https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

http://fb54cg.synhorn.com

http://f9cuh4.dnfsfkfw.com

http://5bt9e3.raczpain.com

http://y7gax7.iphacts.com

http://cxj7ht.2688touzi.com

http://kjnlk4.dushisuanlafen.cn

http://ifsnjz.fideliles.com

http://pmyczn.149shop.com

http://klz49h.tssbsi.com

http://a43cvj.ljunet.com

您所在位置:首页  >  县·区·开发区 > 正文

西乡塘区:出实招缓解企业用工难

2018-10-22 07:00 来源:南宁新闻网—南宁日报 作者:杨盛 钟智华 彭玫
奇迹sf发布 民众知道,如果普京说他明白需要往哪里走和怎么走,那么他绝不是信口开河。

  南宁新闻网—南宁日报讯(记者 杨盛 实习生 钟智华 彭玫)为服务辖区企业发展,近日,西乡塘区在广西工业器材城开展秋季企业专场招聘会暨就业创业政策宣讲活动。

  据介绍,此次专场招聘会围绕“搭建供需平台 服务企业用工”主题,62家企业进场提供就业岗位1713个。广西工业器材城作为自治区重点引进合作的服务业类流通市场项目,在本次招聘会中进场企业38家,提供岗位涉及机电、机械、物业、建材、商贸等。

  “我们希望通过招聘会吸引一些专业人才,以促进企业发展。”广西工业器材城某企业负责人告诉记者,将招聘会办在企业门口,给企业和求职者搭建了供需平台。该负责人坦言,目前器材城里用工紧缺,普遍缺乏专业人才,针对这一问题,城区政府多次举办招聘会以缓解招工难困境。市民李小花希望找到一份仓库管工的工作,她告诉记者,自己之前有过管理仓库的经验,但要找类似的工作只能在这种专业的招聘会上才能找到,因此这个招聘平台很好地解决了她的困扰。

  随着非公企业的不断发展壮大,企业对人才的需求也呈现上升趋势。今年以来,西乡塘区人社局通过开展“春风行动”“民营企业招聘周”等系列活动,送岗位、送政策、送信息,为企业搭建平台;组织开展了4场企业政策集中宣讲会,累计惠及各类企业140家,基层就业专干180人;主动深入企业开展就业创业优惠政策宣传,累计发放各级奖补资金44650元。

编辑:覃凤妮


扫一扫关注南宁新闻网官方微信

扫描小程序看更多新闻
石景山区 三桥街道 葛家滩 西周村 金华康恩贝
应昌街 里龙乡 中原区 鲁班馆 石门县
早点小吃加盟连锁 湖北早餐加盟 养生早餐加盟 早餐加盟哪家好 雄州早餐怎么加盟
山东早点加盟 天津早点加盟 油条早餐加盟 包子早餐加盟 早餐加盟哪个好
油条早餐加盟 雄州早餐加盟 爱心早餐加盟 早餐店加盟 绝味加盟
早点加盟好项目 北京早餐车加盟 包子早点加盟 春光早点工程加盟 早餐店加盟