https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/06729j/

http://loli64.devdesco.com

http://6500mf.xiangyuncn.com

http://cknm63.289ad.com

http://ayydgo.99hqjy.com

http://kebrui.qianlle.com

http://tbe0bt.jzytour.com

http://nkdpyq.jimin1004.com

http://iqtmu6.drexpo.cn

http://c6goc1.royalmary.net

http://0an6sl.jisusj.com

首页 > 时尚生活 > 相亲 > 正文

相亲要注意什么 ?剩女相亲应该注意的五大细节

传奇私服架设 图书浩如烟海,品质参差不齐;网络碎片化阅读、鸡汤文阅读流行。

人都是虚伪的,但是在相亲的时候,不必要虚伪,有什么就说什么,不要夸大,不要高高在上。在相亲的时候,诚信很重要。夸大其词,只会让对方觉得你很虚伪,很功力。交谈在相亲的时候,很重要,让女生考虑是否有必要发展下去的重要导火线…

 衣服整洁,谈吐优雅

人都是喜欢漂亮的事物,第一印象很重要,衣服不必很容重,简单就好,妆容不必很浓,干净就好。对方父母喜欢简单的女孩,而不是一个打扮过于时髦的人。微笑在相亲的时候很重要,温柔地笑,嘴巴不能一定要合拢的笑,或者用手掩住,这是礼貌的表现。

 平淡对待,要求平衡

在面对相亲的时候,心里状态很重要,自己的要求一定要平衡好,自己要什么,想要什么样的,要求是什么样的,都要合理对待,不能要求过高,第一次相亲在女孩子心中的意义尤为重要。不要要求过高,太挑,会错失很多。找到自己想要的感觉就可以了。感情可以慢慢培养的。

 不必功利,不必虚伪

人都是虚伪的,但是在相亲的时候,不必要虚伪,有什么就说什么,不要夸大,不要高高在上。在相亲的时候,诚信很重要。夸大其词,只会让对方觉得你很虚伪,很功力。交谈在相亲的时候,很重要,让女生考虑是否有必要发展下去的重要导火线。或许夸大其词,只是为了让对方注意自己,但是这会引起得不偿失,错失机会。

 装下淑女,装下可爱

男生都喜欢可爱,或者淑女的,在相亲的时候,“装”这个词很有必要,第一印象决定一切,第一印象好了,就有机会发展,以后自己真实的本性,男方也不会在意,以后的日子,你做什么,都会觉得你很可爱,都会包容。装不是虚伪,而是必要的,面对自己心仪的,做下,又何妨呢?

 感情经历,要有隐瞒

在二个人相处的时候,会问起你谈过吗?这个是一定要回答的。不要说出自己全部的感情经历,说一二个就好,那样对女生比较好。太多的感情经历,会让人觉得你很好乱爱,女生还是需要有所隐瞒,这样对自身比较好。真正爱过几次,他不会了解,或许你们没有继续交往,可是在对方的心里印象还是很好的,不要破坏自己的形象。

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

南屯乡 溪北新村 马关乡 北四道岭村 桃花源
海泰华科二路 阎寨北村 居仁门 张坪乡 龙沶
早餐餐饮加盟 早点豆浆加盟 早点加盟商 流动早餐加盟 小投资加盟店
北京早点小吃加盟店 早餐加盟网 早点加盟店有哪些l 早点加盟车 我想加盟早点
全福早餐加盟 早餐馅饼加盟 早餐餐饮加盟 北京早餐车加盟 安徽早餐加盟
小投资加盟店 营养早点加盟 早点加盟小吃 湖南特色早点加盟 早餐店加盟