https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

http://59o4mp.2688touzi.com

http://rqxs2f.royalmary.net

http://ltbvyw.npa911.com

http://a0dpsu.majalive.com

http://adgnfy.sxdszx.com

http://ckyedf.tjxkxjsxh.com

http://bomygj.rqhbtx.com

http://jrjt6g.crc2102.com

http://ywycgc.drexpo.cn

http://5cazdf.862coffee.com

 
唐山 时政 县区
原创 综合 社会
头条 帮一点
专 题 通讯员
新闻 国内
国际 环渤海
财经
旅游
数字报
小记者
  内容推荐:
您当前的位置: 环渤海新闻网>唐山>本网原创 正文

唐山海事局:“智慧海事”提高海事监管效率(图)

http://www.huanbohainews.com.cn.tadape.com 2018-10-21 16:58 来源: 环渤海新闻网
 
新闻发布会现场 记者 孟潮 摄
 
  环渤海新闻网消息 (记者 孟潮)9月27日,唐山海事局举办以“科技创新引领智慧海事,服务升级打造智能化监管”为主题的新闻发布会,就该局“新立工作室”建设智慧海事、提升海事监管效率情况作了介绍。
奇迹私服发布 3月24日,2018南京书展开展第三天,请到了史学界大咖、南京大学历史学系教授胡阿祥,为书迷们带来了一堂有趣的地理+历史课。

  据悉,“新立工作室”组建于2014年,正式成立于2016年,以研发智能化海事监管服务系统为主攻方向,是一支软、硬件技术兼备的工作团队。几年来,工作室依靠现有资源,共研发出具有行业领先水平的创新成果9项,掌握核心技术10余项,国家发明专利1项,实用新型专利1项,完成专业论文3篇。研发成果不断应用在智慧海事建设方面,海事监管服务水平明显提升。据统计,截至9月中旬,唐山海事局辖区共安全监管商船进出港1148艘次,同比增长3.24%;京唐港货物吞吐量完成2.0569亿吨电,同比增长1.29%。这些成绩的取得,均离不开“新立工作室”智慧海事建设。

  船舶监控智能语音提醒系统。随着港口规模的不断壮大,唐山京唐港辖区船舶流量日益增多,加之乐亭海域千艘渔船海上作业,碰撞风险、船舶信号异常和船舶走锚等现象时有发生。对此,“新立工作室”设计完成了“船舶监控智能语音提醒系统”。该系统通过接入船舶信号,将风险信息自动合成语音,实现了船舶监控的自动语音提醒海上安全隐患。这套系统全程无需任何人工操作,显著提高了海上船舶交通安全监管水平,极大地减少了值班人员的工作量。

  自2016年运行以来,该系统累计提醒进出报告线船舶64000余艘次,提醒船舶碰撞危险65000余次,预警提醒覆盖率达100%,有效提醒率达98%,大大降低了船舶航行风险,有效保障了辖区水上交通安全。

  2017年9月,“船舶监控智能语音提醒系统”作为船舶交通管理领域的关鍵创新技术在法国巴黎国际航标协会VTS委员会第44次会议上进行了主题展示,受到了国际社会的高度关注和普遍认可。2018年7月,系统被评为交通运输部“平安交通”特别推荐案例。目前,该系统已在全国十余个交管中心推广应用。

  船舶交通管理辅助系统。“新立工作室”团队通过收集日常值班存在的问题,结合目前交管值班业务需求,自主研发出“船舶交通管理辅助系统”,取代了传统意义上船舶动态信息的人工纸质记录,实现了交通组织的自动化、无纸化。该系统最大的创新点是将船舶信号接入到交管系统服务器中,从而完成船舶进入报告线、抛锚、进出港的智能监管和自动记录,有了这个系统,船舶进出港计划审核只需几秒钟就能完成,各类工作记录也都是智能判断,工作效率和服务水平显著提升。该系统运行以来,为值班员每天节省了2个多小时的时间。目前,系统已完全取代了传统意义上的纸质记录,开启了国内值班无纸化的先河。

编辑: 孟潮
.
相关新闻:
唐山市强化秋季学校食堂食品安全监管   18-08-27
唐山:古冶全力推进“双随机一公开”监管新模式   18-08-25
曹妃甸市场监管局"一站式"帮扶企业申报名牌   18-09-03
曹妃甸区市场监管局消费维权调解中心投入使用   18-08-21
唐山推行“双随机、一公开”监管见成效   18-08-08
图片
 
综合新闻>>
·国庆假期小型客车免费通行
·10月12日至14日 唐山将举办第三届体博会
·唐山市民政局核查社会救助政策落实情况
·农工党医疗专家赴海港经济开发区义诊
·农工党丰润支部组织开展“爱牙日”主题活动
·唐山限行提示:9月27日限行尾号"1"和"6"
·唐山交通运输局多举措确保国庆假期交通运输平安有序
·河北省文化创意设计大赛高校宣讲季走进唐山学院
·且末在唐推介旅游
·唐山:驾驶人满分审验教育可在网上学习
社会>>
·青少年读写连续用眼不宜超40分钟
·《英烈保护法》亮剑网络“恶搞”
·王杜鹃:带领“国产盾构”走出国门
·【进博会手绘系列二】关于博览会 你不知道的那些事
·【中国梦·践行者】中国首部小提琴协奏曲《梁祝》首演者:《梁祝》让小提琴"说"了中国话
·中秋假日期间 全国接待国内游客9790万人次
·华南西南等地将有强对流天气 部分地区有短时强降水
·中秋假期接待国内游客9790万人次
·厂家指导价1499元,加价近千元仍“一瓶难求”——谁又在“炒”茅台?
·高铁西九龙站口岸开通首日 出入境旅客逾7.5万人次
 
热点新闻
·教孩子做月饼 体验传统文化(图)
·唐山市民即日起用银联云支付可享受1分钱乘公交(图)
·唐山首届农民丰收节暨花乡果巷秋季采摘徒步大会启动
·中秋、国庆佳节将至 唐山各商场、超市购销两旺(图)
·唐山在全省率先迈入“公交移动支付新时代”
·张秀新当选唐山市路南区人民政府区长
·唐山:路北项目建设势头强劲今年已签约项目53个合同
·唐山市食药监局集中约谈4家网络订餐平台负责人
·唐山召开政法系统扫黑除恶专项斗争业务培训会(图)
·唐山邮政首届“农民丰收节”正式启动
 
唐山通:唐山生活资讯门户

饭店 酒家 | 休闲 娱乐

图书 音像 | 美容 健身

烟酒 花店 | 婚庆 礼仪 汽车 养护 |装饰 装修
网站介绍广告业务联系我们版权声明法律顾问设为首页加入收藏投稿邮箱
唐山市政府新闻办主管 唐山劳动日报社主办 技术支持:北方网
环渤海新闻网版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
互联网新闻信息服务许可证13120170003号 冀ICP备08105870号-1
 
保兴庄村 钗头厂 泰兴 顾渚山 纬二十九街
火头坟洲 斜卡 胡集乡 邢庙村村委会 漓江饭店
早餐类加盟 快餐早餐加盟 卖早点加盟 早点夜宵加盟 早点项目加盟
快餐早餐加盟 黑龙江早餐加盟 雄州早餐加盟电话 春光早点加盟 早点加盟店有哪些l
山东早点加盟 卖早餐加盟 动漫加盟 亿家乐早餐加盟 早餐系列
早点加盟品牌 特色早点小吃加盟 早点连锁加盟店 安徽早点加盟 营养早点加盟