https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

http://jhtfzj.xjxgxd.com

http://by2plq.hzltjz.com

http://7a7fbm.289ad.com

http://bcmrnz.cyberfart.com

http://a5k4il.tgltour.com

http://9hss4f.aoyanadel.com

http://qpeqnb.nasuyu.com

http://4kvtoc.raczpain.com

http://xsgupz.scro11.com

http://qnbawk.uyjyfu.com

新华网 正文
点亮中华文化传承的灯火
2018-10-22 07:25:52 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  新华社马来西亚巴生9月24日电 特写:点亮中华文化传承的灯火

  新华社记者林昊

  华灯初上,马来西亚巴生福建会馆外的大红灯笼亮起,映照着天边落日余晖。会馆内外,马来西亚华人家庭扶老携幼,参加福建会馆23日晚举行的迎中秋活动。

  猜灯谜、抖空竹、水墨画……会场内外安排了多种具有中华传统文化特色的活动。不少人一边品尝月饼,一边观看有关中秋节以及节日习俗来历的动画。主办方还特意设计了一些游戏项目,孩子们玩得不亦乐乎,欢笑声不断。

  巴生港位于马来西亚首都吉隆坡附近,历史上曾是华人下南洋的重要落脚点之一,也是目前马来西亚华人占比较高的地区。巴生福建会馆成立于上世纪初,长期致力于推动华文教育发展和推广中华文化,每年都会举办各种传统活动。

  马来西亚巴生福建会馆会长郑今智说,中秋节是一个家庭团圆的节日,它让人们放下手中的工作,家庭团聚,老老少少齐聚一堂。

  在今年的迎中秋活动中,福建会馆举办了制作灯笼比赛。参赛者制作的灯笼挂满了会馆礼堂两侧。这些灯笼造型各异,有的形似花瓶、盆栽,有的以嫦娥奔月、吉隆坡“双塔”为主题。

  夜幕低垂,在鼓声的引领下,福建会馆成员和参加活动的家庭提着灯笼,围绕会馆游行一周。孩子们手中既有点着蜡烛的纸灯笼,也有各式卡通造型的电灯笼。一个小男孩兴奋地向小伙伴们炫耀:“看看我的新款灯笼!”队伍中不乏小宝宝,他们在长辈的怀抱中兴奋地参与着这一难得的体验。

  中秋节在马来西亚并非法定节假日,但临近农历八月十五,许多当地华社团体都会举办庆祝活动。对孩子们来说,提灯游行是童年的一个美好回忆。当蜡烛点燃、灯笼亮起,也点亮了新一代心中传承中华文化的灯火。

  “全世界有华人的地方就有人庆祝中秋节,”郑今智说,“推动和发扬中华传统文化是我们的使命,必须让我们祖先带来的珍贵传统文化在这片土地上好好传承下去。”

+1
【纠错】 责任编辑: 常宁
新闻评论
加载更多
农田里的秋虫私语
农田里的秋虫私语
明月照中秋
明月照中秋
壮阔的西江黄金水道
壮阔的西江黄金水道
北京:赏民俗 过中秋
北京:赏民俗 过中秋

?
010020021690000000000000011100001123475911
京都花园 葛洲坝图书馆 汀溪水库 方家村 石阶前
赤尾天桥 商都 北史家务乡 门坎乡 丰镇市
早餐加盟品牌 健康早餐加盟 早点加盟店10大品牌 早餐店 加盟 早点加盟店10大品牌
品牌早点加盟 来加盟 北京早点车加盟 早餐免费加盟 传统早餐店加盟
北京早点小吃培训加盟 汤包加盟 天津早点加盟 早餐馅饼加盟 绝味加盟
双合成早餐加盟 四川特色早点加盟 早点小吃加盟店 早餐包子店加盟 传统早餐店加盟