https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

http://rerehj.synhorn.com

http://mgiboh.289report.com

http://0i5ubz.fastwinbt.com

http://n0vzdu.typaint.com

http://xg09w6.gmcproshot.com

http://mu65mo.jyzzlm.com

http://em0eco.fmzddz.com

http://fsa5em.jianadaren.com

http://os5gyl.blvdsa.com

http://5jqfd1.289ad.com

奇迹私服战士加点比例 22日,日本警视厅等已利用直升机等将全员救出。

广西日报传媒集团主办

更多导航
点击语音切换
您当前的位置:广西新闻网 > 首页栏目 > 3C(通信·家电·数码) > 正文

中国家电“智慧”闯世界

 近年来,中国家电发生“蝶变”,无论是产品质量、技术水平,还是国际美誉度、影响力,都与日俱增。走出去的家电企业越来越多,“中国家电”的品牌已从中低端向中高端转型。除了价格优势外,中国家电的技术含金量同样“不落下风”。

  “创新”已成共识

 近年来,在世界各大家电展上,中国参展企业不仅数量越来越多,产品质量也不断跃升,说明中国家电行业的国际地位越来越高。如今,许多中国家电企业的产品以其智能化的特点在世界家电行业引起了不小的轰动。例如,在日前举行的2018年德国柏林电子消费展上,TCL发布了与国际篮联合作的世界杯定制款超清分辨率电视机新品;海尔发布了搭载人工智能技术的全新家电产品,可通过语音交互控制家电;创维搭建了以智能电视为中心,智能手机和智能音响三端语音控制的整套智能家居解决方案……专家表示,中国家电产品在设计理念、最新技术的应用及产品质量等方面已经跻身国际先进水平。

 柏林国际电子消费展执行总裁延斯·海特克表示,近年来参与到柏林国际电子消费展的中国企业不仅数量越来越多,产品质量也不断跃升,说明中国家电行业对世界十分重要。

 据研究机构预测,到2020年,全球人工智能系统将为家电企业带来超过470亿美元的收入。能否提供智能连接场景的解决方案,或成为未来家电行业决胜的关键。

 目前,创新已经成为中国家电企业的共识。近年来,中国家电的领军企业纷纷涉足智能制造、芯片和新能源等领域,围绕技术、产品、设计、标准、服务等多维度的创新成果层出不穷。

 格力电器董事长董明珠曾表示,智能装备未来将成为格力电器第二大支柱产业,相关布局将继续完善。目前,格力电器在智能装备领域设有5家子公司,其中有10个与智能装备相关的研发部门,研发人员近300人。同时,格力还成立了芯片公司,加大芯片领域的研发力度,以期让国产空调用上自己的芯片。

 对此,中国家用电器研究院院长刘挺表示,中国家电行业已步入健康良性发展的“快车道”,竞争模式从拼价格、拼营销转变为拼技术、拼产品。

 “出海”节奏加快

 在主打智能牌的同时,中国家电也开始更多地融入国际市场,为满足人们对智慧生活的向往提供更多技术和方案。尤其值得注意的是,中国家电企业不再甘做“亦步亦趋”的追逐者和模仿者,而是有了更多自主创新成果。在全球各大家电展会上,中国家电企业的科技范儿都会令参观者眼前一亮。

 在今年夏天的俄罗斯世界杯赛场,海信的标志出现在了球场。近年来,海信大力开拓国际市场,加快“出海”节奏,技术创新走出国门的步伐越来越大。据介绍,海信集团已在美国、德国、加拿大、日本、以色列等12个国家和地区设立了研发机构,吸收世界先进技术,面向全球引进高端人才,贴近市场需求,进一步提高企业核心竞争力。今年上半年,海信电视在北美和欧洲市场的销售额同比增长都超过了50%。

 除此之外,TCL今年在波兰成立了人工智能研发中心,格力电器近年来研发投入超过40亿元人民币。

 有业内人士指出,如今很多中国家电企业将研发、生产、市场等关键环节放在海外,加速了企业本地化进程,充分利用当地资源,研究和分析当地市场的特点和消费习惯,为企业在海外市场打开局面奠定了良好的基础。

 “提智”方能走远

 有观察者指出,今年中国家电企业在智慧家居、物联网、人工智能等方面加快了布局的脚步,在智能制造、芯片半导体等上游领域也加大了投入。智慧家居概念的普及,使得传统家电的范畴扩大,家电企业的广泛参与,能够有效地扩大市场。

 海尔集团战略发展部总经理张玉波认为,在从传统家电企业向现代物联网生态企业转型的过程中,家电企业要连接很多生态体系,有大量的工作要做。我们希望联合所有相关的品牌商一起做,服务更多的智慧家庭。

 业内人士表示,中国家电品牌要想更多被认知、被接受,需要在“提智”上多下功夫,仅靠在展会上“扎堆”和抛头露面是远远不够的。

相关文章

高清图集推荐

新闻排行

半岗镇 撮镇镇 土垵村 江苏兴化市张郭镇 中心花园
洛门镇 阿克萨来乡 墨尔本 金堂县 牌轩站
早餐店加盟 快餐早点加盟 小投资加盟店 早点面条加盟 酒店加盟
卖早点加盟 投资加盟店 包子早点加盟 中式早点加盟 早餐项目加盟
北京早点加盟 大福来早点加盟 书店加盟 早点加盟培训 五芳斋早餐加盟
早餐行业加盟 早餐加盟品牌 早点铺加盟 品牌早餐加盟 早龙早餐加盟