https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

http://fmjpqg.sxtljt.com

http://zfu9la.bipcgroup.com

http://lphxbu.tni1986.com

http://johzi4.bipcgroup.com

http://ingmp7.qdjlgm.com

http://wx7bhx.bpbrats.com

http://g27ckz.focuswz.com

http://jlgwx9.royalmary.net

http://kqkjpg.cnguangtai.com

http://twlhle.jwanjin.com

您当前的位置:延吉新闻网 > 新闻中心 > 社会民生 > 正文

“十一”期间 延吉车务段将增开多趟列车

2018-10-24 标签:延吉 车务段 列车 来源:延吉新闻网 作者:翟宇佳
 延吉新闻网9月27日讯(记者 翟宇佳)记者从延吉车务段了解到,为满足广大旅客乘车需求,“十一”黄金周期间,中国铁路沈阳局集团有限公司延吉车务段将增开多趟列车。

 9月30日至10月7日,长春与延吉西之间的周末线动车组C1051/2次、C1053/4次改为每日开行;长春至延吉西间加开C1061/2次、C1056/5次列车;长春至蛟河西间加开C1063/4次列车。

 9月29日至10月29日,济南西至珲春隔日加开G4117次列车;9月30日至10月30日,珲春至济南西隔日加开G4118次列车。

 9月30日、10月2日、3日、4日、5日、7日,长春至延吉西间加开C1045/6次列车。

 9月30日至10月7日,沈阳北至白河加开K5097次列车;10月1日至8日,白河至沈阳北加开K5098次列车。

 此外,十一期间,延吉车务段还对长春至延吉西间、延吉西至珲春间、珲春至大连间、珲春至齐齐哈尔间的18趟动车组列车实行重联运行,最大限度满足旅客出行需求。

 工作人员提醒,由于国庆黄金周期间出行旅客较多,确定高峰日出行的旅客请提前购票,如时间宽裕,可错开高峰时间段出行。同时,互联网订购高铁车票的旅客可以凭二代身份证直接进站乘车,无需取纸质车票,如需报销可以在30天内换取过期车票。现金购票的旅客建议提前购票以免耽误行程。【责编 王春荣】
微信 扫一扫 关注《延吉新闻网》公众号
延吉新闻网版权与免责声明:
奇迹sf外挂 其中,保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为浙江、福建、吉林,分别为%,%,%;非保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为四川、广东、上海,分别为%、%、%。

凡本网注明“来源:延吉新闻网”的所有文字、图片和视频,版权均属延吉新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。

已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:延吉新闻网”,违者本网将依法追究责任。

更多民声延吉民声热线

 • 咨询求助
 • 建言献策
 • 投诉举报
 • 赞赏表扬

公益广告·专题推荐

新会展中心南侧 雪山村 吕朱娄村委会 蟾儒埔 石狮市广播电视事业局
纺织城火车站 王家堰 河潭镇 小悟乡 建设大街街道
早餐 我想加盟早点 早点快餐店加盟 早餐店加盟 早点加盟店10大品牌
必胜客加盟费及加盟条件 放心早点加盟 养生早餐加盟 广式早餐加盟 早点车加盟
爱心早餐加盟 早餐加盟品牌 早点加盟项目 早餐饮品加盟 雄州早餐加盟电话
亿家乐早餐加盟 早餐加盟开店 早点连锁加盟店 早餐粥车 首钢早餐加盟