https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

http://jf3jvr.suvichebq.com

http://o5bmej.lxsqrfms.com

http://4dtnew.dushisuanlafen.cn

http://lrlb7n.2688touzi.com

http://8svm3q.289report.com

http://av2xqd.abiraweb.com

http://zymupf.cyberfart.com

http://iqic78.cg724.com

http://rkayph.cnyslp.cc

http://qwmj2y.149shop.com

中国共产党新闻>>反腐倡廉

江西首例监察委调查的厅级干部职务犯罪案一审开庭

1.76大极品 自民进党当局上台以来,绿色恐怖早已大行其道。

2018-10-2413:36    来源:江西法院网

原标题:江西首例监察委调查的厅级干部职务犯罪案一审开庭

  9月20日,江西省萍乡市中级人民法院一审公开开庭审理了宜春市人大常委会原党组成员、副主任应勤进受贿、滥用职权一案。

  应勤进受贿、滥用职权一案系江西省监察委员会组建以来立案调查的第一件厅级干部职务犯罪案。由于此案社会影响较大,又是民众关心的职务犯罪案件,萍乡中院高度重视此案,该院党组书记、院长张雪群担任审判长,由办案经验丰富的法官组成合议庭,并在开庭前召开庭前会议,听取控辩双方的意见。这也是司法责任制改革以来,萍乡法院院庭长带头办理大要案的缩影,萍乡两级法院院庭长带头办理大要案已成常态化、机制化。

  庭审中公诉机关指控:2011年至2017年7月期间,被告人应勤进利用担任宜春市委组织部副部长、宜春市经济开发区党工委副书记、管委会主任、书记等职务上的便利,为他人在工程承揽、工程款拨付、企业发展资金拨付、企业用地性质变更、岗位调整等方面谋取利益,非法收受他人财物904万元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(三)项之规定,构成受贿罪。被告人应勤进身为国家机关工作人员,滥用职权,致使国家财产遭受经济损失2540.89万元,情节特别严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定,构成滥用职权罪,并出示了相关证据,请求法院依法判决。

  被告人应勤进及其辩护人进行了质证,控辩双方就案件事实、定罪、量刑等充分发表了意见,被告人应勤进进行了最后陈述,当庭表示认罪悔罪。

  整个庭审活动全程录音录像,庭审过程严谨有序,萍乡市直机关工委、市档案局等单位的党员干部及应勤进的亲属近百人旁听了庭审。该案法院将择期宣判。

(责编:李源、姚茜)
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言
微信“扫一扫”添加“学习微平台”

微信“扫一扫”添加“学习微平台”

开发区管理委员会 长安大学渭水校区 明清皇家陵寝 月安 红桥头
顺沙路 半壁街村 葵英街道 五通镇 吊江坜
早点加盟好项目 上海早餐车加盟 早点小吃店加盟 早点加盟项目 早餐粥加盟
早餐加盟好项目 四川早点加盟 早餐加盟项目 早点来早餐加盟 早点夜宵加盟
娘家早餐加盟 山东早餐加盟 河南早点加盟 山东早餐加盟 移动早点加盟
健康早点加盟 早餐店加盟哪家好 加盟 早点 饮料店加盟 早点来加盟