https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

http://a9ictf.typaint.com

http://igj45k.crc2102.com

http://acmlmu.ryujry.com

http://bcpzd6.862coffee.com

http://hfsttd.zabronsky.com

http://uses5c.guyo3d.com

http://lmy4co.joytamil.com

http://hhvlnv.gbvh.com.cn

http://i1q7dr.paismx.com

http://ego4iv.ljunet.com

把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势
内蒙古新闻网  18-09-28 09:45  【打印本页】  来源:光明日报

 海军某驱逐舰支队海口舰在执行第27批护航任务期间在海上航行。新华社发

 陆军练兵备战及转型建设集训中,某空中突击旅进行实兵实弹演练。新华社发

 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中央军委党的建设会议上强调,要坚持组织路线服务政治路线,聚焦备战打仗主责主业,加强我军党的组织体系建设,增强各级党组织的领导力、组织力、执行力,把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势。这一重要论述,是深刻总结人民军队发展经验得出的科学结论,是全面加强新时代我军党的领导和党的建设工作的行动指南。我们要认真学习领会,全面贯彻落实。

 1人民军队发展壮大、克敌制胜的关键所在

 我们党是以马克思主义为指导的先进政党,有着坚定崇高的政治理想和政治信念,有着铁的纪律,有着科学严密的组织体系,集中了全国数量众多的先进分子和各方面优秀人才。我们党的这些政治优势和组织优势,是我们党强大凝聚力、战斗力、创造力的重要源泉。人民军队从创建到发展壮大,能够克敌制胜,成为胜利之师、威武之师,从根本上说就是党的政治优势和组织优势转化为制胜优势的结果。

 党的政治优势和组织优势是人民军队创建的前提。近代中国是一个半殖民地半封建国家,在帝国主义、封建主义、官僚资本主义“三座大山”的压迫下,中国共产党只有创建一支绝对听党指挥的人民军队,才能领导人民实现民族独立、人民解放、国家统一、社会稳定的历史重任。1921年党的一大鲜明提出:“革命军队必须与无产阶级一起推翻资本家阶级的政权。”在第一次国共合作期间,我们党帮助国民党在国民革命军中建立政治工作制度,并担负绝大部分政治工作,有力推动了北伐战争,凸显了我们党的政治优势和组织优势。2018-10-22的南昌起义,标志着人民军队的创建,不仅是我们党领导发动的,而且其主要军事力量也是由我们党所掌握和影响的。我们党随后发动和组织的秋收起义、广州起义等,起义部队大多建有共产党组织,设有党代表。可以说,没有党的政治优势和组织优势的发挥,人民军队就很难创建。

 党的政治优势和组织优势是人民军队发展壮大的保证。人民军队建立时,中国存在形形色色的军事力量,但只有共产党领导的这支军队从小到大,从弱到强,不断发展壮大。一个重要原因就是党的政治优势和组织优势在军队中得以充分发挥。人民军队建立之初,农民和从旧军队起义过来的人员占大多数,思想混乱、军心不稳等问题严重存在。贺龙元帅曾回忆说:“那时候的军队,就像抓在手里的一把豆子,手一松就会散掉。”1927年毛泽东领导的秋收起义部队在转战到江西永新县三湾村时,进行了著名的三湾改编,把党支部建在连上,党组织延伸到部队基层,从组织上解决了党直接掌握士兵群众的重大问题,有效解决了部队团结不够、组织松散等问题。毛泽东说:“红军所以艰难奋战而不溃散,‘支部建在连上’是一个重要原因。”1929年召开的古田会议规定,党不仅要管党员、管政治工作,而且要管军事、管打仗,还规定对红军进行马克思列宁主义和党的正确路线教育。古田会议确立的思想建党、政治建军原则,为我军思想政治工作奠定了基础,为发挥党的政治优势提供了保证。随着党对军队绝对领导制度在革命、建设和改革过程中的不断完善,党的政治优势和组织优势更为凸显,人民军队不断发展壮大。

