

http://jbjbzr.tongweiedu.com

http://wz5ivn.devdesco.com

http://rzrwpl.tjxkxjsxh.com

http://vnb095.rqhbtx.com

http://hpnob1.amywc.com

http://w0n9p1.319fbg.com

http://jlj9h6.tanstmail.com

http://bzngjr.ahrixin.com

http://fnapik.focuswz.com

http://u536gs.zdingjian.com

新闻热线:0833-2445385 13981380111 广告热线:0833-2442059 QQ:360552222
“造城”六载 造就山水城南滟澜洲
2018-10-21 17:13 来源:乐山日报
滟澜洲实景
 ■记者 倪珉 文/图
 乐山城南,一座曾叫燕儿凼的美丽半岛,如玉石般镶嵌在大渡河与青衣江交汇处。

 2011年,立事达实业跨过青衣江,正式拉开了半岛开发的序曲,并为这个水光潋滟的美丽半岛取了一个诗意又贴切的名字:滟澜洲。

 如今,6年多过去了,这座半岛已蜕变成一座有温度有情怀的“全龄乐活新城”。2010年《乐山市城市总体规划》中“南跃”战略的划定,2017年所公示的《乐山市城市近期建设规划(2017-2020年)》中,又将近期发展方向的空间发展策略定义为“南拓”,一次次飞跃之中,滟澜洲“造城”的每一步都与城市发展方向高度契合。

 滟澜洲,改变了城市,也改变了一大批乐山人的生活。

 “文化教育之城” 专注成长

 作为一座旅游城市,“宜居”是乐山的一大城市特色。“依山傍水”成为多数人置业安家乐山的重要因素。当下市场竞争激烈,购房者不仅看重良好自然资源,还对项目的配套愈发重视,尤其是文化教育类的配套,更是滟澜洲自“造城”起就十分注重的环节。

 随着学校版图的扩大,以“嘉州新城—滟澜洲”板块为轴心的大城南,浓厚的教育氛围在乐山各大区域之中已颇为显著。乐师附小、成都理工大学工程技术学院、乐山师范学院等学府聚集;同时,立事达打造的嘉州新城幼儿园、乐山市外国语小学、乐山外国语学校,构建起3岁-18岁完整的教育体系;加上规划中的滟澜洲幼儿园、滟澜洲学校,为业主子女打造近在咫尺的全龄教育圈。

 据记者了解,立事达在滟澜洲兴办的高品质学校——乐山市外国语小学(滟澜洲校区)和乐山外国语中学(滟澜洲校区)开工建设在即。这两所学校位于滟澜洲春森里组团旁边,学校占地89.73亩,将分别建设高品质全寄宿制小学和全寄宿制中学(初中),并于近期正式开工建设,计划于2019年建成。与此同时,小学招生工作也将启动;2019年9月,乐山市外国语小学(滟澜洲校区)实现开学。

 此外,“乐活教育”也成为滟澜洲成长教育一大特色。随着全新组团香漫里1期开始交房,社区大客厅也正式亮相。这其中的阳光课堂,就是业主学龄子女发展兴趣爱好,实现“乐活成长”的第一步。丰富的课程内容让每个孩子都能在不同的活动里发现和培养起自己的兴趣:幼儿早教、篮球足球、围棋游泳、乐器舞蹈、书法绘画等课程,让小朋友有丰富的选择,有不同的体验和收获,在阳光课堂里愉快的度过每一天。

 “生态公园之城” 享受生活

 山水之美为城南奠定生态宜居的基础,城市规划则加快滟澜洲打造“生态公园之城”的步伐。

 目前,“一湖五湿地”正有序推进。三江湿地公园规划已通过市规委会审查,与大城南板块紧密相关的大渡河湿地、峨眉河湿地部分配套项目已开工建设,“五湿地”建设开局破题。“双湿地”环抱之下,嘉州绿心公园不断升级,为毗邻的“嘉州新城-滟澜洲”带来更多惊喜。

 过去几年,滟澜洲在打造“生态公园之城”上收获了“2011中国地产年度总评榜十大最佳人居环境典范楼盘”“2012亚洲国际住宅人居环境范例奖”“中国绿色生态示范项目”“2017年全国十大绿色宜居金奖”等荣誉。

 滟澜洲景观资源丰富,江景和园林景观引人入胜,居于其中自有一番惬意和自在。500亩滨江公园依水而生,千米滨江画卷徐徐展开。其间还有75亩坡地公园、120亩业主公园(社区营地),更丰富了业主的生活情趣。2018年,滟澜洲春森里300亩滨江公园升级打造,为滟澜洲公园体系再造新景观。

 “运动健康之城” 点燃活力

 如今,真健康、慢生活,已成为当代人居风尚。滟澜洲6年打造了成熟完善的社区规划,构建都市人群的理想生活,为乐山大城南献上一座城市山水封面,也筑造了一座运动健康之城。

 在功能设计上,滟澜洲致力于关爱全家、和谐邻里,满足不同年龄段人群的需求,倾力打造“全生命周期社区配套”,给业主带来“少有快乐、中有所怡、老有所养”的健康生活方式。已有的1.2万平方米滨江运动中心、长达3.5公里环岛绿道、覆盖全小区的运动设施,保障了业主运动生活需求。据了解,滟澜洲春森里组团旁,正在全新打造的乐活中心,是乐山仅有的一座社区运动休闲中心,包括6000平方米大型主力超市、达客会乐活学院、室内恒温游泳馆、大型室内健身中心、室内羽毛球馆等。同时还有综合运动公园,1个篮球场、3个羽毛球场和室外乒乓球场地、室外儿童游乐场地、室外健身场地等丰富的运动配套设施。

 健康是幸福的前提。在滟澜洲,医疗配套也不可缺少。医疗配套和设施齐备的瑞和医院的到来,为立事达业主的健康保驾护航。今后,滟澜洲的医疗配套将再次升级,项目预计在北区规划立事达医院,让业主能够就近就医。

 六年“造城”,迎来一座人居、生态、资源大城的呈现。繁华与自然兼得,便捷与生态共享,尽在山水城南滟澜洲。

(责任编辑: 徐燕妮)

罗洞 金顶街四区 闸殷路 两路 张炉集镇
老牛湾 医药大厦 紧倒 厢黄地乡 侯一小区
早点加盟网 北京早点车加盟 加盟放心早点 早餐行业加盟 早餐行业加盟
特色早餐 来加盟 北京早点摊加盟 早点加盟项目 山东早点加盟
加盟早点店 早餐加盟排行榜 早点连锁加盟店 早餐包子加盟 娘家早点车怎么加盟
特许加盟 加盟早点车 天津早点小吃培训加盟 早点加盟连锁店 河南早餐加盟