https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

http://utastc.cnjinmiao.com

http://ikt5se.jsrszm.com

http://jygds5.tssbsi.com

http://xlgyzw.tgltour.com

http://e0z0zy.etregis.com

http://xzietq.auctocon.com

http://j08bqn.simplify8.com

http://bcl0qn.kmzgkj.cn

http://qry0cl.synhorn.com

http://kl7cp0.shuttergut.com

新闻热线:0833-2445385 13981380111 广告热线:0833-2442059 QQ:360552222
2020年四川南向通道格局
2018-10-22 09:30 来源:四川在线

原标题:2020年四川南向通道格局:出川铁路7条高速公路12条

四川出台《关于畅通南向通道深化南向开放合作的实施意见》

四川在线消息(记者 袁婧)到2020年,多路并举、互联互通的南向通道格局基本形成;到2025年,南向通道重点项目基本建成……近日,省委办公厅、省政府办公厅正式印发《关于畅通南向通道深化南向开放合作的实施意见》(以下简称《意见》),进一步明确深化南向开放合作的重要意义、总体要求、总体工作以及保障措施。

《意见》坚持“引进来”“走出去”并重,着力打通内畅外联的南向国际大通道,着力拓展经济贸易合作,着力优化国际化营商环境,着力创新开放体制机制,推进与沿海沿边沿江协同开放,加快打造立体全面开放格局、建设内陆开放经济高地,努力走在西部全面开发开放前列,为推动治蜀兴川再上新台阶奠定坚实基础。

省委、省政府历来高度重视、大力推动南向开放合作,现已建成南向进出川铁路通道4条、高速公路通道8条,成都双流国际机场旅客吞吐量居全国第四,“蓉欧+”东盟国际铁海联运班列顺利开行,南向通道综合运输格局初步形成。进一步畅通我省南向通道,全面对接粤港澳大湾区、珠三角经济区等发达地区,充分利用广西、云南等沿海沿边开放口岸,深化与东南亚、南亚、澳大利亚、新西兰等南向国家(地区)开放合作,有利于我省主动融入国家对外开放战略,全面对接“六大经济走廊”和“21世纪海上丝绸之路”,扩大与“一带一路”沿线国家开放合作,培育开放新优势,拓展发展新空间。

《意见》明确了坚持陆海联动、扩大开放,坚持互利共赢、务实合作,坚持市场导向、政府推动,坚持立足当前、着眼长远的基本原则,要求围绕强化交通互联互通,夯实南向开放基础;壮大特色优势产业,增强南向开放支撑;打通物流关键节点,提升南向通达水平;扩大区域协同合作,优化南向开放布局四个方面开展重点工作。

在强化交通互联互通,夯实南向开放基础上,《意见》明确以畅通南向进出川通道为重点,在充分发挥既有线路运输能力基础上,进一步完善路网体系,优化通道结构。把铁路建设摆在突出位置,全力打通高铁出川大通道,加快新建成南达350公里时速高铁,打通成都经达州至万州至武汉通往长三角沿江高速铁路大通道;加快建设成自宜350公里时速高铁,建成成都至贵阳铁路,打通成都经宜宾至贵阳连接贵广高铁通往粤港澳大湾区、连接贵南高铁通往北部湾经济区的高速铁路大通道;同步推进渝昆高铁建设,形成成都通往昆明的高速铁路大通道。

路径已明,未来可期。《意见》提出到2020年,多路并举、互联互通的南向通道格局基本形成,天府国际机场建成投运,南向进出川通道铁路由4条增至7条,高速公路由8条增至12条;物流专业化、现代化、国际化水平进一步提升,全省社会物流总费用与地区生产总值的比率下降到16%左右;国际产能合作进一步加强,南向市场拓展进一步扩大,我省与南向国家(地区)进出口贸易、双向投资、对外工程承包等经贸合作总额3年累计超过1000亿美元。

立足当前、着眼长远,《意见》还进一步提出了到2025年的发展目标。


(责任编辑: 徐燕妮)

袁黄庄村委会 千山 张埭 国营邦溪农场 山屏街
浙江诸暨市璜山镇 何湾镇 尚卿乡 镇江阁 国关社区
早餐肠粉加盟 河南早点加盟 湖北早餐加盟 正宗早点加盟 早点快餐加盟
安徽早餐加盟 特色小吃早点加盟 早点招聘 大华早点怎么加盟 早点快餐加盟店
卖早餐加盟 早饭加盟 加盟早点 早餐加盟排行榜 雄州早餐加盟
早点来加盟 健康早餐加盟 灯饰加盟 清美早餐加盟 早餐加盟费用