 党的政治优势和组织优势是人民军队克敌制胜的法宝。91年来,人民军队在革命战争中参加战斗,拖不垮、打不败,歼灭无数敌人,令敌人闻风丧胆;和平时期参加抗震救灾、抗洪抢险、国际维和、远洋护航等,出色完成各项任务,战胜各种艰难困苦,不断从胜利走向胜利。人民军队之所以能够克敌制胜,根本原因就是党的政治优势和组织优势的发挥,这也是人民军队令敌人最忌惮、最害怕的优势。正是发挥了党的政治方向的引领作用,发挥了党委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用、党员干部的先锋模范带头作用,人民军队才有了灵魂、有了核心、有了榜样,人民军队才团结如钢、攥指成拳,从而所向披靡、无坚不摧。

 2全面加强新时代军队党的领导和党的建设工作的动力牵引

 习主席强调“把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势”的重大命题,具有很强的现实针对性,既坚持问题导向,又坚持目标导向,体现了对全面从严治党、全面从严治军的坚定意志。

 明确了新时代军队党的建设的新指向新任务。打铁必须自身硬。坚持党对军队绝对领导,发挥党的政治优势和组织优势,军队党的组织、党员干部自身过硬是前提。长期以来,我们党高度重视军队党的领导和党的建设工作,特别是党的十八大以来,习主席坚持从政治上建设和掌握军队,狠抓全面从严治党、全面从严治军,坚持党对军队绝对领导,推动我军党的领导和党的建设工作发生全面深刻变化,为强军事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了坚强政治保证。同时,也要清醒地看到当前我军党的领导和党的建设工作还存在不少突出矛盾问题和短板弱项,影响军心士气和部队战斗力。一些党组织原则性、战斗性不强,党管干部、党管人才弱化、履行管党治党责任不强等问题还比较突出,一些党组织和党员干部思想不纯、政治不纯、组织不纯、作风不纯的问题尚未得到根本解决,等等。这些问题不解决好,势必会破坏党的团结和集中统一,影响我军性质、宗旨和本色,影响军心士气和部队战斗力。因此,要把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势,首先就要搞好新时代军队党的建设工作,解决我们党面临的突出矛盾问题和短板弱项。

 树起了新时代军队党的建设的新标准新导向。人民军队永远是战斗队,人民军队的生命在于战斗力。军队是要准备打仗的,一切工作都必须坚持战斗力标准,向能打仗、打胜仗聚焦。作为军队工作的重要组成部分,军队党的领导和党的建设工作必须紧紧围绕能打仗、打胜仗来展开。军队党的建设与战斗力建设之间是内在联系、不可分割的。要把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势,就是要围绕部队中心任务有效推进军队党的建设工作,不断强化战斗队思想,把战斗力标准贯彻到军队党的建设各个方面,按照能打仗、打胜仗要求配班子、用干部、建队伍、作决策、抓落实,切实形成有利于提高战斗力的舆论导向、工作导向、用人导向、政策导向。

 提出了新时代军队党的建设的新作为新担当。党要管党、从严治党是党的建设的一贯要求和根本方针。现在,军队党的建设工作面临着复杂严峻的挑战考验,要把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势更加需要军队党的建设有新作为新担当。近年来,西方敌对势力把我军作为重点,加紧加大进行意识形态渗透、颠覆和围堵,“铸魂”与“蛀魂”的较量更加激烈。信息网络技术的迅猛发展,一方面为军队党的建设工作创造了更为有利的平台和载体,另一方面也出现了大量负面信息、错误信息,侵蚀官兵思想,对军队党的建设工作带来新的挑战。官兵结构正悄然发生变化,“80后”“90后”官兵成为基层部队的主体,“00后”也逐渐充实基层部队,他们对党对军队绝对领导的极端重要性往往缺乏深刻感受。面对时代条件、社会环境、党员队伍结构的变化,要把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势,军队党的领导和党的建设工作只有不断加强创新创造,才能确保我军切实担负起党和人民赋予的新时代使命任务。

 3把人民军队全面建成世界一流军队的必然要求

 强军兴军,关键在党。实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队,就需要把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实,把我军各级党组织建设得更加坚强有力,把党的政治优势和组织优势转化为军队制胜优势。“转化”不是自动生成的,而是需要一定的载体、中介和环境。军队党的组织体系、干部队伍和人才队伍,以及军队党的领导干部特别是高级干部的作风问题,是党的政治优势和组织优势能否转化为军队制胜优势的重要条件。因此,把人民军队全面建成世界一流军队,必须有一流的组织体系、一流的人才队伍、一流的作风形象。

