https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

http://yb657u.segohost.com

http://jrysun.ryujry.com

http://obzile.gbvh.com.cn

http://ia657l.thealtrove.com

http://jru5ah.jljgjx.cn

http://emzl5p.fygame.net

http://murt6g.yybsd.com

http://cfmltb.2agarage.com

http://augvy1.yyesl.com

http://1ckz0w.jyzzlm.com

首页 > 新闻中心 > 忠县 > 外媒看忠县 > 正文

《经济日报》:重庆忠县着力作好“特”字文章

1.85王者 发挥陕西、甘肃综合经济文化和宁夏、青海民族人文优势,打造西安内陆型改革开放新高地,加快兰州、西宁开发开放,推进宁夏内陆开放型经济试验区建设。

经济日报记者 冉瑞成 吴陆牧 

“项目分三期建设,目前一期已建成投产,年产能1.5万吨磷酸铁锂,二期在建,投产后产能将达到5万吨,产值可突破80亿元。”近日,重庆特瑞新能源材料有限公司副总经理范本立介绍说。

范本立自从公司10万吨锂电池正极材料项目落户重庆忠县之后,就一直在忙于项目的建设。

特瑞公司看重的是忠县丰富的石灰石资源以及政府做大锂电产业的决心。据了解,锂电产业已经被忠县列为四大特色产业集群之一,当地以特瑞公司为龙头,吸引集聚上下游企业,着力构建“矿石开采—锂电材料加工—锂电终端应用”的完整产业链。

受区位、交通等因素影响,忠县工业经济发展底子薄、总量小,一度成为制约城市发展的瓶颈和短板。近两年来,忠县在保护生态环境前提下,大力发展特色工业,培育产业集群,工业经济取得快速发展。

“2017年前三季度,忠县经济增速排名重庆市第一,主要就是得益于工业经济的强力支撑。”忠县县委书记赖蛟介绍说,忠县工业发展结合自身资源禀赋优势,围绕“特”字作文章,坚持集群发展、开放发展、创新驱动、绿色环保、产城融合等五大原则,重点培育医药、锂电、装备制造、资源加工四大特色产业集群。

为此,忠县先后出台了《关于大力发展特色工业的决定》和《关于大力发展特色工业的若干政策意见》,提出将整合县内产业资金,以保障特色产业发展,并制定出台支持特色工业发展具体政策,从项目引进、土地供应、企业扶持、科技创新等方面给予大力扶持。

规划面积16平方公里的乌杨新区是忠县特色工业发展“主战场”,近段时间,尽管已是隆冬时节,但新区随处可见热火朝天的生产景象。记者在重庆瑞竹植物纤维制品有限公司生产车间看到,工人们正忙着赶制竹纤维环保餐具。“我们是一家土生土长的企业,利用忠县丰富的笋竹资源,提取竹纤维从事环保餐具生产。”瑞竹公司董事长王建忠告诉记者,公司目前拥有10多项产品专利,生产的竹纤维环保餐具已经出口欧美市场。

在忠县乌杨新区,像瑞竹公司这样的资源加工企业还有不少。“目前新区入驻的企业超过50家,产业集聚效应逐步显现。”忠县工业园区管委会主任吴玉书告诉记者,2018-10-21,包括博广环保技术公司碳酸钙循环经济产业化项目在内等5个大项目签约落户,总投资达77亿元,这些项目建成投产后将更大地激发忠县的工业动力。

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
关键词: 忠县 锂电 工业
责任编辑:周小军

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

千秋村 蓝翔二村 裕龙花园 蛮子堰 延长县
龙跃苑四区北门 钟山国际高尔夫 喀喇沁左翼 新铺 海关西园社区
早餐加盟什么好 早餐加盟费用 特色早点小吃加盟 汤包加盟 安徽早点加盟
早点小吃加盟排行榜 早餐加盟哪个好 网吧加盟 江西早点加盟 书店加盟
早点餐饮加盟 早餐小吃店加盟 哪里有早点加盟 清真早点加盟 特色早点加盟店排行榜
营养粥加盟 早餐加盟排行榜 加盟早点 养生早餐加盟 早餐饮品加盟