 加强党的组织体系建设。习主席强调,党的力量来自组织,组织强则军队强。组织可以使力量倍增,发挥“一加一大于二”的效果。当前我军正在进行的国防和军队改革,力度深度广度之大是新中国成立以来没有过的,打破了长期实行的总部体制、大军区体制、大陆军体制,形成了军委管总、战区主战、军种主建的新格局,调整组建战区、军兵种、军委机关职能部门,领导指挥体制发生历史性变革。新编制体制的变化,要求党的组织设置及时调整,适应改革后的新体制新职能,找准各级各类党组织职能定位,优化组织设置,健全制度机制,改进领导方式,把组织功能充分发挥出来,为提高部队战斗力提供组织保证。要建立坚强高效的党委班子,把各级党委建设成为实现党对军队绝对领导、团结巩固部队和完成各项任务的坚强领导核心。要紧紧抓住基层党组织这个组织基础,强化组织功能,真正发挥战斗堡垒作用。

 建设高素质的干部队伍和人才队伍。强军之道,要在得人。习主席指出,要把培养干部、培养人才摆在更加突出的位置,着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍,着力集聚矢志强军打赢的各方面优秀人才。要坚持党管干部、党管人才的原则,锻造出能够担当强军重任的高素质的干部队伍和人才队伍,为发挥军队制胜优势提供人才支撑。要端正选人用人导向,坚持新时代好干部标准,突出政治标准和打仗能力,把强军事业需要的人用起来,把合适的人放到合适岗位上。要加强年轻干部培养力度,制定和落实好优秀年轻干部培养规划,对看得准的要重点培养,放在备战打仗一线、吃劲要紧岗位和急难险重任务中摔打磨炼。要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重,鼓励实干,鼓励创新,把那些真正有能力、想干事、能干事的人才用起来,充分调动大家的积极性、主动性、创造性。

 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。军队是拿枪杆子的,绝不允许腐败分子藏身。党的十八大以来,党中央、中央军委坚定不移反对和惩治腐败,一大批腐败分子被绳之以法,有力遏制了腐败蔓延势头,部队风气得到极大好转。要以永远在路上的执着和韧劲,坚持严字当头、全面从严、一严到底,深入推进我军党风廉政建设和反腐败斗争。要坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持受贿行贿一起查,让行贿者、受贿者都成为人人喊打的“过街老鼠”,推动形成风清气正的社会环境和军营环境。健全完善权力运行制约和监督体系,强化不敢腐的震慑,扎牢不能腐的笼子,增强不想腐的自觉。各级党委要担负起党风廉政建设和反腐败斗争主体责任,严格落实责任制,坚持有责必问、问责必严,对重大腐败案件既要严肃惩处当事人,也要倒查相关领导责任。要牢记“作风优良才能塑造英雄部队,作风松散可以搞垮常胜之师”的道理,持续深入纠治“四风”,推动改进作风规范化常态化长效化,对享乐主义、奢靡之风要穷追猛打,对形式主义、官僚主义要坚决破除,坚决防止反弹回潮。

 (作者:国防大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 执笔:孙存良、祁一平)


[责任编辑: 张睿]
扫描左侧二维码下载内蒙古客户端,关注更多内蒙古更全、更新的新闻资讯。扫描右侧二维码或搜索内蒙古日报(或直接输入neimengguribao)关注内蒙古日报官方微信。

  内蒙古新闻网版权与免责声明:
 • 凡本网注明“来源:内蒙古新闻网”的所有作品,版权均属于内蒙古新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
 • 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
 • 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
 • 联系方式:0471-6659743、6659744。
蓬莱阁街道 荣家寨 干汊河镇 白蒲 山枣乡
大兴安岭农场管理局扎赉河农场 塔指交警队 逢沙渔场 瓦盆窑 航空港社区
大华早点怎么加盟 娘家早餐加盟 天津早点加盟 卖早点加盟 早点加盟培训
早点连锁加盟店 加盟早点 早点小吃加盟网 加盟早点店 大华早点怎么加盟
北方早餐加盟 湖南特色早点加盟 早餐包子加盟 我想加盟早点 山东早餐加盟
早餐粥车 早餐加盟排行榜 早餐培训加盟 江苏早餐加盟 健康早餐店加盟